Solo
versioner

Utveckla dina inköp med SOLO Lagerstyrning

SOLO 21.1

Version 21.1

Med nya versionen av Solo Web tar Solo ytterligare ett kliv mot renodlat webgränssnitt. Fokus har legat på att lyfta funktioner och vyer som användare spenderar mest tid med, och den här gången är det dags för leverantör och artikelregister att ta web-form, vilket är versionens stora nyheter. Vi har även gett leveransbevakningen en del kärlek och den nya påminnelsefunktionen gör operativa arbetet med öppna order enklare och mer strukturerat.  

Vill ni installera nya versionen av Solo Web?  

Bra att veta för de som fortfarande kör lokal-installerat Solo är att det behöver finnas en installerad Web-server i Solos miljö. Med fördel flyttar man annars driften av solo till PromoSofts Moln, då ingår alla bekvämligheter med extern molndrift. 

Nyheter i gränssnittet ​
 

 • Artikelregister 
  Ett nytt sätt att jobba med sitt artikelregister: Gör sökningar, Filtrera, Sortera, Redigera, Analysera - supersmidigt! Istället för att uppfinna hjulet på nytt har vi valt att återanvända produktinfo-fönstret som redan finns i inköp och leveransbevakningen, och nu även artikelregistret. En påbyggnad har gjorts med de flikar och fält som tidigare saknats.  
  I tillägg har vi byggt en vy som kan visa en lista med artiklar, där man på ett enkelt sätt kan filtrera fram de artiklar man är intresserad av, och för nyckelfälten kunna göra det som kallas BULK-ändringar, dvs justera information på flera valda rader på en gång!
    

 • Leverantörsregister 
  Årets andra stora nyhet, äntligen kan man registervårda leverantörernas lagerstyrningsparametrar i Solos Web-gränssnitt. Utbyggnaden har skett i den modal/fönster som redan finns i inköp och leveransbevakning, allt nära till hands. Det går nu även att få fram en lista på samtliga leverantörer och registervårda och Bulkredigera en del nyckelfält direkt i listan, t.ex. inköpare, ledtid, transporttid, och ordersärkostnad. 
   

 • Global Sökruta 
  För att komma åt solos register och vyer har vi lagt till en mycket smidig sökruta i toppen av gränssnittet. Vi har i första skedet lagt till sökresultat som tar användare till artikel och leverantörsregister, men vi kommer kunna utöka med resultat från fler vyer i systemet. Det blir därmed superlätt att börja skriva ett artikelnummer, en artikelbeskrivning, leverantörsnummer, leverantörsnamn i sökrutan, man får sedan en lista med sannolika träffar, klickar man på en artikel kommer man till artikelregistret direkt för den artikeln. 

   

 • Leveransbevakning 
  Vi har nu byggt ut påminnelsefunktionen i Solos leveransbevakning. Man kan i leveransbevakningen sortera och filtrera fram de order som har bristrisk-artiklar, artiklar som är slut i lager, order som håller på att bli sena eller inte har blivit bekräftade. Man kan sedan markera de order man vill påminna sina leverantörer om, och skicka en leverans- eller bekräftelsepåminnelse automatiskt. Påminnelsen sammanställer de artiklar som inte levererats eller bekräftats 
   

 • Inköp
  Även inköpsvyn har fått sig lite finslip, Belopp- och fraktfri-gräns har fått nya standardiserade filter där man kan välja om dessa order ska synas eller döljas som standard i gränssnittet, samt en markering på rader som inte når sin beloppsgräns (rött dollartecken) eller sin fraktfria gräns (rött flygplan). 
   
  Under huven!  
   

 • Uppgraderad integrationsövervakning för de som kör solos molndrift, vi ser och kan åtgärda många typer av vanliga integrationsfel innan man som användare upplever dem. 

 • Prestandaoptimeringar i Leveransbevakningen och Inköpsvyn gör att sidorna laddar snabbare trots väldigt många artiklar och orderrader. 

 • Integrationsservice som kan hämta och lämna filer till FTP i båda riktningar för användning av ERP-integration. Gör att alla xml-baserade integrationer kan kopplas mot solos molntjänst. 

SOLO 20.3

Version 20.3

 • Autoorder - låt SOLO göra dina inköp, automatiskt!

