top of page
bakgrundsbild på integritetspolicy

Integritetspolicy

PromoSoft förbinder sig att skydda och respektera din integritet och att agera i enlighet med gällande regler och dataföreskrifter. Denna policy förklarar hur vi samlar, använder och bearbetar de data du ger. Vi strävar efter att följa Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Informationsinsamling

Du/ditt företag samtycker till att dina kontaktuppgifter(namn, telefonnummer, e-postadress) får användas när de samlas in i samband med:

•    Våra tjänster begärs eller du/ditt företag köper och använder våra produkter

•    När du fyller i dina kontaktuppgifter på vår webbplats.

•    Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.

•    Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

 

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies.

 

Syfte med informationsinsamling

Den information vi samlar används till att:

•    Förse dig med de produkter och tjänster eller information som du efterfrågar. 

•    Kontakta dig via e-post för att erbjuda relevant information om produkter och tjänster som vi tror att du har nytta av i din yrkesroll. 

•    För kundadministration och korrespondens inklusive uppfylla våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan ditt företag och PromoSoft.

 

Hur skyddar vi dina data

Vi är engagerade i att säkerställa säkerheten och integriteten av information som vi håller och agerar i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och har infört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att tillse detta. 

 

Vi tar alla rimligt nödvändiga steg för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy. Överföring av information via internet är dock inte helt säker och därför kan vi inte garantera säkerheten för data som skickas via elektroniska medel

 

Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje part utom:

•    Vid behov för att uppfylla dina/ditt företags krav på våra tjänster

•    Som svar på ett uttryckt kundbehov, intresse eller begäran

 

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga identifierbara information till utomstående.

 

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår Integritetspolicy. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post som vi skickar dig. 

 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Frågor?

Om du har några frågor eller klagomål om PromoSofts Integritetspolicy eller hur vi hanterar data, eller om du vill uppdatera, radera eller begära information om dina uppgifter som innehas av oss, var vänlig kontakta:

 

PromoSoft AB, organisationsnummer 556612-8129

 

e-post: [email protected] 

 

telefon: 031-268620

bottom of page