top of page
Image by Fakurian Design
Lär Känna Oss
Elisabeth Larsen på Promosoft

Elisabeth Larsen
– Project Manager/Consultant

Bild på ett moderkort

"Man får insyn i ett komplett utvecklingsförlopp där det finns möjlighet att påverka hela vägen."

Vad gjorde du innan du kom till Promosoft?

Närmast kommer jag från Canon Medical Systems där jag bland annat arbetade med koordinering av offentliga upphandlingar. Innan dess arbetade jag många år på olika befattningar inom logistik och inköp. Jag har exempelvis varit lagerchef på Bauhaus där jag också jobbat som teamledare inom logistik och även varit inköpskoordinator.

Vad var det som fick dig att börja på Promosoft?

Det var via LinkedIn som jag fick tips om att företaget sökte en projektledare som gärna fick ha erfarenhet av logistikområdet. Jag såg direkt att det fanns en möjlighet att på ett intressant sätt knyta ihop mina tidigare roller och erfarenheter inom området. Något som också lockade var att Promosoft är ett mindre företag med stora ambitioner där jag kan vara med och bygga något.

Vad gör du i din roll som Project Manager/Consultant?

Jag är med och driver integrationsprojekt som sedan övergår till en mer kundförvaltande roll. Det innebär att jag är delaktig i ett projekt så länge som kunden är kund. Från implementering till utbildning, och tills dess att kunden är självständig och projektet går över till en konsultfas. En av mina viktigaste uppgifter är att se till att saker och ting blir gjorda!

Hur ser din arbetsdag ut?

Det är mycket kundkontakt i form av designsättning, problemlösning och utbildning. En viktig uppgift är att fånga upp kundbehoven och se till att de speglas i SOLO. Det sker bland annat genom designmöten tillsammans med mina kollegor.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

Att det alltid finns utmaningar! Att olika kunder har olika problem. Det finns inte en universallösning som passar alla och det är viktigt att vara lyhörd för kundernas skiftande behov och krav.

Kan du berätta om något intressant projekt du varit med i?

Det finns flera som till exempel releasen av den senaste SOLO-versionen. Att vara med i utvecklingen av en produkt är spännande. Ett annat exempel är att få se hur ett kundförslag går över till systemutveckling för att sedan gå vidare till en lösning som implementeras och ger en nöjd kund.

Vad tycker du är det bästa med Promosoft?

Teamkänslan! Vi löser problem ihop och firar framgångar tillsammans. Jag tycker också om det starka kundfokuset och de långsiktiga kundrelationerna. Företagets styrka är också en unik lösning inom ett mycket spännande område.

Varför tycker du att man ska arbeta på Promosoft?

Man får insyn i ett komplett utvecklingsförlopp där det finns möjlighet att påverka hela vägen. Du blir en del av lösningen på ett helt annat sätt än när man arbetar med en mer avgränsad del. Det ger också en bred förståelse för kundernas verksamhet och behov. Tillsammans arbetar vi mot samma mål och den som börjar här får fantastiskt bra och trevliga kollegor!

bottom of page