  • I de fall du som inköpare har många rutininköp som skall göras, där SOLO föreslår enligt dina önskemål, kan du låta SOLO godkänna/köpa dessa helt automatiskt. Låt SOLO göra jobbet åt dig, finns från och med version 20.3. 

  • Hur fungerar det?
   Genom att i SOLO använda en specifik kombination av inköpare, hanteringskod och konfiguration i SOLOs integrationsmotor, kommer SOLO skapa inköpsunderlag precis som vanligt, men för inköparen AUTO. Baserat på rätt inköpare, uppfyllda villkor gällande t.ex. max beloppsgräns på en order, så kör SOLO varje dygn en process som för denne inköpares sortiment automatiskt godkänner och köper enligt det underlag SOLO räknat fram. 

 • Visa försäljningshistorik som tabell

  • För dem som föredrar att se försäljningshistoriken som siffror i en tabell istället för i graf-form finns nu ett fönster med en tabell som visar historiken per period som kan öppnas via produktinfomodalen i solo inköpsvy eller leveransbevakning, när man är inne på orders radnivå. Vilket är lättare för dem som inte ser färger så bra t.ex.
    

 • Kan lägga till och ta bort rader i leveransbevakning

  • Det går nu även att lägga till nya rader och ta bort befintliga i leveransbevakningen, det finns dock fördelar med att sätta 0 i beställd kvantitet jämfört med att helt ta bort en rad, eftersom det via integration går att uppdatera ERPs kvantitet om man gör leveransbevakning i Solo. 
    

 • Lagrar visning samt position på fönster

  • När man öppnar upp ett fönster eller modal som det kallas på utvecklarspråk, sparas dess position samt om det ska visas eller inte även när man byter rad eller öppnar och stänger vyer.
    

 • Lagrar original-inköpskvanteten för uppföljning av orderradservice på artiklar/leverantörer

  • För att göra uppföljning av orderhistoriken bättre sparas nu den första beställda kvantiteten på orderraden, så att även om man som inköpare eller leverantör ändrar kvantitet, kommer KPI:er för orderradsservice ta hänsyn till den först beställda kvantiteten istället för den justerade. Orderradsservicen som sedan visas i leverantörsprestandafliken mäter alltså hur stor andel som levererades in på inköpsorderraden vid första inleveransen jämfört med originalbeställningens kvantitet som sparades när ordern skickades till leverantören första gången.
    

 • Beloppsgräns- och fraktfrigräns-hantering i web

  • För att tydliggöra för inköpare är det nu enkelt att se vilka orderförslag som inte når upp till sin beloppsgräns med en röd ikon i varnings-infokolumnen. Det går även att slå på olika inställningar som filtrerar bort de förslag som inte nått upp till fraktfri- eller beloppsgräns, som även ska sparas till nästa gång man öppnar solo web via samma dator.
    

 • Integrationsövervakning

  • En del kunder kör nu integrationen mellan solo och affärssystemet med hjälp av Webbaserad teknik. I samband med att detta har utvecklats, finns nu möjlighet att övervaka integrationer på ett bättre sätt. Det innebär att PromoSoft ser när en integration av t.ex. produkter inte går igenom och kan börja felsöka omgående. PromoSoft kommer fortsätta jobba med övervakning och loggning av integration och interna processer i Solo framöver för att täcka in fler scenarion. Denna övervakningsfördel ges i nuläget till de kunder som kör solo-driften i PromoSoft molntjänst.
    

 • Förfining av Produktinfomodalen

  • I inköp och leveransbevakning finns sedan en tid tillbaka en panel, eller modal som det kallas i utvecklingstermer, som innehåller information om den artikel man markerar i ett inköpsförslag eller i leveransbevakningen. Detta fönster har fått en rejäl uppfräschning med bättre och mer stringent struktur samt tillagd möjlighet att spara visning/döljning av de olika avsnitten.
    

 • Spårbarhet bekräftat datum

  • Solo lagrar nu första bekräftat leveransdatum från leverantören, det kommer Solo sedan kunna använda för att beräkna ledtidsprecision på ett nytt sätt. Det kommer därmed bli konfigurerbart om man vill mäta ledtidsprecision baserat på önskat leveransdatum vid skickande av ordern eller baserat på bekräftat datum från leverantören.
    

