top of page
Image by Fakurian Design
Lär Känna Oss
Anders Waller på Promosoft

Anders Waller
– System Developer

Bild av motherboard

"Det är roligt att skapa, och veta att det jag gör inte fanns tidigare."

Vad gjorde du innan du kom till Promosoft?

Närmast kommer jag från Volvo IT Group där jag som IT Architect i nästan fyra år arbetade med systemarkitektur och i viss mån systemutveckling. Fokus var på en applikation (TechTool) som används för att uppdatera mjukvaror och parametrar för lastbilars styrenheter, samt kalibrering av olika parametrar. Mitt arbete handlade mycket om olika integrationer mellan system och fordonskommunikation. Applikationen utvecklas med hjälp av tre internationella team i Europa, Brasilien och Indien och används på verkstäder runt om i världen. Innan dess har jag bland annat arbetat som utvecklare inom Healthcare, och har även skapat mjukvaror för lasermätsystem.

Vad var det som fick dig att börja på Promosoft?

Det verkade vara en spännande arbetsplats och logistik har alltid fascinerat mig. Jag lockades också med att komma till ett mindre företag med möjlighet att få arbetat med olika saker. I en större organisation är det lätt att hamna i ett fack där det inte händer så mycket.

Vad gör du som System Developer?

Jag utvecklar och underhåller systemintegrationer mellan Solo och olika ERP-system, och hjälper även till på andra områden vid behov. Vi arbetar agilt och en arbetsdags prioriteringar kan svänga snabbt. Plötsligt kan det vara ett problem som måste lösas, och ibland kan det vara presale och supporten som behöver hjälp. 

Vad tycker du är intressant med ditt jobb?

Utmaningarna och dynamiken. Det är roligt att skapa, och veta att det jag gör inte fanns tidigare. Det är en speciell glädje i det! Hos Industri-Matematik fanns en konsultverksamhet inom logistik och att jag nu efter många år åter arbetar med logistiklösningar är riktigt kul.

Jag var har varit med och tagit fram en ny integration till ett system vi inte hade stöd för tidigare, Garp. Det var lärorikt och samtidigt spännande.

Hur ser din arbetsdag ut?

Jag kommer in till kontoret, startar upp min laptop och tittar genom resultatet av nattens importer från de olika kundsystemen. Vi har centraliserad loghantering, och kan se om det uppstått ngt problem på vägen långt innan kunderna upptäcker det. På så sätt kan vi vara proaktiva och därmed hålla våra kunder nöjda. Därefter dags för Daily Scrum för att sedan ta tag i nästa ärende i vårt ärendesystem, exempelvis utbyggnad av en existerande integration med några nya fält inklusive tillhörande affärslogik.  På eftermiddagen ett kortare kundmöte för avstämning kring de nya fälten, för att sedan avsluta dagen med att testa av ändringarna.

Vilka är de största utmaningarna?

Den största utmaningen är vi har så mycket på gång. Det händer otroligt mycket hos oss, och det gäller verkligen att fokusera, planera samt strukturera på ett vettigt sätt för att få gjort det som behöver göras.

Varför tycker du att man ska arbeta på Promosoft?

Variationen! Det är ett spännande företag där det händer mycket. Det är också en trevlig arbetsplats med väldigt bra kollegor, och det finns många roliga utmaningar att lösa.

bottom of page