Om Oss

Experter på inköpssystem och lagerstyrning

Om PromoSoft

Inköpsutveckling för våra kunder

Vi är ett konsultföretag inom lagerstyrning, inköp och central påfyllning av butikskedjor

Våra kunder upplevde att lagerstyrning och varuplanering tog mycket tid och att köpa in rätt volym varor för att nå en viss servicegrad var både krångligt och näst intill omöjligt. Effekten blev att olika inköpare köpte på olika sätt med sina personliga bedömningar vilket gav vitt skilda resultat på varulager, inköpskostnader och försäljning i form av varierande kundservice.

 

Genom att använda vårt system för prognoser och lagerstyrning kan ni säkerställa en kontinuitet i er servicestrategi och försäljning, ni slipper personberoende inköp och inköpen blir enklare och går mycket snabbare. Ni kommer att kunna säkerställa en bra lagertillgänglighet som leder till nöjdare kunder och en optimal kapitalbindning. 

Vi har tillsammans med våra kunder och Lunds tekniska högskola byggt ett system för best practice inköpsmetod som heter SOLO. Under de senaste 10 åren har vi levererat SOLO till långt över hundra användare i Sverige och Norge.

PromoSoft

  • Ett konsultföretag specialiserat på lagerstyrning och inköpsutveckling

  • Huvudkontor i Göteborg med representant i Stockholm

  • Vi utvecklar expertverktyg för lagerstyrning

PromoSoft ägs av dess ledning, styrelseledamöter och personal. Vi bygger vår framgång på solid kompetens förvärvad med framstående partners.

Vi arbetar uteslutande med korrekta och verifierade metoder för att optimera lager och inköp. Alla algoritmerna i våra lagerhanteringsmetoder är skrivna av professor Sven Axsäter vid Institutionen för industriell förvaltning och logistik, en del av Lunds universitets tekniska högskola.

 

Vi är en Microsoft Gold Partner i mjukvaruutveckling.

Vi bidrar till att öka leveransförmågan, minska kapitalbindning och effektivisera varuplaneringen, m a o ökad lönsamhet för våra kunder

 

Spara miljoner med vetenskaplig lagerstyrning