top of page
Image by Robynne Hu

SOLO 23.1

Nya funktioner I SOLO Web


Förhandsgranskning och .eml-nedladdning

Användare kan nu göra export av PDF via e-post till leverantören med sin egen e-postklient, genom att välja beställningssätt antingen direkt på order eller via leverantörskortet. Vid köp laddas en fil ner i webbläsaren som kan öppnas i Outlook, vilket inkluderar relevant order som PDF. Detta gör det möjligt för användaren att komplettera mejl med valfri text och/eller dokumentation. Samt att mejlet får inköparens mejladress stället för som tidigare - SOLOs standard no reply-adress.


Nya filter för avvikande efterfrågan i produktregistret

Två nya prognosfilter som kan visa produkter med avvikande efterfrågan, både för hög och för låg.


Styrgruppsklassificering via schemalagd process

Vi kan nu schemalägga uppdateringen av styrgruppsklassificeringen på produkter så att den exekveras varje natt. Notera att du fortsatt behöver göra den manuella flytten i mellan styrgrupperna. Vår plan är att så småningom utveckla även detta och kunna presentera en automatisk lösning.


Orderpåminnelse - via affärssystem samt direkt till leverantör

Leveransbevakningen är kompletterad två nya knappar för att återexportera vald order till ERP och exportera igen till leverantör, baserat på orderns fördefinierade ordermetod.


Varningar i produktregistret

De produktvarningar som idag visas i ditt orderförslag visas nu även i produktregistret.

Detta innebär att du snabbt och lätt kan sortera och filtrera fram en komplett lista över artiklar med bristrisk exempelvis. Varningsikon för slut på lager visas nu som röd om lagret är 0 på en produkt i kombination med att det inte finns någon inköpsorder på den, och en orange varning när den är slut i lager men det finns order lagd. Inköpsförslagen visar även en varningsikon på artikel som inte finns i lager.


Produktstrukturer

SOLO kan nu hantera produktstrukturer i integration, databas och gränssnitt.

Användare med strukturinställningen kommer att kunna justera prognoser på moder-/huvudartikel för att påverka underliggande artiklar.


Direktlänkar till FAQ och How To-Guider Direktlänkar till resurser för självlärande och hjälp i SOLO Web.


Meny Prestanda Nu finns möjligheten att justera "Ok"-gränser för ledtidsprecision. Vi kan exempelvis ange för SOLO att +/- 2 dagar fortsatt innebär 100% precision.Allmänna förbättringar

Förbättrad prognosberäkning

Prestanda optimerad.


Justerad ”Beräknad Service” på artikelkortet

Tre-periods genomsnitt


Byte av mottagande lager

Möjlighet att, vid orderläggning, välja annat lager som mottagare utan validering på produkter/lager.


Importera datahistorikförbättringar

Sparar kopia av dataimport


Transaktionen exkluderade

SOLOs databas stöder nu framtida funktion att kunna markera eventuella produkttransaktioner som inte bör påverka prognosen.

Anpassningar i gränssnittet blir aktuellt i kommande versioner av SOLO.


Nya funktioner I SOLO Web

Förhandsgranskning och .eml-nedladdning
Användare kan nu göra export av PDF via e-post till leverantören med sin egen e-postklient, genom att välja beställningssätt antingen direkt på order eller via leverantörskortet. Vid köp laddas en fil ner i webbläsaren som kan öppnas i Outlook, vilket inkluderar relevant order som PDF. Detta gör det möjligt för användaren att komplettera mejl med valfri text och/eller dokumentation. Samt att mejlet får inköparens mejladress stället för som tidigare - SOLOs standard no reply-adress.

Nya filter för avvikande efterfrågan i produktregistret
Två nya prognosfilter som kan visa produkter med avvikande efterfrågan, både för hög och för låg.

Markera beställningar med icke-lagerbeställda kundorderprodukter
Nu visar förslagen en varningsikon om det finns rader som inte finns i lager.

Lade till ny slutsåld varning
Varningen för slut på lager visas nu som röd varning om lagret är 0 på en produkt i kombination med att det inte finns någon inköpsorder på den, och en orange varning när den är slut i lager men det finns order lagd.

Styrgruppsklassificering via schemalagd process
Vi kan nu schemalägga uppdateringen av styrgruppsklassificeringen på produkter så att den exekveras varje natt. Dock behöver du fortsatt göra den manuella flytten i mellan styrgrupperna.
Dock tittar vi på att så småningom utveckla även detta.

Orderpåminnelse till affärssystem och leverantör
Leveransbevakningen är kompletterad två nya knappar för att återexportera vald order till ERP och exportera igen till leverantör, baserat på orderns fördefinierade ordermetod.

Varningar i produktregistret
De produktvarningar som idag visas i dit orderförslag visas nu även i produktregistret.
Detta innebär att du snabbt och lätt kan sortera och filtrera fram en komplett lista över artiklar med bristrisk exempelvis.

Produktstrukturer
SOLO kan nu hantera produktstrukturer i integration, databas och gränssnitt.
Användare med strukturinställningen kommer att kunna justera prognoser på moder-/huvudartikel för att påverka underliggande artiklar.

Länkar till hjälpresurser
Direktlänkar till resurser för självlärande och hjälp i SOLO Web.
Leveransprestanda - justerbara "Ok"-gränser
Adderad systeminställning för justering av vad ni anser tillåten avvikelse i leveranstid.Allmänna förbättringar
Förbättrad prognosberäkning
Prestanda optimerad.

Justerad ”Beräknad Service” på artikelkortet
3 periods genomsnitt

Byte av mottagande lager
Möjlighet att, vid orderläggning, välja annat lager som mottagare utan validering på produkter/lager.

Importera datahistorikförbättringar
Sparar kopia av dataimport

Transaktionen "avbokade"
SOLOs databas stöder nu framtida funktion att kunna markera eventuella produkttransaktioner som inte bör påverka prognosen.
Anpassningar i gränssnittet blir aktuellt i kommande versioner av SOLO.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page