 • Ramverksuppdateringar gränssnitt

  • Mycket av det man ser i webbaserade system och på hemsidor bygger på användning av gränssnittsramverk. Dessa ramverk används för att göra design och användarupplevelse mer strömlinjeformade, dvs olika funktioner och delar av gränssnittet fungerar på ungefär samma sätt, t.ex. använder de flesta griddarna/tabellerna i solo generellt samma struktur och inställningsmöjligheter, det gör att det blir lättare att förstå. Här har PromoSoft utvecklare lyft hela gränssnittet så det använder ett mycket väletablerat och erkänt ramverk från Kendo Detta bådar gott för framtiden eftersom solos gränssnitt blir enklare att utveckla nya funktioner i samt att det sannolikt kommer upplevas som ännu mer intuitivt att använda. Ett annat plus är att ev gränssnittsbuggar blir mer ovanliga.
    

 • Inköpare på SKU-nivå istället för artikelnivå

  • Solos register och vyer stödjer nu hantering av olika inköpare på artikel/lagerställe-nivå, eller SKU-nivå på fackspråk. Det innebär att en inköpare kan vara ansvarig för en artikel på ett lagerställe och en annan inköpare av samma artikel på ett annat lagerställe.
    

 • Visar versionsnummer i hjälpavsnitt

  • Det ännu lättare att se vilken soloversion man har om man öppnar hjälpavsnittet (frågetecknet uppe till höger i solo web).
    

 • Visar tidstämpel på utvalda datumfält

  • En del datumfält har nu utvecklats så de även innehåller visning av klockslag, t.ex. för datum för orderläggande. Det gör att det är lättare att söka upp rätt order i leveransbevakningen t.ex.
    

 • Förorder

  • Förorder har förfinats, så att det går att avgöra hur länge en order ska betraktas som förorder innan dess inköpssaldo ska räknas med i solos disponibla saldo. Detta görs som en systeminställning.

  • Det går även att bocka i att en order ska vara förorder direkt i webgränssnittet, via leveransbevakningen.

 

 • Räknar ut täcktid på orderrader automatiskt när man ändrar kvantitet

  • Nu uppdaterar tabellen i inköpsradsvyn fältet täcktid direkt när man ändrat kvantiteten på orderraden, det gör att det blir lättare att avgöra hur länge en kvantitet förväntas räcka. Det kan vara så att fältet är dolt för standardvisning, det går då att i kolumnväljaren lägga till visning av detta och många andra valfria fält.

 

 • Ångra ärva historik

  • går nu att…
    

 • Automatiska inköp

  • Huvudnyheten i versionen är automatiska inköp. Det går att konfigurera så att artiklar blir köpta per automatik, genom att sätta inköpare AUTO på dessa. Då kommer solo självt skapa förslag för artiklarna, och släppa dem till ERP/skicka till leverantören beroende på inställt beställningssätt. Det går även styra beloppsgräns för vad solo får köpa självt
    

 • Ny graf

  • År på år 
   Man kan nu slå på visning i grafen som lägger senaste två årens försäljning på varandra, då blir det lätt att se ev säsongsbetoning, samt hur försäljningen ökat eller minskat.

  • Medel-lager
   Nu kan man slå på visning av artikelns medel-lager per period. så man ser hur det utvecklats med tiden. 

  • Linjer i grafen
   Man kan nu slå på och av visning av olika linjer i grafen, en inställning som sparas, t.ex. om man inte vill se medellagergrafen, så döljs denna.

    

SOLO 20.2

Version 20.2

Nyheter i gränssnittet
 • Inköps-vy i webgränssnitt
  Äntligen, årets största Solo-nyhet! Nu är nya Solo Web inköpsvy redo för första riktiga release!
  Solo kliver in i framtiden genom att nysläppa solos inköpsmodul i webmiljö. Tekniken och prestandan i web-utvecklade lösningar har äntligen blivit så mogen att man kan utveckla riktiga expert-system som Solo med hjälp av den. Genom att lyfta systemet till Webmiljö får man både som systemutvecklare och användare mycket stora fördelar och möjligheter.

  • Snabbare releaser med nya funktioner

  • Lättare att utveckla visuellt konsekventa gränssnitt för olika funktioner.

  • Gränssnittsbiblioteket Promosoft använder växer lavinartat och möjliggör funktionsutveckling som tidigare inte varit möjlig.
    

