affärssystem
  • Mats Carlberg
    Key Account Manager
    +46 70-797 78 33

PromoSoft har 100% fokus på lager och inköp

Konsultbolag inom lagerstyrning

  • Huvudkontor i Partille. Representation i Stockholm och Oslo
  • Utvecklar systemen SOLO och NoGap för vetenskaplig lager- och inköpsstyrning samt Automatisk Butikspåfyllnad.
  • Marknadsför och säljer SCExpert WMS från Made4neti Norden. 
  • Levererar system och metoder till medelstora handelsföretag i Skandinavien.

Vi är ett konsultbolag inom lagerstyrning, inköp och central påyllning av butikskedjor med egen programvaruutveckling som utvecklar add-on system till kundernas befintliga affärssystem tillsammans med professor Sven Axsäter, Lunds Tekniska Högskola.

ms

Våra kunder är grossister, centrallager, butikskedjor eller färdigvarulager i tillverkningsindustri. Vi har huvudkontor i Partille med lokal närvaro i Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Vår mission är att våra kunder ska kunna leva upp till sina kunders krav, jobba effektivare och enklare samt ta bättre inköpsbeslut. Vi drivs av att se våra kunder utveckla sin lönsamhet genom att successivt optimera lager och butiker mot rätt vara på rätt plats i rätt tid. Det ökar leveransförmågan, minskar kapitalbindning och sänker kostnaden för inköp eller butikspåfyllnad.

PromoSoft ägs av företagsledning och personal samt en extern privatperson. Vi bygger vår framgång på gedigen kompetens med framstående partners. Vi jobbar bara med vetenskapligt korrekta och verifierade metoder för optimering av lager och inköp. Alla algoritmer i våra lagerstyrningsmetoder är skrivna av professor Sven Axsäter på instituionen för teknisk ekonomi och logistik, Lunds Tekniska Högskola. Vi är Microsoft Gold Partner inom kompetensen Independent Software Vendor samt Silver Software Development.

Vi hjälper våra kunder att öka leveransförmågan och minska kapitalbindningen - med kontinuitet. Våra metoder ger långsiktig och ständig förbättring.

Varmt välkommen till oss

Nils Robertsson, VD 

Nils Robertsson VD