Solo
versioner

Utveckla dina inköp med SOLO Lagerstyrning

Solo version 20.2

Nyheter i gränssnittet
 • Inköps-vy i webgränssnitt
  Äntligen, årets största Solo-nyhet! Nu är nya Solo Web inköpsvy redo för första riktiga release!
  Solo kliver in i framtiden genom att nysläppa solos inköpsmodul i webmiljö. Tekniken och prestandan i web-utvecklade lösningar har äntligen blivit så mogen att man kan utveckla riktiga expert-system som Solo med hjälp av den. Genom att lyfta systemet till Webmiljö får man både som systemutvecklare och användare mycket stora fördelar och möjligheter.

  • Snabbare releaser med nya funktioner

  • Lättare att utveckla visuellt konsekventa gränssnitt för olika funktioner.

  • Gränssnittsbiblioteket Promosoft använder växer lavinartat och möjliggör funktionsutveckling som tidigare inte varit möjlig.
    

 • Ny hantering av orderförslag
  I nya inköpsvyn används ett smidigt sätt att hantera orderförslag och orderradsvisning, man får en bra överblick över samtliga orderförslag, och det är förfiltrerat på dig som inköpare när du loggar in. Det går också att filtrera och sortera på samtliga kolumner. Man kan också se samtliga lagers förslag om man jobbar med inköp mot flera lager. När man klickar in sig på en order ser man den största skillnaden. Vi har jobbat stenhårt på att tillgängliggöra rätt information för att man som inköpare ska kunna fatta sitt beslut om en inköpsorder eller orderrad utan att göra massa onödiga klick - Rätt information, på rätt plats. Man kan även markera och ändra samma fält för flera rader samtidigt. Det går också från nya orderradsvyn uppdatera bara öppnat orderförslag, t.ex. med dagar framåt.

 • Produktinfomodal
  En mycket viktig del av nya inköpsvyn, är nya produktinformationsvyn, eller produktinfomodalen som vi kallar den. Här ser man nu all viktig information om artiklarnas prognoser, full 2års försäljningshistorik i graf-form, beställningspunkter, min-nivåer osv.

  • Möjlighet att visa mer av den information som används som beslutsunderlag. Produktinfomodalen stannar uppe när man växlar mellan ett förslags olika rader.

  • Uppdaterad graf med visning av medellager och 1års försäljningsprognos med trend och säsong.

  • Ny flik med Batch-visning.

  • Ny flik med visning av andra lagers saldon och ev överlager för att lätt kunna besluta om lagerflytt istället för externt inköp

 • Uppfräschat Solo Web-gränssnitt
  Hela Solo Web får nytt fräscht designspråk med hjälp av nya verktyg i utvecklingen av solo. För nördarna, så har vi nu börjat använda KENDOs front-end-bibliotek. Det innebär för er som användare att ni kommer uppleva ett mycket stabilare gränssnitt i fräschare och luftigare snitt. Samt att när man vill utveckla nya funktioner så finns god återanvändbarhet i de moduler/funktioner som används i utvecklingen. Nu följer även Meny-baren Solo Webs tema.
   

 • Ny Inloggningssida
  Inloggningssidan har snyggats till med möjlighet till företagsprofilering med er egen logga. Det syns tydligt vem man kommit till om man t.ex. som leverantör loggar in på er Solo Web-sida för att bekräfta order och göra leveransbevakning eller se sin inköpsprognos.

 • Temaväljare
  Man kan nu som enskild användare sätta sin egen prägel på gränssnittet, genom att välja darkmode som tema skonar man ögonen från kontinuerligt överkonsumering av ljus. Många som ställt in darkmode t.ex. i Mac och Windows säger att de i slutet av dagen är mycket piggare och slipper huvudvärk. Det går även att skräddarsy kolumnbredder, vilka kolumner som ska visas, fönsters storlek osv. Gränssnittet kommer ihåg dina justeringar tills du loggar in i din webläsare igen.
   

 • Uppgraderad Leveransbevakning
  Kendo som gränssnittsmotor har nu implementerats även på leveransbevakningen i Solo Web. Den följer resten av solos nya fräscha designspråk och med temaväljare för att kunna ställa in darkmode. Det har även hänt lite under huven i leveransbevakningen, den sparar t.ex. nu första inköpt "original"-kvantitet på raderna för att kunna följa upp ändringar och riktig orderradsservice från leverantörerna. Den sparar också första bekräftat datum, så att man kan mäta ledtidsprecisionen för leverantörerna på vad de lovat genom sin bekräftelse. Som intern användare/inköpare går det även att se den nya produktinfomodalen  när man markerar orderrader, så man kan följa upp och hantera artiklars prognos osv även där. Det går även att visa och redigera orderraders samtliga leveransdatum: ETD, ETA och ETI (Använder ni inte solos leveransbevakning behövs ev en justering i integrationen för att solo ska kunna vara master över dessa fält).

