top of page
Image by Robynne Hu

SOLO 20.3

Autoorder - låt SOLO göra dina inköp, automatiskt!


I de fall du som inköpare har många rutininköp som skall göras, där SOLO föreslår enligt dina önskemål, kan du låta SOLO godkänna/köpa dessa helt automatiskt. Låt SOLO göra jobbet åt dig, finns från och med version 20.3.


Hur fungerar det?

Genom att i SOLO använda en specifik kombination av inköpare, hanteringskod och konfiguration i SOLOs integrationsmotor, kommer SOLO skapa inköpsunderlag precis som vanligt, men för inköparen AUTO. Baserat på rätt inköpare, uppfyllda villkor gällande t.ex. max beloppsgräns på en order, så kör SOLO varje dygn en process som för denne inköpares sortiment automatiskt godkänner och köper enligt det underlag SOLO räknat fram.


Visa försäljningshistorik som tabell


För dem som föredrar att se försäljningshistoriken som siffror i en tabell istället för i graf-form finns nu ett fönster med en tabell som visar historiken per period som kan öppnas via produktinfomodalen i solo inköpsvy eller leveransbevakning, när man är inne på orders radnivå. Vilket är lättare för dem som inte ser färger så bra t.ex.


Kan lägga till och ta bort rader i leveransbevakning


Det går nu även att lägga till nya rader och ta bort befintliga i leveransbevakningen, det finns dock fördelar med att sätta 0 i beställd kvantitet jämfört med att helt ta bort en rad, eftersom det via integration går att uppdatera ERPs kvantitet om man gör leveransbevakning i Solo.


Lagrar visning samt position på fönster


När man öppnar upp ett fönster eller modal som det kallas på utvecklarspråk, sparas dess position samt om det ska visas eller inte även när man byter rad eller öppnar och stänger vyer.


Lagrar original-inköpskvanteten för uppföljning av orderradservice på artiklar/leverantörer


För att göra uppföljning av orderhistoriken bättre sparas nu den första beställda kvantiteten på orderraden, så att även om man som inköpare eller leverantör ändrar kvantitet, kommer KPI:er för orderradsservice ta hänsyn till den först beställda kvantiteten istället för den justerade. Orderradsservicen som sedan visas i leverantörsprestandafliken mäter alltså hur stor andel som levererades in på inköpsorderraden vid första inleveransen jämfört med originalbeställningens kvantitet som sparades när ordern skickades till leverantören första gången.


Beloppsgräns- och fraktfrigräns-hantering i web


För att tydliggöra för inköpare är det nu enkelt att se vilka orderförslag som inte når upp till sin beloppsgräns med en röd ikon i varnings-infokolumnen. Det går även att slå på olika inställningar som filtrerar bort de förslag som inte nått upp till fraktfri- eller beloppsgräns, som även ska sparas till nästa gång man öppnar solo web via samma dator.


Integrationsövervakning


En del kunder kör nu integrationen mellan solo och affärssystemet med hjälp av Webbaserad teknik. I samband med att detta har utvecklats, finns nu möjlighet att övervaka integrationer på ett bättre sätt. Det innebär att PromoSoft ser när en integration av t.ex. produkter inte går igenom och kan börja felsöka omgående. PromoSoft kommer fortsätta jobba med övervakning och loggning av integration och interna processer i Solo framöver för att täcka in fler scenarion. Denna övervakningsfördel ges i nuläget till de kunder som kör solo-driften i PromoSoft molntjänst.


Förfining av Produktinfomodalen


I inköp och leveransbevakning finns sedan en tid tillbaka en panel, eller modal som det kallas i utvecklingstermer, som innehåller information om den artikel man markerar i ett inköpsförslag eller i leveransbevakningen. Detta fönster har fått en rejäl uppfräschning med bättre och mer stringent struktur samt tillagd möjlighet att spara visning/döljning av de olika avsnitten.


Spårbarhet bekräftat datum


Solo lagrar nu första bekräftat leveransdatum från leverantören, det kommer Solo sedan kunna använda för att beräkna ledtidsprecision på ett nytt sätt. Det kommer därmed bli konfigurerbart om man vill mäta ledtidsprecision baserat på önskat leveransdatum vid skickande av ordern eller baserat på bekräftat datum från leverantören.


Ramverksuppdateringar gränssnitt


Mycket av det man ser i webbaserade system och på hemsidor bygger på användning av gränssnittsramverk. Dessa ramverk används för att göra design och användarupplevelse mer strömlinjeformade, dvs olika funktioner och delar av gränssnittet fungerar på ungefär samma sätt, t.ex. använder de flesta griddarna/tabellerna i solo generellt samma struktur och inställningsmöjligheter, det gör att det blir lättare att förstå. Här har PromoSoft utvecklare lyft hela gränssnittet så det använder ett mycket väletablerat och erkänt ramverk från Kendo Detta bådar gott för framtiden eftersom solos gränssnitt blir enklare att utveckla nya funktioner i samt att det sannolikt kommer upplevas som ännu mer intuitivt att använda. Ett annat plus är att ev gränssnittsbuggar blir mer ovanliga.


