Thanke

Bokhandel & Kontorsvaror

Bokhandel & Kontorsvaror

THANKE

Kai Skauby i Thanke AS har helt ensam stått för årliga inköp på omkring 100 miljoner kroner. Företaget var så beroende av sin inköpare att chefen tog med honom i aftonbönen...

Stort personberoende

Problem att lösa

Innkjøpssjef Kai Skauby i Thanke AS var helt alene og uten noe godt dataverktøy men stod for alle innkjøpene til det Norli Libris-eide grossistselskapet. 

Målet var at daglig leder skulle kunne fungere som innkjøpssjef når han hadde ferie, og takket være brukervennligheten klarte vi det. 

vitt papper i klämma
Fakta i korthet:
  • Logistikkselskapet Thanke AS er et firma i Norli Libris konsernet

  • Använder affärssystemet Dynamics AX

  • Runt 20 anställda och omsätter ca 250 mkr

  • Holder til i Lier ved Drammen utanför Oslo

  • Produkter er i korthet alt du får kjøpt i en bokhandel. 

  • Selger til bokhandlerkjedene Norli og Libris samt den landsdekkende Kontorspar kjeden  samt til Akademika kjeden

Lösningen

Lösningen blev att implementera SOLO Lagerstyrning för att få ett system som avlastade inköpschefen och möjliggjorde att ersättare kunde ta över vid ledigheter. 

Efter att bolaget hade implementerat prognostiserings- och inköpssystemet SOLO kunde inköpschefen raskt börja jobba mer strategiskt. 

Värde som SOLO tillför

Thanke AS har utvecklat sin inköpsverksamhet för att ge bättre service till sina kunder och har samtidigt slutat vara beroende av en enda inköpare.