WMS

Warehouse Expert

Warehouse Expert

Förbättra din lagerverksamhet

Made4nets Warehouse Management System optimerar såväl lagerverksamheten som resurserna och de nödvändiga hjälpmedlen. WarehouseExpert™ är ett WMS-system i realtid som gör att du kan förbättra produktiviteten, öka servicenivån, förbättra tidsåtgången för orderhantering och minska de totala driftkostnaderna.

WarehouseExpert™ WMS samlar in data om varje enskild transaktion och händelse i varulagret och använder denna information för att skapa en överblick i realtid över dina varor, inklusive placering av lastpallar samt prestanda och nyttjandegrad.

Vårt WMS Software erbjuder bättre styrning av ditt lager. Genom att använda hjälpmedel, lagerutrymme och partners som är fokuserade på uppdragshantering, så kommer din verksamhet att bli effektivare och synligare.

Fördelar för SMB-marknaden:

•    Snabb implementering
•    Tier 1-funktionalitet
•    Självförklarande
•    Kompatibel med lager med en användare och uppåt
•    Flexibel användardefinierad lösning

WarehouseExpert för små och medelstora företag. Den perfekta WMS-lösningen för varje budget

Hur kan ett mindre företag förbli konkurrenskraftigt på den globala marknaden? Hur lever man upp till kundernas och parternas förväntningar samtidigt som man styr kostnaderna? Genom att välja smarta och prisvärda IT-lösningar som är enkla att installera och underhålla men ger dig kraft, trygghet och funktionella affärssystem till en bråkdel av kostnaden.

With WarehouseExpert for small & medium businesses, you can:

  • Start small and add components when you need them

  • Streamline operations and gain operational business intelligence

  • Sharpen competitiveness with industry-specific functionality

  • Reduce costs and increase profitability