top of page
Image by Robynne Hu

SOLO 21.2

Nya versionen av solo web ger användarna en finslipad och mer komplett web-baserad upplevelse. Artikelregistret har kompletterats med både nya och gamla förbättrade funktioner från det äldre solo-gränssnittet, och fått sig en ordentlig prestandaförbättring.

GRÄNSNITT

Lastbäraroptimering

Man kan nu uppdatera underlag på både orderhuvudsnivå och orderradsnivå och ta hänsyn till lastbärare. Det ligger logiskt nog numer tillsammans med de andra orderuppfyllnadsfunktionerna som finns i web. Det går även att uppdatera underlagen med hänsyn till både lastbärare och Styrgrupp. Vill du utöka förslaget men bara med Högvolym eller Högfrekventa -artiklar? Välj då bara dessa styrgrupper vid uppdateringen av ordern.

Alla lager i samma gränssnitt

Detta kommer inte som en nyhet för alla, men det går nu att se en samlad bild över inköpsförslagen oavsett vilket lager ens användare är kopplad till. I det äldre gränssnittet kunde man i vissa fall behöva flera användare för att administrera inköp till flera lager på ett in-effektivt sätt, detta problem slipper man nu med Solo WEB. Detta gäller alla vyer i gränssnittet, artiklar, leverantörer, leveransbevakning och inköp. Man kan se allt, och får hjälp med förfiltrering på inköpare i inköpsförslag och vid uppdatering av inköpsförslag så man inte stör sina kollegors inköpsarbete av misstag.

Prognosfelshantering

Som komplement till artikelregistret finns nu en funktion för att visa artiklar med fel i prognos, så att man snabbt får en överblick och kan bulkjustera i de fall det är tillämpligt. Man hittar funktionen under prognoskontroll längst upp i artikelregistrets grid. Mycket lättare än att initiera och vänta på en tidskrävande simulering i gamla solo-gränssnittet.

Lagring av filter och sortering

Nu kommer Solo WEB komma ihåg hur man filtrerar och sorterar även när man trycker på köp, hoppar mellan gränssnittsvyer osv, det gör navigeringen mycket enklare! Mycket av informationen om användar-gränssnittsjusteringar sparas per användare i solos databas och vissa inställningar sparas i webbläsaren.

Stödregister Hanteringskoder

Solo använder hanteringskoder för att vårda inköpsspärrning bland annat, och dessa härstammar oftast från ERP-systemets motsvarande koder för aktiv/utgående/utgått/spärrad på artikel eller artikel-lagerställe-nivå. Vill man se och redigera de hanteringskoder solo använder finns de nu som huvud-meny-valet Register längst till vänster.

Stödregister Leveransvillkor

På samma sätt som hanteringskoder går det nu att se och redigera leveransvillkorslistan i Solo WEBs registervy, här kan man lägga till de som saknas, för att sedan koppla dem till respektive leverantör i leverantörs-registret.

Stödregister Lastbärare

Äntligen har lastbäraroptimeringen hittat in i Solo WEB, då behövs även möjlighet att redigera vilka lastbärare som finns. Vill man optimera sina inköpsförslag genom att fylla en 20- eller 40-fots-container, en lastbil, eller en pall? Lägg då upp dessa dynamiska enheter i registret, ange max vikt och max volym, så kan Solo hjälpa till att utöka förslagen till denna gräns. OBS förutsätter god registervård av vikt och/eller volym på artiklar, vilket oftast integreras från ERP via artikelintegrationen.

Trendvärde i artikelregistret

Det går nu att se, redigera, sortera och filtrera på Artiklars Trend i Artikelregistrets gridd i Solo WEB.

Nollsaldodagar

Solo loggar per artikel antalet nollsaldodagar som de har under en period(4v=28dagar), vilket används för att kunna frysa prognoser på artiklar som inte har funnits i lager mer än t.ex. 21 dagar. En artikel som inte har funnits i lager kan man ju med fog anta har kunnat missa försäljning, och att sänka prognosen baserat på det blir felaktigt. I produktinfomodalen går det nu att se antal nollsaldodagar som en del av grafen (lila färg) samt i tabellen "visa efterfråga" som också visas via produktinfomodalen.

