top of page
Om oss på Promosoft

OM OSS

Vi utvecklar system för inköps- och lagerstyrning för företag med stora varulager där lager och distribution är fokus. 

Våra kunder upplevde att lagerstyrning och varuplanering tog för mycket tid och att köpa in rätt volym varor för att nå en viss servicegrad var både krångligt och näst intill omöjligt. 

Effekten blev att olika inköpare köpte på olika sätt med sina personliga bedömningar. Servicestrategin blev olika för olika sortiment vilket gav vitt skilda resultat på varulager, inköpskostnader och försäljning i form av varierande lagertillgänglighet. 

Genom att använda vårt system för prognoser och lageroptimering kan våra kunder säkerställa en kontinuitet i sin servicestrategi, de slipper personberoende inköp och inköpen blir enklare och går mycket snabbare. Dessutom får de kontroll över inköpen och känner en trygghet i att man köper rätt varor vid rätt tillfälle. Tack vare automatiseringen i systemet blir de också skalbara så att de kan öka försäljningen gånger tio utan att behöva fler resurser på inköp.

Vår Bakgrund & Vår Vision

Vi är ett konsultföretag inom lagerstyrning, inköp och central påfyllning av butikskedjor

Våra kunder upplevde att lagerstyrning och varuplanering tog mycket tid och att köpa in rätt volym varor för att nå en viss servicegrad var både krångligt och näst intill omöjligt. Effekten blev att olika inköpare köpte på olika sätt med sina personliga bedömningar vilket gav vitt skilda resultat på varulager, inköpskostnader och försäljning i form av varierande kundservice.

Vår bakgrund på Promosoft

Vår Bakgrund

PromoSoft startades 2001 när våra grundare, varav Nils Robertsson är den enda kvarvarande, jobbade med lagerstyrning inom detaljist och grossistledet i framförallt järn och bygghandelsbranschen. Vi beslutade då att utveckla ett bättre och modernare system för lagerstyrning och inköpsplanering. 

Tillsammans med Lunds tekniska högskola och nu avlidne lagerstyrningslegendaren professor Sven Axsäter utvecklade vi SOLO baserat på de bästa metoderna för lagerpåfyllning för Mekonomen Grossist i Strängnäs som Sven tog fram i ett gemensamt projekt där också Network Logistics AB från Helsingborg ingick. 

Under åren har vi utvecklat SOLO och gjort systemet modernare genom att bl a utveckla fler funktioner och lägga upp det i molnet. Samarbetetet med Lunds tekniska högskola fortsätter genom Svens efterträdare professor Johan Marklund.

Vår Vision

Det finns idag ett enormt resursslöseri genom att för mycket varor ligger på lager i onödan. Vi vet att det finns enorma värden att hämta genom optimering av lager och inköp. Det finns få projekt som påverkar balans och resultat lika mycket som lagerstyrning. Det är därför vårt mål är att hjälpa alla företag där lager och distribution är core-business att säkerställa lagertillgänglighet med så lite varulager och resurser som möjligt.

Vår vision på promosoft
Connecting Dots

Vad som skiljer oss från andra

Kundfokuserade – För oss är kundservice och kundvärde mycket viktigt. Vi gör allt för att hjälpa våra kunder att uppnå sina lagerstyrningsmål. Vi levererar inte ett system, vi levererar en lösning där kompetens ingår. Inget system är bättre än sina användare. Vi tar ansvar för att användarna verkligen utnyttjar finesserna i systemet. 

Erfarenhet – Vi har jobbat med lagerstyrning och inköpsplanering för grossister, distributörer och detaljister sedan 2001. Våra metoder är vetenskapliga och utvecklade i den bästa av akademier på Lunds tekniska högskola. Vi gör ingenting annat. 

Teknisk plattform – SOLO är utvecklat i en ny och modern teknisk miljö för web och moln av våra utvecklingsingenjörer. Det ger systemen stor utvecklingspotential och ett mycket användarvänligt och attraktivt användargränssnitt. Vi utvecklar allt in-house i Göteborg. När kunder vill ha anpassningar och förändringar kan vi alltid möta upp och hitta en lösning. 

Snabb återbetalning – Våra projekt är alltid lönsamma. Återbetalningstiden för en investering ligger i regel på under ett år. Alla våra implementeringar lyckas och vi har bara nöjda kunder.

bottom of page