Under huven!
 • Dagsbaserad historik
  Ny integration för dagsbaserad historik, gör att vi nu under kommande år kan lägga till visning av högre granuläritet i historik-graferna. Man kommer kunna välja om man vill visa per dag, vecka, månad, 4v-period, kvartal eller år, så det blir enklare att se nyanser och snabba skiftningar dag-dag eller vecka-vecka. Säg till om ni vill ha visning av detta så kan vi instruera integratören hur solointegrationen behöver justeras för att få med all information.

   

 • Justerat sätt att hantera flera lager och användare
  Men nya gränssnittet har vi även justerat lite i hur Solo hanterar flera lager och användare. Man kommer nu i nya gränssnittet kunna hantera andra lagers inköp mm utan att behöva olika inloggningsuppgifter för olika lager.

   

 • Lagerhållningsränta per artikel
  Man kan nu anpassa artiklarnas lagerhållningsränta, t.ex. baserat på deras volym eller inkuranskänslighet. Inkuranskänsliga artiklar höjer man räntan för, som sedan minskar EOK (BK) automatiskt.

   

 • Hjärnan har uppgraderats!
  Solos hjärna "Calc" har lyfts till modern och snabb C#-kod, det har gjort den mycket snabbare och säkrare, t.ex. när man räknar om eller nollställer prognoser på flera artiklar.

   

 • Ny Windowsservice
  Vi har nu byggt en ny windowsservice som har bättre förutsättningar för nyutvecklingar i integration och processhantering, som dessutom medger bättre loggning av integration och beräkningsfel. Med den nya servicen kan man nu ansluta enkelt till och använda Rest-apier. Hör av dig till promosoft om du är intresserad av att ta din integration till nästa nivå, med högre integrationsintervall och striktare validering på data, med bättre loggning och notifikationsmöjligheter. Det finns nu även möjlighet att bygga ut med web-api för externa parter att ansluta till.

SOLO 19.1

Version 19.1

Visa leverantörers justeringar i leveransbevakningen 
Information sparas om en extern leverantör har gjort en justering på deras order, det går sedan i leveransbevakningen för inköparen att filtrera fram vilka dessa order/rader är samt sortera på senaste ändring med två nya knappar i gränssnittet.

 

Utskriftsmöjligheter Solo Web
Ny funktion möjliggör att man kan spara eller skriva ut pdf och excelfiler för aktuell vy i leveransbevakningen.


Förhandstitt på nya inköpsverktyget i Solo web
Första steget mot webbaserade inköp i solo är taget, och man kan redan nu spana in ungefär hur inköpsvyn kommer att se ut. Härifrån kommer först de funktionerna från nuvarande Solo app läggas till för att man ska kunna redigera och skicka order från det nya gränssnittet, här kommer också i stort sett all nyutveckling av nya inköpsfunktioner ske.


Nya fält i inköpsvyn i Solo App 
Nu finns möjlighet att visa Prognos, Trend, MAD, Leveranskod samt Hanteringskod på artikelraderna i direkt inköpsvyn, för att man ska slippa klicka in sig i produktinfofönstret och artikelregistret för att se denna info. Dessa kan aktiveras med kolumnväljaren längst upp i vänstra hörnet på under-gridden när man expanderat ett inköpsförslag.


Leverantörskontrakt
I leverantörsregistret kan man nu registrera leverantörskontrakt. Det går att lägga till artiklar med specifika priser, avtalade volymer samt under vilka datum kontraktet gäller. I inköpsvyn kommer man se hur mycket som finns kvar att köpa på kontraktet man avropar mot.

 

Påminnelser till leverantörer
Från solo web-gränssnittets leveransbevakning och larmlista kan man nu skicka påminnelser till leverantörerna. Då går ett mail iväg med ordern som en leveranspåminnelse till alla markerade leverantörer. 

 

ETD, ETA, ETI
Visning och möjlighet att redigera ETD, ETA och ETI separat i leveransbevakning.

 

Visning av ursprungsbeställning
Det går nu att se skillnad på vilken kvantitet som beställdes, vad som bekräftats och vad som levererats, för att man ska kunna spåra förändringar av intern/extern leverantör på ordern.

 

Automatisk begränsning av MAD
Med automatik begränsa maximalt MAD-värde för att undvika att c-artiklar med stor variation genererar onödigt högt säkerhetslager. 


Prognos ignorerar 1:a påfyllningen
Funktion för att prognosberäkningen skall ignorera 1:a påfyllningen av en vara. Användbart när man fyller på en butik eller en filial med en produkt för första gången. 