Visa efterfråga

Tabellen visa efterfråga har utöver tillägg av nollsaldodagar fått en periods utökning så man ser förra årets försäljning samma period man befinner sig i för att lättare kunna göra jämförelser och se om det finns en säsongsantydan. I samma tabell finns nu även en summering av totalt sålt antal för senaste året.

Summa antal enheter

För att lättare kunna göra avvägande om palluppfyllnad, i till exempel lastbil eller container, har nu summering av antal i enheter nu lagts till i botten av gridden till inköpsorderradsvyn. PromoSoft jobbar även på en utökning av uppdatera inköpsorderförslag så denna funktion stöder pall-optimering. Denna typ av funktion kommer dock såklart kräva god registervård av artiklars pallkvantiteter.

BACKEND (Under huven)

Retriggning av failed events

Vid integrationsavbrott har nu handhavandet för omkörning av export förbättrats så det är lättare för PromoSoft att se när ett fel uppstått samt kunna åtgärda dessa. Har importen av artiklar inte kunnat köras i natt pga omstart av ERP-servern vid regelbundet underhåll t.ex? Då får PromoSoft ett felmeddelande i sin felmeddelandelogg, på vad som gått fel så det blir lätt att agera, oftast innan man som kund hinner reagera på ev datafel.

Dokument bifogas vid orderskick

Solo bifogar nu automatiskt de dokument som kopplats till leverantör eller artiklar i solos gamla gränssnitt, till exempel specar, ritningar, avtal som behöver finnas med i mejlet till leverantören. PromoSoft jobbar även på att möjliggöra dokumenthantering i webbgränssnittet i leverantör och artikelregistren.

Prestandaoptimeringar artikelregistervy

En del av solos kunder har många artiklar, en del väldigt många, och en del något färre. För att möjliggöra smidig hantering av artikelregister när det blir riktigt många artiklar, tänk >500 000 har artikelregistervyn fått sig en ordentlig genomgång och prestandaoptimering. En del av förbättringen ligger i själva metoden för uthämtning och en del i fördefinierade filter. Det är till exempel sällan nödvändigt att läsa in artiklar som är spärrade, eller beställningsartiklar. Det är nu dessutom per default filtrerat på inköpare, dessa filter hittar man under menyvalet

Nya filtervärden

För att underlätta integrationsutveckling och databehandling i importer till Solo har nu integration och solos databas kompletterats med ett antal "filtervalue". Dessa kan innehålla fritext-information upp till 25 tecken, låter kanske lite tekniskt, men det är mycket praktiskt, om man till exempel vill läsa över flera nivåer av produktgrupper.

Försäljningshistorik

Solo sparar sedan en tid tillbaka utökad information om försäljningstransaktioner. Det gör att det blir lättare att redigare i säljhistoriken som solo använder till prognosberäkning. Man kommer kunna göra mer extensiva analyser i Solo Dashboard, se försäljning per produktgrupp, leverantör, inköpare, styrgrupp mm, och skärskåda datat ner på säljtransaktionsnivå. Nytt med kommande version är att vi kan komplettera säljdatat med försäljningspris, det gör att vi kan analysera täckningsbidrag och täckningsgrad ned på artikel och datumnivå med hjälp av Solo dashboard.

För att hjälpa AI-modellerna som PromoSoft utvecklar tillsammans med Chalmers (kommer i vårens version) så sparas även mer data längre tillbaka i tiden, normalt har säljhistorik raderats efter 2 år när den betraktats redundant av Solos nuvarande statistiska modeller.

Kommande Feature: AI

Solo kliver in i Maskinintelligensens era, kraftfulla och utvärderade AI-modeller kommer kunna användas som komplement till solos väl-etablerade statistiska prognosmodeller. Hur vore det om prognosen tog hänsyn till inköpschefsindex? Väder-rörelser? Prisförändringar? Mer agila sortiment som har tvära säsongsrörelser, korta livscykler eller tydliga gruppbeteenden förväntas bli bättre prognosticerade med hjälp av AI, som kan ta hänsyn till fler parameters från fler källor.Nya versionen av solo web ger användarna en finslipad och mer komplett web-baserad upplevelse. Artikelregistret har kompletterats med både nya och gamla förbättrade funktioner från det äldre solo-gränssnittet, och fått sig en ordentlig prestandaförbättring.

