top of page
Image by Robynne Hu

SOLO 22.1

Leverantörer

Ny kolumn i leverantörsregistret som visar leveranskvaliteten (Order Row Service) detta fält används i en del av beräkningen av säkerhetslager per produkt, och kommer att öka beställningspunkten i enlighet därmed för leverantörsprodukter som inte har 100% orderradsservice.


Sidoregister

Några av sidoregistren i SOLO har nu flyttat in i solowebb, därav minskar beroendet av det gamla sologränssnittet snabbt. Nya register är:

- Koder för produkthantering

- Lastbärare

- Leveransvillkor

- Styrgrupper

- Säsongsindex

- Valutor

- Betalningsvillkor

- Länder


Machine Learning forecast

Första versionen av AI-prognoser är tillgängliga för utvärdering i produktionsmiljö. Under hösten kommer kunderna att se en utrullning av den nya kalkylen. Prognosen kommer att aktiveras fullt ut för beräkning av säkerhetslager och beställningspunkt efter omfattande utvärdering. Nytt fält i produktinfo-rutan som visar det beräknade AI-prognosvärdet.


Stafflade priser

Ny import i SOLO:s integration och sparande i databas. Detta möjliggör automatisk uppdatering av inköpspriser i köpförslag vid ändring av kvantitet. Även stöd för rabatter på kvantitetsnivå per produkt!


Master MOQ

Ny funktion i vyn för orderförslagsrader. När det finns en minsta beställningskvantitet (MOQ) på modell-nivå, möjliggör den nya funktionen automatisk ökning av förslag till modellens totala MOQ-nivå, baserat på aktuellt lager, beställningspunkt, orderkvantitet etc på underprodukterna.


Transaktionstabell för förväntade in- och utleveranser

Utveckling av första versionen av transaktionslogg som visas i produktinfo-rutan. Här kan alla försäljningsorder som ska levereras visas om de importeras från ERP. SOLO visar kommande inleveranser och planerade utleveranser (från kunderorder) samt ackumulerat saldo.

Leverantörer
Ny kolumn i leverantörsregistret som visar leveranskvaliteten (Order Row Service) detta fält används i en del av beräkningen av säkerhetslager per produkt, och kommer att öka beställningspunkten i enlighet därmed för leverantörsprodukter som inte har 100% orderradsservice.

Sidoregister
Några av sidoregistren i SOLO har nu flyttat in i solowebb, därav minskar beroendet av det gamla sologränssnittet snabbt. Nya register är:
- Koder för produkthantering
- Lastbärare
- Leveransvillkor
- Styrgrupper
- Säsongsindex
- Valutor
- Betalningsvillkor
- Länder

Machine Learning forecast
Första versionen av AI-prognoser är tillgängliga för utvärdering i produktionsmiljö. Under hösten kommer kunderna att se en utrullning av den nya kalkylen. Prognosen kommer att aktiveras fullt ut för beräkning av säkerhetslager och beställningspunkt efter omfattande utvärdering. Nytt fält i produktinfo-rutan som visar det beräknade AI-prognosvärdet.

Stafflade priser
Ny import i SOLO:s integration och sparande i databas. Detta möjliggör automatisk uppdatering av inköpspriser i köpförslag vid ändring av kvantitet. Även stöd för rabatter på kvantitetsnivå per produkt!

Master MOQ
Ny funktion i vyn för orderförslagsrader. När det finns en minsta beställningskvantitet (MOQ) på modell-nivå, möjliggör den nya funktionen automatisk ökning av förslag till modellens totala MOQ-nivå, baserat på aktuellt lager, beställningspunkt, orderkvantitet etc på underprodukterna.

Transaktionstabell för förväntade in- och utleveranser
Utveckling av första versionen av transaktionslogg som visas i produktinfo-rutan. Här kan alla försäljningsorder som ska levereras visas om de importeras från ERP. SOLO visar kommande inleveranser och planerade utleveranser (från kunderorder) samt ackumulerat saldo.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page