Inköpare på SKU-nivå istället för artikelnivå


Solos register och vyer stödjer nu hantering av olika inköpare på artikel/lagerställe-nivå, eller SKU-nivå på fackspråk. Det innebär att en inköpare kan vara ansvarig för en artikel på ett lagerställe och en annan inköpare av samma artikel på ett annat lagerställe.


Visar versionsnummer i hjälpavsnitt


Det ännu lättare att se vilken soloversion man har om man öppnar hjälpavsnittet (frågetecknet uppe till höger i solo web).


Visar tidstämpel på utvalda datumfält


En del datumfält har nu utvecklats så de även innehåller visning av klockslag, t.ex. för datum för orderläggande. Det gör att det är lättare att söka upp rätt order i leveransbevakningen t.ex.


Förorder


Förorder har förfinats, så att det går att avgöra hur länge en order ska betraktas som förorder innan dess inköpssaldo ska räknas med i solos disponibla saldo. Detta görs som en systeminställning.


Det går även att bocka i att en order ska vara förorder direkt i webgränssnittet, via leveransbevakningen.Räknar ut täcktid på orderrader automatiskt när man ändrar kvantitet


- Nu uppdaterar tabellen i inköpsradsvyn fältet täcktid direkt när man ändrat kvantiteten på orderraden, det gör att det blir lättare att avgöra hur länge en kvantitet förväntas räcka. Det kan vara så att fältet är dolt för standardvisning, det går då att i kolumnväljaren lägga till visning av detta och många andra valfria fält.Ångra ärva historik


går nu att…


Automatiska inköp


Huvudnyheten i versionen är automatiska inköp. Det går att konfigurera så att artiklar blir köpta per automatik, genom att sätta inköpare AUTO på dessa. Då kommer solo självt skapa förslag för artiklarna, och släppa dem till ERP/skicka till leverantören beroende på inställt beställningssätt. Det går även styra beloppsgräns för vad solo får köpa självt


Ny graf


År på år

Man kan nu slå på visning i grafen som lägger senaste två årens försäljning på varandra, då blir det lätt att se ev säsongsbetoning, samt hur försäljningen ökat eller minskat.


Medel-lager

Nu kan man slå på visning av artikelns medel-lager per period. så man ser hur det utvecklats med tiden.


Linjer i grafen

Man kan nu slå på och av visning av olika linjer i grafen, en inställning som sparas, t.ex. om man inte vill se medellagergrafen, så döljs denna.

Autoorder - låt SOLO göra dina inköp, automatiskt!

I de fall du som inköpare har många rutininköp som skall göras, där SOLO föreslår enligt dina önskemål, kan du låta SOLO godkänna/köpa dessa helt automatiskt. Låt SOLO göra jobbet åt dig, finns från och med version 20.3.

Hur fungerar det?
Genom att i SOLO använda en specifik kombination av inköpare, hanteringskod och konfiguration i SOLOs integrationsmotor, kommer SOLO skapa inköpsunderlag precis som vanligt, men för inköparen AUTO. Baserat på rätt inköpare, uppfyllda villkor gällande t.ex. max beloppsgräns på en order, så kör SOLO varje dygn en process som för denne inköpares sortiment automatiskt godkänner och köper enligt det underlag SOLO räknat fram.


Visa försäljningshistorik som tabell

För dem som föredrar att se försäljningshistoriken som siffror i en tabell istället för i graf-form finns nu ett fönster med en tabell som visar historiken per period som kan öppnas via produktinfomodalen i solo inköpsvy eller leveransbevakning, när man är inne på orders radnivå. Vilket är lättare för dem som inte ser färger så bra t.ex.


Kan lägga till och ta bort rader i leveransbevakning

Det går nu även att lägga till nya rader och ta bort befintliga i leveransbevakningen, det finns dock fördelar med att sätta 0 i beställd kvantitet jämfört med att helt ta bort en rad, eftersom det via integration går att uppdatera ERPs kvantitet om man gör leveransbevakning i Solo.


Lagrar visning samt position på fönster

När man öppnar upp ett fönster eller modal som det kallas på utvecklarspråk, sparas dess position samt om det ska visas eller inte även när man byter rad eller öppnar och stänger vyer.


Lagrar original-inköpskvanteten för uppföljning av orderradservice på artiklar/leverantörer

För att göra uppföljning av orderhistoriken bättre sparas nu den första beställda kvantiteten på orderraden, så att även om man som inköpare eller leverantör ändrar kvantitet, kommer KPI:er för orderradsservice ta hänsyn till den först beställda kvantiteten istället för den justerade. Orderradsservicen som sedan visas i leverantörsprestandafliken mäter alltså hur stor andel som levererades in på inköpsorderraden vid första inleveransen jämfört med originalbeställningens kvantitet som sparades när ordern skickades till leverantören första gången.