SOLO 18.2

Version 18.2

Leveransbevakning och larmlista i Solo Web
Första steget mot webbaserat Solo är taget, nu kan man även som intern användare gå in på Solo web och göra leveransbevakning (ändra inköpsvolymer, leveransdatum, bekräfta rader/order osv) och se artiklar som larmar om bristrisk eller att de är slut i lager som ligger på inköpsorder. Det är också tillagt en flik i leverantörsregistret för hantering av behörigheter per leverantör, vilket innebär att man kan tillåta sina leverantörer att se innevarande saldo eller prognos t.ex., detta är dock som standard avstängt för samtliga leverantörer och måste slås på manuellt i de särskilda fall man vill dela sådan information.

Batch-hantering
Det går nu att integrera batcher med utgångsdatum till solo, som sedan går att visa upp per inköpsorderrad i inköpsvyn. Man kan därav avgöra hur mycket som kan tänkas bli inkurant/svinn och därefter justera sina inköpsförslag.


Hanteringskod per SKU
I Solo finns nu hanteringskod per SKU och inte bara per artikel vilket kan hanteras i integrationen från ERP. Detta innebär att man kan blockera inköp för artiklar i ett av sina lager men tillåta det i andra med hanteringskoden. Detta är smidigt om man har ett centrallager som vill markera en artikel som utgått och därmed vill blockera fler inköp, men att man vill kunna fylla på depåer/hubbar från centrallager för att sälja ut det innevarande lagret.


Simuleringsurval Inköpare
Nu kan man filtrera på sig själv och andra inköpare som är upplagda som användare i simuleringsurvalet, det innebär att man enkelt kan få urval på de SKUs/leverantörer som man själv är ansvarig för. Därmed blir det smidigare vid periodbyte att göra sina prognoskontroller.


Visning av stafflade inköpspriser
Vi kan nu integrera och visa artiklars stafflade priser, därmed kan inköparen välja att själv öka volymen för att göra inköp mot det lägre priset. Det går också att få en markering per orderrad med artiklar som har denna information.

 

SOLO 18.1

Version 18.1

Nya Solo Web för leverantörer
Den första modulen i nya Solo Web innehåller en lösning för att låta leverantörer logga in och se de order som skickats till dem. Här kan de dels göra mottag av själva ordern genom att ladda ned en excelfil med orderrader, volymer, leveransdatum osv för inladdning i deras ERP. De kan på samma ställe också direkt göra bekräftelser eller ändringar i sina orders. Här har vi alltså också i version 18.2 även lagt till funktioner för interna användare att göra leveransbevakning men med större informationstillgänglighet än för leverantörer som standard.

Leverantörssaldo i inköpsvyn
Det finns nu möjlighet att integrera saldo för prio1-leverantör och visa det i inköpsvyn. Detta kan vara smidigt om man har depåer som fylls på från CL som en vanlig leverantör, varför man då kan visa centrallagrets saldo direkt i inköpsvyn. Det går också att importera saldon hos externa leverantörer från ERP om man har tillgång till detta.

Filtervärden i inköpsvyn
Det går nu att slå på visning av filtervärden i inköpsordervyn som visas på artikelraderna. 


Möjligt attention-larm för artiklar i inköpsvyn
Det går att slå på färgmarkering av rader i inköpsvyn baserat på önskat villkor, t.ex. att en artikel ska prisförhandlas, att den har lågt saldo inlöst hos leverantören eller att man har stafflade inköpspriser på artikeln man bör ta hänsyn till.

 

SOLO 17.2

Version 17.2

Stängningsperioder (kinesiskt nyår)
Många leverantörer har stängningsperioder såsom kinesiskt nyår eller industrisemester. I solo kan man nu lägga upp dessa perioder i ett central register för stängningsperioder. Man kan sedan i leverantörsregistret markera att en leverantör drabbas av stängningsperiod. Det Solo gör då är att det höjer beställningspunkterna en ledtid innan och så att man har lager för att täcka upp för efterfråga under perioden leverantören har stängt och inte kan leverera normalt.

SOLO 17.1

Version 17.1

Orderfrekvensanalys
Man kan nu genom att lägga in fraktkostnad på leverantörer i leverantörsregistret gå in och göra en frekvensanalys, där solo beräknar totalkostnad för lagerhållning ordersärkostnad och frakt, och kan därmed ge ett beställningsintervall som är mest ekonomiskt ur lagerhållningssynpunkt. Det går sedan enkelt att tillämpa det uträknade intervallet som ett beställningsschema för den leverantören och för önskat lager. Genom denna utveckling flyttade vi också beställningsschema till en flik som heter just det, där frekvensanalys-verktyget också ligger.