 • Ny hantering av orderförslag
  I nya inköpsvyn används ett smidigt sätt att hantera orderförslag och orderradsvisning, man får en bra överblick över samtliga orderförslag, och det är förfiltrerat på dig som inköpare när du loggar in. Det går också att filtrera och sortera på samtliga kolumner. Man kan också se samtliga lagers förslag om man jobbar med inköp mot flera lager. När man klickar in sig på en order ser man den största skillnaden. Vi har jobbat stenhårt på att tillgängliggöra rätt information för att man som inköpare ska kunna fatta sitt beslut om en inköpsorder eller orderrad utan att göra massa onödiga klick - Rätt information, på rätt plats. Man kan även markera och ändra samma fält för flera rader samtidigt. Det går också från nya orderradsvyn uppdatera bara öppnat orderförslag, t.ex. med dagar framåt.

 • Produktinfomodal
  En mycket viktig del av nya inköpsvyn, är nya produktinformationsvyn, eller produktinfomodalen som vi kallar den. Här ser man nu all viktig information om artiklarnas prognoser, full 2års försäljningshistorik i graf-form, beställningspunkter, min-nivåer osv.

  • Möjlighet att visa mer av den information som används som beslutsunderlag. Produktinfomodalen stannar uppe när man växlar mellan ett förslags olika rader.

  • Uppdaterad graf med visning av medellager och 1års försäljningsprognos med trend och säsong.

  • Ny flik med Batch-visning.

  • Ny flik med visning av andra lagers saldon och ev överlager för att lätt kunna besluta om lagerflytt istället för externt inköp

 • Uppfräschat Solo Web-gränssnitt
  Hela Solo Web får nytt fräscht designspråk med hjälp av nya verktyg i utvecklingen av solo. För nördarna, så har vi nu börjat använda KENDOs front-end-bibliotek. Det innebär för er som användare att ni kommer uppleva ett mycket stabilare gränssnitt i fräschare och luftigare snitt. Samt att när man vill utveckla nya funktioner så finns god återanvändbarhet i de moduler/funktioner som används i utvecklingen. Nu följer även Meny-baren Solo Webs tema.

   

 • Ny Inloggningssida
  Inloggningssidan har snyggats till med möjlighet till företagsprofilering med er egen logga. Det syns tydligt vem man kommit till om man t.ex. som leverantör loggar in på er Solo Web-sida för att bekräfta order och göra leveransbevakning eller se sin inköpsprognos.

 • Temaväljare
  Man kan nu som enskild användare sätta sin egen prägel på gränssnittet, genom att välja darkmode som tema skonar man ögonen från kontinuerligt överkonsumering av ljus. Många som ställt in darkmode t.ex. i Mac och Windows säger att de i slutet av dagen är mycket piggare och slipper huvudvärk. Det går även att skräddarsy kolumnbredder, vilka kolumner som ska visas, fönsters storlek osv. Gränssnittet kommer ihåg dina justeringar tills du loggar in i din webläsare igen.
   

 • Uppgraderad Leveransbevakning
  Kendo som gränssnittsmotor har nu implementerats även på leveransbevakningen i Solo Web. Den följer resten av solos nya fräscha designspråk och med temaväljare för att kunna ställa in darkmode. Det har även hänt lite under huven i leveransbevakningen, den sparar t.ex. nu första inköpt "original"-kvantitet på raderna för att kunna följa upp ändringar och riktig orderradsservice från leverantörerna. Den sparar också första bekräftat datum, så att man kan mäta ledtidsprecisionen för leverantörerna på vad de lovat genom sin bekräftelse. Som intern användare/inköpare går det även att se den nya produktinfomodalen  när man markerar orderrader, så man kan följa upp och hantera artiklars prognos osv även där. Det går även att visa och redigera orderraders samtliga leveransdatum: ETD, ETA och ETI (Använder ni inte solos leveransbevakning behövs ev en justering i integrationen för att solo ska kunna vara master över dessa fält).

Under huven!
 • Dagsbaserad historik
  Ny integration för dagsbaserad historik, gör att vi nu under kommande år kan lägga till visning av högre granuläritet i historik-graferna. Man kommer kunna välja om man vill visa per dag, vecka, månad, 4v-period, kvartal eller år, så det blir enklare att se nyanser och snabba skiftningar dag-dag eller vecka-vecka. Säg till om ni vill ha visning av detta så kan vi instruera integratören hur solointegrationen behöver justeras för att få med all information.