Beloppsgräns- och fraktfrigräns-hantering i web

För att tydliggöra för inköpare är det nu enkelt att se vilka orderförslag som inte når upp till sin beloppsgräns med en röd ikon i varnings-infokolumnen. Det går även att slå på olika inställningar som filtrerar bort de förslag som inte nått upp till fraktfri- eller beloppsgräns, som även ska sparas till nästa gång man öppnar solo web via samma dator.


Integrationsövervakning

En del kunder kör nu integrationen mellan solo och affärssystemet med hjälp av Webbaserad teknik. I samband med att detta har utvecklats, finns nu möjlighet att övervaka integrationer på ett bättre sätt. Det innebär att PromoSoft ser när en integration av t.ex. produkter inte går igenom och kan börja felsöka omgående. PromoSoft kommer fortsätta jobba med övervakning och loggning av integration och interna processer i Solo framöver för att täcka in fler scenarion. Denna övervakningsfördel ges i nuläget till de kunder som kör solo-driften i PromoSoft molntjänst.


Förfining av Produktinfomodalen

I inköp och leveransbevakning finns sedan en tid tillbaka en panel, eller modal som det kallas i utvecklingstermer, som innehåller information om den artikel man markerar i ett inköpsförslag eller i leveransbevakningen. Detta fönster har fått en rejäl uppfräschning med bättre och mer stringent struktur samt tillagd möjlighet att spara visning/döljning av de olika avsnitten.


Spårbarhet bekräftat datum

Solo lagrar nu första bekräftat leveransdatum från leverantören, det kommer Solo sedan kunna använda för att beräkna ledtidsprecision på ett nytt sätt. Det kommer därmed bli konfigurerbart om man vill mäta ledtidsprecision baserat på önskat leveransdatum vid skickande av ordern eller baserat på bekräftat datum från leverantören.


Ramverksuppdateringar gränssnitt

Mycket av det man ser i webbaserade system och på hemsidor bygger på användning av gränssnittsramverk. Dessa ramverk används för att göra design och användarupplevelse mer strömlinjeformade, dvs olika funktioner och delar av gränssnittet fungerar på ungefär samma sätt, t.ex. använder de flesta griddarna/tabellerna i solo generellt samma struktur och inställningsmöjligheter, det gör att det blir lättare att förstå. Här har PromoSoft utvecklare lyft hela gränssnittet så det använder ett mycket väletablerat och erkänt ramverk från Kendo Detta bådar gott för framtiden eftersom solos gränssnitt blir enklare att utveckla nya funktioner i samt att det sannolikt kommer upplevas som ännu mer intuitivt att använda. Ett annat plus är att ev gränssnittsbuggar blir mer ovanliga.


Inköpare på SKU-nivå istället för artikelnivå

Solos register och vyer stödjer nu hantering av olika inköpare på artikel/lagerställe-nivå, eller SKU-nivå på fackspråk. Det innebär att en inköpare kan vara ansvarig för en artikel på ett lagerställe och en annan inköpare av samma artikel på ett annat lagerställe.


Visar versionsnummer i hjälpavsnitt

Det ännu lättare att se vilken soloversion man har om man öppnar hjälpavsnittet (frågetecknet uppe till höger i solo web).


Visar tidstämpel på utvalda datumfält

En del datumfält har nu utvecklats så de även innehåller visning av klockslag, t.ex. för datum för orderläggande. Det gör att det är lättare att söka upp rätt order i leveransbevakningen t.ex.


Förorder

Förorder har förfinats, så att det går att avgöra hur länge en order ska betraktas som förorder innan dess inköpssaldo ska räknas med i solos disponibla saldo. Detta görs som en systeminställning.

Det går även att bocka i att en order ska vara förorder direkt i webgränssnittet, via leveransbevakningen.Räknar ut täcktid på orderrader automatiskt när man ändrar kvantitet

- Nu uppdaterar tabellen i inköpsradsvyn fältet täcktid direkt när man ändrat kvantiteten på orderraden, det gör att det blir lättare att avgöra hur länge en kvantitet förväntas räcka. Det kan vara så att fältet är dolt för standardvisning, det går då att i kolumnväljaren lägga till visning av detta och många andra valfria fält.Ångra ärva historik

går nu att…


Automatiska inköp

Huvudnyheten i versionen är automatiska inköp. Det går att konfigurera så att artiklar blir köpta per automatik, genom att sätta inköpare AUTO på dessa. Då kommer solo självt skapa förslag för artiklarna, och släppa dem till ERP/skicka till leverantören beroende på inställt beställningssätt. Det går även styra beloppsgräns för vad solo får köpa självt


Ny graf

År på år
Man kan nu slå på visning i grafen som lägger senaste två årens försäljning på varandra, då blir det lätt att se ev säsongsbetoning, samt hur försäljningen ökat eller minskat.

Medel-lager
Nu kan man slå på visning av artikelns medel-lager per period. så man ser hur det utvecklats med tiden.

Linjer i grafen
Man kan nu slå på och av visning av olika linjer i grafen, en inställning som sparas, t.ex. om man inte vill se medellagergrafen, så döljs denna.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page