Lagerstyrning
  • Nils Robertsson
    Nils Robertsson
    CEO
    +46 31-384 43 80

Lagerstyrning

Effekt

Sales

4%

Ökad försäljning

Stock

30%

Reducerat lager

Inköp

50%

Reducerade inköpskostnader

Roi

3mån

Return on investment

Lagerstyrning tillsammans med inköpssystem blir ett kraftfullt verktyg för att höja leveransförmågan och minska kapitalbindningen.

Tjäna miljoner med vetenskaplig lagerstyrning

Hur hög prioritet har lagerstyrning och inköpssystem hos företagsledningen? Svaret på den frågan är ganska dystert. De flesta använder inte möjligheten. En undersökning visar att endast 35 procent av medelstora verkstadsföretag i Sverige använder sig av lagerstyrning i någon form. Resten – cirka två tredjedelar av alla företag – gör inget alls. Och de 35 procent som faktiskt jobbar med någon form av lagerstyrning gör det oftast inte på ett vetenskapligt korrekt sätt.
En annan undersökning visar att om man BEDÖMER beställningspunkter och orderkvantiteter istället för att BERÄKNA dem ökar genomsnittslig kapitalbindning med 110 %.
Det är ytterst få projekt som kan öka lönsamheten lika mycket, som rätt utförd lagerstyrning, i företag där varulagret eller varuflödet är kärnverksamheten.

Det finns tre bärande argument för att jobba med lagerstyrning:

  • Man når den servicenivå man eftersträvar – servicemålstyrning. Det är ren matematik. Högre service = färre varubrister = högre försäljning.
  • Man optimerar (sänker) kapitalbindningen – beroende på på att man beräknar lagernivån istället för att bedöma den.
  • Man sparar tid och pengar för anskaffning/påfyllning av varor genom att automatiseringen dramatiskt reducerar mängden rutinarbete.

Genom färre varubrister får vi högre försäljning. Låt mig göra ett räkneexempel. Företag X har en årlig försäljning på 500 miljoner kronor. På grund av säsongsvariationer och andra faktorer uppstår varubrister på 10 procent, vilket innebär att kunden väljer en annan, liknande produkt från en annan leverantör.

Säg att man minskar varubristen med 5 procent vilket skulle kunna öka försäljningen med 2,5 procent lågt räknat. Det betyder att man ökar sin försäljning med tio miljoner kronor. Med en marginal på 40 procent ger det en ökad årlig vinst med fyra miljoner kronor. Plus att man förmodligen har sparat en del pengar genom minskad kapitalbindning. Bara genom att skaffa sig bättre kontroll över lager och varuflöde.

Med ett inköpssystem för centrallager/grossist eller ett central påfyllnadssystem för en butikskedja som är sammankopplat med Lagerstyrning kan man minska kostnader för avrop med minst 50 % jämfört med vanliga affärssystem. Låt säga att du har en butikskedja på 50 butiker. Varje butik lägger 2 timmar per dag för att beställa varor vilket blir 100 mantimmar total per dag. Med en central funktion för påfyllning av butikerna räcker det med en heltidsperson. Minskningen av arbetstid är 92 timmar per dag.