GRÄNSNITT
Lastbäraroptimering
Man kan nu uppdatera underlag på både orderhuvudsnivå och orderradsnivå och ta hänsyn till lastbärare. Det ligger logiskt nog numer tillsammans med de andra orderuppfyllnadsfunktionerna som finns i web. Det går även att uppdatera underlagen med hänsyn till både lastbärare och Styrgrupp. Vill du utöka förslaget men bara med Högvolym eller Högfrekventa -artiklar? Välj då bara dessa styrgrupper vid uppdateringen av ordern.

Alla lager i samma gränssnitt
Detta kommer inte som en nyhet för alla, men det går nu att se en samlad bild över inköpsförslagen oavsett vilket lager ens användare är kopplad till. I det äldre gränssnittet kunde man i vissa fall behöva flera användare för att administrera inköp till flera lager på ett in-effektivt sätt, detta problem slipper man nu med Solo WEB. Detta gäller alla vyer i gränssnittet, artiklar, leverantörer, leveransbevakning och inköp. Man kan se allt, och får hjälp med förfiltrering på inköpare i inköpsförslag och vid uppdatering av inköpsförslag så man inte stör sina kollegors inköpsarbete av misstag.

Prognosfelshantering
Som komplement till artikelregistret finns nu en funktion för att visa artiklar med fel i prognos, så att man snabbt får en överblick och kan bulkjustera i de fall det är tillämpligt. Man hittar funktionen under prognoskontroll längst upp i artikelregistrets grid. Mycket lättare än att initiera och vänta på en tidskrävande simulering i gamla solo-gränssnittet.

Lagring av filter och sortering
Nu kommer Solo WEB komma ihåg hur man filtrerar och sorterar även när man trycker på köp, hoppar mellan gränssnittsvyer osv, det gör navigeringen mycket enklare! Mycket av informationen om användar-gränssnittsjusteringar sparas per användare i solos databas och vissa inställningar sparas i webbläsaren.

Stödregister Hanteringskoder
Solo använder hanteringskoder för att vårda inköpsspärrning bland annat, och dessa härstammar oftast från ERP-systemets motsvarande koder för aktiv/utgående/utgått/spärrad på artikel eller artikel-lagerställe-nivå. Vill man se och redigera de hanteringskoder solo använder finns de nu som huvud-meny-valet Register längst till vänster.

Stödregister Leveransvillkor
På samma sätt som hanteringskoder går det nu att se och redigera leveransvillkorslistan i Solo WEBs registervy, här kan man lägga till de som saknas, för att sedan koppla dem till respektive leverantör i leverantörs-registret.

Stödregister Lastbärare
Äntligen har lastbäraroptimeringen hittat in i Solo WEB, då behövs även möjlighet att redigera vilka lastbärare som finns. Vill man optimera sina inköpsförslag genom att fylla en 20- eller 40-fots-container, en lastbil, eller en pall? Lägg då upp dessa dynamiska enheter i registret, ange max vikt och max volym, så kan Solo hjälpa till att utöka förslagen till denna gräns. OBS förutsätter god registervård av vikt och/eller volym på artiklar, vilket oftast integreras från ERP via artikelintegrationen.

Trendvärde i artikelregistret
Det går nu att se, redigera, sortera och filtrera på Artiklars Trend i Artikelregistrets gridd i Solo WEB.

Nollsaldodagar
Solo loggar per artikel antalet nollsaldodagar som de har under en period(4v=28dagar), vilket används för att kunna frysa prognoser på artiklar som inte har funnits i lager mer än t.ex. 21 dagar. En artikel som inte har funnits i lager kan man ju med fog anta har kunnat missa försäljning, och att sänka prognosen baserat på det blir felaktigt. I produktinfomodalen går det nu att se antal nollsaldodagar som en del av grafen (lila färg) samt i tabellen "visa efterfråga" som också visas via produktinfomodalen.

