top of page
  • Skribentens bildPromosoft

Automatisering är nyckeln till att säkerställa inköpsstrategier med lönsam tillväxt som mål

I många företag där lager och distribution utgör kärnverksamheten har marknads- och samhällsutvecklingen de senaste åren aktualiserat behovet att utveckla och sätta upp nya mål för inköpsverksamheten. När företag brottas med problem som allt snabbare efterfrågevariationer, osäkra framtidsprognoser, oönskad lageruppbyggnad, kapitalbindning och svårigheter att nå lönsamhet trots tillväxt hamnar inköpsverksamheten under lupp.

I många företag pågår också stora förändringar i inköpsrelaterade frågor. Allt fler företagsledare har fått upp ögonen för sambandet mellan inköpsverksamheten och företagens nettoresultat. ”Därför är inköparen den snabbaste vägen till ökad lönsamhet” var rubriken i en artikel. Artikelns budskap är att om inköpsarbetet görs rätt ger det snabba resultat, och tillsammans med en väl fungerande säljavdelning är det receptet för en långsiktig och lönsam tillväxt.


Krävs en genomlysning av nuvarande rutiner

Men vad innebär det då att ”göra inköpsarbetet rätt”? En slutsats är att företag som vill utveckla sina inköpsprocesser behöver sätta upp nya mål för inköpsverksamheten. Ofta krävs en genomlysning av nuvarande rutiner och det stöd inköparna har i sitt dagliga arbete. När en mer lönsam inköpsstrategi tar form innebär det ofta att ett företag måste ta ett stort steg; från tungrodda manuella och personberoende rutiner till strömlinjeformade processer genom automatisering och digitalisering.

Automatisering med ett system som SOLO blir ofta en förutsättning när målet är att säkerställa en inköpsstrategi som ger en effektiv inköpsstyrning och en möjlighet för inköpare att arbeta mer strategiskt. Promosoft kan medverka i arbetet med en genomlysning för att tydliggöra förbättringsområden inom inköp och lagerstyrning, och även de positiva effekterna av en automatisering.

En Business Review sätter fingret på de viktigaste frågorna

Hur kan vi förbättra våra prognoser för att klara av de kraftiga efterfrågevariationerna? Hur optimerar vi lagernivåerna och minskar kapitalbindningen? Varför saknar vi så ofta de artiklar där efterfrågan är som störst? Vi vill höja kundservicenivån, men hur? Varför tar våra inköpare olika beslut som ofta går på magkänsla?

När en ny inköpsstrategi ska ta form krävs det att många områden som måste gås igenom och viktiga frågor besvaras. Det är första steget mot att säkerställa en effektiv inköpsstrategi genom automatisering. Promosoft kan medverka i det arbetet genom en Business Review. I en dialog med oss kan ni lyfta upp de frågor ni har, och vi kan visa hur SOLO genom att effektivisera och automatisera kan bidra till en lönsam tillväxt!

71 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page