top of page
color-transition.png
Image by Christopher Gower.webp

HUR VI HJÄLPTE SLÄPIS AB

"Butikspåfyllningen tog väldigt lång tid, så vi började leta efter ett system som kunde effektivisera den arbetsuppgiften."

SLÄPIS AB

Grundades

1960s

Bransch

Transportfordon & släp

Omsättning

300 MSEK/år

Antal Anställda

Ca 100

Ingår i BPW-koncernen. Stationerade från Malmö i söder till Luleå i norr

PROBLEMET

Släpis har, sedan de grundades i mitten på 60-talet, växt stadigt och kommit att bli ledande i Sverige på reservdelar till lastbilar och släpvagnar.

Verksamheten bygger på dels ett stort centrallager i Ängelholm, dels ett antal butiker – eller depåer, som de också kallas – ute i landet. Centrallagret står för påfyllning av butikerna. Tidigare låg huvudkontoret i Stockholm, men detta flyttades sedermera till Ängelholm, vilket var praktiskt då närheten ökade till de europeiska leverantörerna.

Jannie Eklund arbetar som inköpare på Släpis sedan flera år, och hon berättar att logistiken med centrallagret och de olika butikerna till slut blev alltför tidsödande.

- Butikspåfyllningen tog väldigt lång tid, så vi började leta efter ett system som kunde effektivisera den arbetsuppgiften. Vårt primära mål var att minska tidsåtgången för uppgiften, men vi ville också öka produkttillgängligheten genom att på ett så enkelt sätt som möjligt få fram vilka produkter som behövdes var, när, och i vilken kvantitet.

LÖSNINGEN

Man tog in offerter från olika leverantörer för lagerstyrningssystem, där kravet var att de skulle kunna hantera problematiken med ett centrallager och lokala butiker. Efter att ha utvärderat ett antal olika leverantörer gjordes bedömningen att SOLO var den lösning som på bästa sätt kunde hantera den aktuella problematiken.

- SOLO hjälper oss att räkna fram beställningspunkter och kvantitet. Vi matar in ett fåtal parametrar i systemet, och baserat på det beräknar SOLO den optimala lagerhållningen. Med hjälp av SOLO har vi fått en bredare bild än vi fick med det tidigare affärssystemet, bland annat tack vare att historiken går längre tillbaka. Tidigare kunde vi bara se totalsumma/produkt; nu kan vi istället se försäljning/månad för ett helt år tillbaka. Överskådligheten är något jag tycker är kännetecknande för SOLO. Och trots att det är ett avancerat system, så var det väldigt enkelt att lära sig.

color-divider.png

VÄRDET SOM SOLO TILLFÖR

Målet att minska arbetstiden som ägnades åt att hantera butikspåfyllningen är nått med råge. På senare tid har man även börjat göra externa inköp i SOLO och även där märks tydliga förbättringar i form av minskad arbetstid.

- Nu är vi ju flera som jobbar med inköp, men för egen del skulle jag uppskatta att jag har sparat ca 45 minuter per dag. Det kan låta obetydligt, men slår vi ut det på en månad, så blir det tydligare. Ca 15 timmar varje månad kan jag nu lägga på annat, eftersom SOLO gör jobbet åt mig. Tänk då på vad tidsbesparingen blir på ett år! SOLO har definitivt hjälpt oss att spara tid.

bottom of page