Solo Version

Utveckla dina inköp med SOLO Lagerstyrning

Solo version 19.1

Visa leverantörers justeringar i leveransbevakningen 
Information sparas om en extern leverantör har gjort en justering på deras order, det går sedan i leveransbevakningen för inköparen att filtrera fram vilka dessa order/rader är samt sortera på senaste ändring med två nya knappar i gränssnittet.

 

Utskriftsmöjligheter Solo Web
Ny funktion möjliggör att man kan spara eller skriva ut pdf och excelfiler för aktuell vy i leveransbevakningen.


Förhandstitt på nya inköpsverktyget i Solo web
Första steget mot webbaserade inköp i solo är taget, och man kan redan nu spana in ungefär hur inköpsvyn kommer att se ut. Härifrån kommer först de funktionerna från nuvarande Solo app läggas till för att man ska kunna redigera och skicka order från det nya gränssnittet, här kommer också i stort sett all nyutveckling av nya inköpsfunktioner ske.


Nya fält i inköpsvyn i Solo App 
Nu finns möjlighet att visa Prognos, Trend, MAD, Leveranskod samt Hanteringskod på artikelraderna i direkt inköpsvyn, för att man ska slippa klicka in sig i produktinfofönstret och artikelregistret för att se denna info. Dessa kan aktiveras med kolumnväljaren längst upp i vänstra hörnet på under-gridden när man expanderat ett inköpsförslag.


Leverantörskontrakt
I leverantörsregistret kan man nu registrera leverantörskontrakt. Det går att lägga till artiklar med specifika priser, avtalade volymer samt under vilka datum kontraktet gäller. I inköpsvyn kommer man se hur mycket som finns kvar att köpa på kontraktet man avropar mot.

 

Påminnelser till leverantörer
Från solo web-gränssnittets leveransbevakning och larmlista kan man nu skicka påminnelser till leverantörerna. Då går ett mail iväg med ordern som en leveranspåminnelse till alla markerade leverantörer. 

 

ETD, ETA, ETI
Visning och möjlighet att redigera ETD, ETA och ETI separat i leveransbevakning.

 

Visning av ursprungsbeställning
Det går nu att se skillnad på vilken kvantitet som beställdes, vad som bekräftats och vad som levererats, för att man ska kunna spåra förändringar av intern/extern leverantör på ordern.

 

Automatisk begränsning av MAD
Med automatik begränsa maximalt MAD-värde för att undvika att c-artiklar med stor variation genererar onödigt högt säkerhetslager. 


Prognos ignorerar 1:a påfyllningen
Funktion för att prognosberäkningen skall ignorera 1:a påfyllningen av en vara. Användbart när man fyller på en butik eller en filial med en produkt för första gången. 

SOLO 18.2

Version 18.2

Leveransbevakning och larmlista i Solo Web
Första steget mot webbaserat Solo är taget, nu kan man även som intern användare gå in på Solo web och göra leveransbevakning (ändra inköpsvolymer, leveransdatum, bekräfta rader/order osv) och se artiklar som larmar om bristrisk eller att de är slut i lager som ligger på inköpsorder. Det är också tillagt en flik i leverantörsregistret för hantering av behörigheter per leverantör, vilket innebär att man kan tillåta sina leverantörer att se innevarande saldo eller prognos t.ex., detta är dock som standard avstängt för samtliga leverantörer och måste slås på manuellt i de särskilda fall man vill dela sådan information.

Batch-hantering
Det går nu att integrera batcher med utgångsdatum till solo, som sedan går att visa upp per inköpsorderrad i inköpsvyn. Man kan därav avgöra hur mycket som kan tänkas bli inkurant/svinn och därefter justera sina inköpsförslag.


Hanteringskod per SKU
I Solo finns nu hanteringskod per SKU och inte bara per artikel vilket kan hanteras i integrationen från ERP. Detta innebär att man kan blockera inköp för artiklar i ett av sina lager men tillåta det i andra med hanteringskoden. Detta är smidigt om man har ett centrallager som vill markera en artikel som utgått och därmed vill blockera fler inköp, men att man vill kunna fylla på depåer/hubbar från centrallager för att sälja ut det innevarande lagret.


Simuleringsurval Inköpare
Nu kan man filtrera på sig själv och andra inköpare som är upplagda som användare i simuleringsurvalet, det innebär att man enkelt kan få urval på de SKUs/leverantörer som man själv är ansvarig för. Därmed blir det smidigare vid periodbyte att göra sina prognoskontroller.


Visning av stafflade inköpspriser
Vi kan nu integrera och visa artiklars stafflade priser, därmed kan inköparen välja att själv öka volymen för att göra inköp mot det lägre priset. Det går också att få en markering per orderrad med artiklar som har denna information.

 

SOLO 18.1

Version 18.1

Nya Solo Web för leverantörer
Den första modulen i nya Solo Web innehåller en lösning för att låta leverantörer logga in och se de order som skickats till dem. Här kan de dels göra mottag av själva ordern genom att ladda ned en excelfil med orderrader, volymer, leveransdatum osv för inladdning i deras ERP. De kan på samma ställe också direkt göra bekräftelser eller ändringar i sina orders. Här har vi alltså också i version 18.2 även lagt till funktioner för interna användare att göra leveransbevakning men med större informationstillgänglighet än för leverantörer som standard.

Leverantörssaldo i inköpsvyn
Det finns nu möjlighet att integrera saldo för prio1-leverantör och visa det i inköpsvyn. Detta kan vara smidigt om man har depåer som fylls på från CL som en vanlig leverantör, varför man då kan visa centrallagrets saldo direkt i inköpsvyn. Det går också att importera saldon hos externa leverantörer från ERP om man har tillgång till detta.

Filtervärden i inköpsvyn
Det går nu att slå på visning av filtervärden i inköpsordervyn som visas på artikelraderna. 


Möjligt attention-larm för artiklar i inköpsvyn
Det går att slå på färgmarkering av rader i inköpsvyn baserat på önskat villkor, t.ex. att en artikel ska prisförhandlas, att den har lågt saldo inlöst hos leverantören eller att man har stafflade inköpspriser på artikeln man bör ta hänsyn till.
 

SOLO 17.2

Version 17.2

Stängningsperioder (kinesiskt nyår)
Många leverantörer har stängningsperioder såsom kinesiskt nyår eller industrisemester. I solo kan man nu lägga upp dessa perioder i ett central register för stängningsperioder. Man kan sedan i leverantörsregistret markera att en leverantör drabbas av stängningsperiod. Det Solo gör då är att det höjer beställningspunkterna en ledtid innan och så att man har lager för att täcka upp för efterfråga under perioden leverantören har stängt och inte kan leverera normalt.

SOLO 17.1

Version 17.1

Orderfrekvensanalys
Man kan nu genom att lägga in fraktkostnad på leverantörer i leverantörsregistret gå in och göra en frekvensanalys, där solo beräknar totalkostnad för lagerhållning ordersärkostnad och frakt, och kan därmed ge ett beställningsintervall som är mest ekonomiskt ur lagerhållningssynpunkt. Det går sedan enkelt att tillämpa det uträknade intervallet som ett beställningsschema för den leverantören och för önskat lager. Genom denna utveckling flyttade vi också beställningsschema till en flik som heter just det, där frekvensanalys-verktyget också ligger.