• Mats Carlberg
  Key Account Manager
  +46 70-797 78 33

Lager- och inköpsstyrning

Lagerstyrning ger dig fördelar

 • För grossister, centrallager och butikskedjor.
  Lev upp till kundernas krav genom ökad leveransförmåga, rätt sortiment, rätt ledtider.
 • Jobba effektivare och enklare
  Spara tid för inköp och få den servicenivå som du styr mot.
 • Bättre beslut
  Prognosberäkning som ger dig en "kristallkula" att se framåt med.

PromoSoft har bred och lång erfarenhet av handelsprocesserna för grossister, centrallager och butikskedjor. Vi kan lagerstyrning, inköp, automatisk burtikspåfyllning och allokering av varor. Vi vet hur processerna ska se ut för ett effektivt och lönsamt varuflöde.

Vi erbjuder vetenskaplig styrning av varulager med metoder som utvecklats tillsammans med kunder och med professor Sven Axsäter på institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Lunds Tekniska Högskola.

Våra metoder bygger på beprövad vetenskap och rätt utfört innebär det alltid en snabb återbetalning av investeringar. Vi bygger upp processer för bl a prognosberäkning, lageroptimering, påfyllning, kampanjplanering, leveransbevakning och leverantörsutveckling. När vi är färdiga finns våra egenutvecklade system kvar och skapar kontinuitet och kvalitetssäkring i det dagliga arbetet.

Inget system eller metod är bättre än dess användare. I vår lösning ingår kompetensutveckling så att användarna kan hantera system och metoder för att få ut dess fulla potential. Komptensutvecklingen slutar inte efter genomförd installation utan vidareutbildning planeras in efter projektets slut för att säkerställa kontinuerlig framgång med metoderna. Kunskap om sambanden mellan parametersättning och effekter på service och kapitalbindning är förutsättningar för att lyckas. Vi levererar den kunskapen.

Lagerstyrning med prognosberäkning och lageroptimering baserad på önskad servicenivå tillsammans med automatisk påfyllning ger dig:

 • 2-10 % högre försäljning genom färre varubrister. Rätt vara på rätt plats i rätt tid.
 • 30 % lägre kapitalbindning
 • 50 % mindre behov av tid för inköp
 • Kvalitetssäkrad process för inköp och du slipper personberoende
 • 3 månaders återbetalningstid på investeringen

Det finns idag inget projekt som är mer lönsamt än lagerstyrning - om du måste välja.