top of page
Image by Robynne Hu

SOLO 17.1

Orderfrekvensanalys

Man kan nu genom att lägga in fraktkostnad på leverantörer i leverantörsregistret gå in och göra en frekvensanalys, där solo beräknar totalkostnad för lagerhållning ordersärkostnad och frakt, och kan därmed ge ett beställningsintervall som är mest ekonomiskt ur lagerhållningssynpunkt. Det går sedan enkelt att tillämpa det uträknade intervallet som ett beställningsschema för den leverantören och för önskat lager. Genom denna utveckling flyttade vi också beställningsschema till en flik som heter just det, där frekvensanalys-verktyget också ligger.

Orderfrekvensanalys
Man kan nu genom att lägga in fraktkostnad på leverantörer i leverantörsregistret gå in och göra en frekvensanalys, där solo beräknar totalkostnad för lagerhållning ordersärkostnad och frakt, och kan därmed ge ett beställningsintervall som är mest ekonomiskt ur lagerhållningssynpunkt. Det går sedan enkelt att tillämpa det uträknade intervallet som ett beställningsschema för den leverantören och för önskat lager. Genom denna utveckling flyttade vi också beställningsschema till en flik som heter just det, där frekvensanalys-verktyget också ligger.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page