Visa efterfråga
Tabellen visa efterfråga har utöver tillägg av nollsaldodagar fått en periods utökning så man ser förra årets försäljning samma period man befinner sig i för att lättare kunna göra jämförelser och se om det finns en säsongsantydan. I samma tabell finns nu även en summering av totalt sålt antal för senaste året.

Summa antal enheter
För att lättare kunna göra avvägande om palluppfyllnad, i till exempel lastbil eller container, har nu summering av antal i enheter nu lagts till i botten av gridden till inköpsorderradsvyn. PromoSoft jobbar även på en utökning av uppdatera inköpsorderförslag så denna funktion stöder pall-optimering. Denna typ av funktion kommer dock såklart kräva god registervård av artiklars pallkvantiteter.

BACKEND (Under huven)
Retriggning av failed events
Vid integrationsavbrott har nu handhavandet för omkörning av export förbättrats så det är lättare för PromoSoft att se när ett fel uppstått samt kunna åtgärda dessa. Har importen av artiklar inte kunnat köras i natt pga omstart av ERP-servern vid regelbundet underhåll t.ex? Då får PromoSoft ett felmeddelande i sin felmeddelandelogg, på vad som gått fel så det blir lätt att agera, oftast innan man som kund hinner reagera på ev datafel.

Dokument bifogas vid orderskick
Solo bifogar nu automatiskt de dokument som kopplats till leverantör eller artiklar i solos gamla gränssnitt, till exempel specar, ritningar, avtal som behöver finnas med i mejlet till leverantören. PromoSoft jobbar även på att möjliggöra dokumenthantering i webbgränssnittet i leverantör och artikelregistren.

Prestandaoptimeringar artikelregistervy
En del av solos kunder har många artiklar, en del väldigt många, och en del något färre. För att möjliggöra smidig hantering av artikelregister när det blir riktigt många artiklar, tänk >500 000 har artikelregistervyn fått sig en ordentlig genomgång och prestandaoptimering. En del av förbättringen ligger i själva metoden för uthämtning och en del i fördefinierade filter. Det är till exempel sällan nödvändigt att läsa in artiklar som är spärrade, eller beställningsartiklar. Det är nu dessutom per default filtrerat på inköpare, dessa filter hittar man under menyvalet

Nya filtervärden
För att underlätta integrationsutveckling och databehandling i importer till Solo har nu integration och solos databas kompletterats med ett antal "filtervalue". Dessa kan innehålla fritext-information upp till 25 tecken, låter kanske lite tekniskt, men det är mycket praktiskt, om man till exempel vill läsa över flera nivåer av produktgrupper.

Försäljningshistorik
Solo sparar sedan en tid tillbaka utökad information om försäljningstransaktioner. Det gör att det blir lättare att redigare i säljhistoriken som solo använder till prognosberäkning. Man kommer kunna göra mer extensiva analyser i Solo Dashboard, se försäljning per produktgrupp, leverantör, inköpare, styrgrupp mm, och skärskåda datat ner på säljtransaktionsnivå. Nytt med kommande version är att vi kan komplettera säljdatat med försäljningspris, det gör att vi kan analysera täckningsbidrag och täckningsgrad ned på artikel och datumnivå med hjälp av Solo dashboard.
För att hjälpa AI-modellerna som PromoSoft utvecklar tillsammans med Chalmers (kommer i vårens version) så sparas även mer data längre tillbaka i tiden, normalt har säljhistorik raderats efter 2 år när den betraktats redundant av Solos nuvarande statistiska modeller.

Kommande Feature: AI
Solo kliver in i Maskinintelligensens era, kraftfulla och utvärderade AI-modeller kommer kunna användas som komplement till solos väl-etablerade statistiska prognosmodeller. Hur vore det om prognosen tog hänsyn till inköpschefsindex? Väder-rörelser? Prisförändringar? Mer agila sortiment som har tvära säsongsrörelser, korta livscykler eller tydliga gruppbeteenden förväntas bli bättre prognosticerade med hjälp av AI, som kan ta hänsyn till fler parameters från fler källor.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page