   

 • Justerat sätt att hantera flera lager och användare
  Men nya gränssnittet har vi även justerat lite i hur Solo hanterar flera lager och användare. Man kommer nu i nya gränssnittet kunna hantera andra lagers inköp mm utan att behöva olika inloggningsuppgifter för olika lager.

   

 • Lagerhållningsränta per artikel
  Man kan nu anpassa artiklarnas lagerhållningsränta, t.ex. baserat på deras volym eller inkuranskänslighet. Inkuranskänsliga artiklar höjer man räntan för, som sedan minskar EOK (BK) automatiskt.

   

 • Hjärnan har uppgraderats!
  Solos hjärna "Calc" har lyfts till modern och snabb C#-kod, det har gjort den mycket snabbare och säkrare, t.ex. när man räknar om eller nollställer prognoser på flera artiklar.

   

 • Ny Windowsservice
  Vi har nu byggt en ny windowsservice som har bättre förutsättningar för nyutvecklingar i integration och processhantering, som dessutom medger bättre loggning av integration och beräkningsfel. Med den nya servicen kan man nu ansluta enkelt till och använda Rest-apier. Hör av dig till promosoft om du är intresserad av att ta din integration till nästa nivå, med högre integrationsintervall och striktare validering på data, med bättre loggning och notifikationsmöjligheter. Det finns nu även möjlighet att bygga ut med web-api för externa parter att ansluta till.

SOLO 19.1

Version 19.1

Visa leverantörers justeringar i leveransbevakningen 
Information sparas om en extern leverantör har gjort en justering på deras order, det går sedan i leveransbevakningen för inköparen att filtrera fram vilka dessa order/rader är samt sortera på senaste ändring med två nya knappar i gränssnittet.

 

Utskriftsmöjligheter Solo Web
Ny funktion möjliggör att man kan spara eller skriva ut pdf och excelfiler för aktuell vy i leveransbevakningen.


Förhandstitt på nya inköpsverktyget i Solo web
Första steget mot webbaserade inköp i solo är taget, och man kan redan nu spana in ungefär hur inköpsvyn kommer att se ut. Härifrån kommer först de funktionerna från nuvarande Solo app läggas till för att man ska kunna redigera och skicka order från det nya gränssnittet, här kommer också i stort sett all nyutveckling av nya inköpsfunktioner ske.


Nya fält i inköpsvyn i Solo App 
Nu finns möjlighet att visa Prognos, Trend, MAD, Leveranskod samt Hanteringskod på artikelraderna i direkt inköpsvyn, för att man ska slippa klicka in sig i produktinfofönstret och artikelregistret för att se denna info. Dessa kan aktiveras med kolumnväljaren längst upp i vänstra hörnet på under-gridden när man expanderat ett inköpsförslag.


Leverantörskontrakt
I leverantörsregistret kan man nu registrera leverantörskontrakt. Det går att lägga till artiklar med specifika priser, avtalade volymer samt under vilka datum kontraktet gäller. I inköpsvyn kommer man se hur mycket som finns kvar att köpa på kontraktet man avropar mot.

 

Påminnelser till leverantörer
Från solo web-gränssnittets leveransbevakning och larmlista kan man nu skicka påminnelser till leverantörerna. Då går ett mail iväg med ordern som en leveranspåminnelse till alla markerade leverantörer. 

 

ETD, ETA, ETI
Visning och möjlighet att redigera ETD, ETA och ETI separat i leveransbevakning.

 

Visning av ursprungsbeställning
Det går nu att se skillnad på vilken kvantitet som beställdes, vad som bekräftats och vad som levererats, för att man ska kunna spåra förändringar av intern/extern leverantör på ordern.

 

Automatisk begränsning av MAD
Med automatik begränsa maximalt MAD-värde för att undvika att c-artiklar med stor variation genererar onödigt högt säkerhetslager. 


Prognos ignorerar 1:a påfyllningen
Funktion för att prognosberäkningen skall ignorera 1:a påfyllningen av en vara. Användbart när man fyller på en butik eller en filial med en produkt för första gången. 

SOLO 18.2

Version 18.2

Leveransbevakning och larmlista i Solo Web
Första steget mot webbaserat Solo är taget, nu kan man även som intern användare gå in på Solo web och göra leveransbevakning (ändra inköpsvolymer, leveransdatum, bekräfta rader/order osv) och se artiklar som larmar om bristrisk eller att de är slut i lager som ligger på inköpsorder. Det är också tillagt en flik i leverantörsregistret för hantering av behörigheter per leverantör, vilket innebär att man kan tillåta sina leverantörer att se innevarande saldo eller prognos t.ex., detta är dock som standard avstängt för samtliga leverantörer och måste slås på manuellt i de särskilda fall man vill dela sådan information.

Batch-hantering
Det går nu att integrera batcher med utgångsdatum till solo, som sedan går att visa upp per inköpsorderrad i inköpsvyn. Man kan därav avgöra hur mycket som kan tänkas bli inkurant/svinn och därefter justera sina inköpsförslag.


Hanteringskod per SKU
I Solo finns nu hanteringskod per SKU och inte bara per artikel vilket kan hanteras i integrationen från ERP. Detta innebär att man kan blockera inköp för artiklar i ett av sina lager men tillåta det i andra med hanteringskoden. Detta är smidigt om man har ett centrallager som vill markera en artikel som utgått och därmed vill blockera fler inköp, men att man vill kunna fylla på depåer/hubbar från centrallager för att sälja ut det innevarande lagret.


Simuleringsurval Inköpare
Nu kan man filtrera på sig själv och andra inköpare som är upplagda som användare i simuleringsurvalet, det innebär att man enkelt kan få urval på de SKUs/leverantörer som man själv är ansvarig för. Därmed blir det smidigare vid periodbyte att göra sina prognoskontroller.


Visning av stafflade inköpspriser
Vi kan nu integrera och visa artiklars stafflade priser, därmed kan inköparen välja att själv öka volymen för att göra inköp mot det lägre priset. Det går också att få en markering per orderrad med artiklar som har denna information.

 

SOLO 18.1

Version 18.1

Nya Solo Web för leverantörer
Den första modulen i nya Solo Web innehåller en lösning för att låta leverantörer logga in och se de order som skickats till dem. Här kan de dels göra mottag av själva ordern genom att ladda ned en excelfil med orderrader, volymer, leveransdatum osv för inladdning i deras ERP. De kan på samma ställe också direkt göra bekräftelser eller ändringar i sina orders. Här har vi alltså också i version 18.2 även lagt till funktioner för interna användare att göra leveransbevakning men med större informationstillgänglighet än för leverantörer som standard.

Leverantörssaldo i inköpsvyn
Det finns nu möjlighet att integrera saldo för prio1-leverantör och visa det i inköpsvyn. Detta kan vara smidigt om man har depåer som fylls på från CL som en vanlig leverantör, varför man då kan visa centrallagrets saldo direkt i inköpsvyn. Det går också att importera saldon hos externa leverantörer från ERP om man har tillgång till detta.

Filtervärden i inköpsvyn
Det går nu att slå på visning av filtervärden i inköpsordervyn som visas på artikelraderna. 


Möjligt attention-larm för artiklar i inköpsvyn
Det går att slå på färgmarkering av rader i inköpsvyn baserat på önskat villkor, t.ex. att en artikel ska prisförhandlas, att den har lågt saldo inlöst hos leverantören eller att man har stafflade inköpspriser på artikeln man bör ta hänsyn till.

 

SOLO 17.2

Version 17.2

Stängningsperioder (kinesiskt nyår)
Många leverantörer har stängningsperioder såsom kinesiskt nyår eller industrisemester. I solo kan man nu lägga upp dessa perioder i ett central register för stängningsperioder. Man kan sedan i leverantörsregistret markera att en leverantör drabbas av stängningsperiod. Det Solo gör då är att det höjer beställningspunkterna en ledtid innan och så att man har lager för att täcka upp för efterfråga under perioden leverantören har stängt och inte kan leverera normalt.

SOLO 17.1

Version 17.1

Orderfrekvensanalys
Man kan nu genom att lägga in fraktkostnad på leverantörer i leverantörsregistret gå in och göra en frekvensanalys, där solo beräknar totalkostnad för lagerhållning ordersärkostnad och frakt, och kan därmed ge ett beställningsintervall som är mest ekonomiskt ur lagerhållningssynpunkt. Det går sedan enkelt att tillämpa det uträknade intervallet som ett beställningsschema för den leverantören och för önskat lager. Genom denna utveckling flyttade vi också beställningsschema till en flik som heter just det, där frekvensanalys-verktyget också ligger.