top of page
Image by Robynne Hu

SOLO 18.1

Nya Solo Web för leverantörer

Den första modulen i nya Solo Web innehåller en lösning för att låta leverantörer logga in och se de order som skickats till dem. Här kan de dels göra mottag av själva ordern genom att ladda ned en excelfil med orderrader, volymer, leveransdatum osv för inladdning i deras ERP. De kan på samma ställe också direkt göra bekräftelser eller ändringar i sina orders. Här har vi alltså också i version 18.2 även lagt till funktioner för interna användare att göra leveransbevakning men med större informationstillgänglighet än för leverantörer som standard.Leverantörssaldo i inköpsvyn

Det finns nu möjlighet att integrera saldo för prio1-leverantör och visa det i inköpsvyn. Detta kan vara smidigt om man har depåer som fylls på från CL som en vanlig leverantör, varför man då kan visa centrallagrets saldo direkt i inköpsvyn. Det går också att importera saldon hos externa leverantörer från ERP om man har tillgång till detta.Filtervärden i inköpsvyn

Det går nu att slå på visning av filtervärden i inköpsordervyn som visas på artikelraderna.Möjligt attention-larm för artiklar i inköpsvyn

Det går att slå på färgmarkering av rader i inköpsvyn baserat på önskat villkor, t.ex. att en artikel ska prisförhandlas, att den har lågt saldo inlöst hos leverantören eller att man har stafflade inköpspriser på artikeln man bör ta hänsyn till.

Nya Solo Web för leverantörer
Den första modulen i nya Solo Web innehåller en lösning för att låta leverantörer logga in och se de order som skickats till dem. Här kan de dels göra mottag av själva ordern genom att ladda ned en excelfil med orderrader, volymer, leveransdatum osv för inladdning i deras ERP. De kan på samma ställe också direkt göra bekräftelser eller ändringar i sina orders. Här har vi alltså också i version 18.2 även lagt till funktioner för interna användare att göra leveransbevakning men med större informationstillgänglighet än för leverantörer som standard.Leverantörssaldo i inköpsvyn
Det finns nu möjlighet att integrera saldo för prio1-leverantör och visa det i inköpsvyn. Detta kan vara smidigt om man har depåer som fylls på från CL som en vanlig leverantör, varför man då kan visa centrallagrets saldo direkt i inköpsvyn. Det går också att importera saldon hos externa leverantörer från ERP om man har tillgång till detta.Filtervärden i inköpsvyn
Det går nu att slå på visning av filtervärden i inköpsordervyn som visas på artikelraderna.


Möjligt attention-larm för artiklar i inköpsvyn
Det går att slå på färgmarkering av rader i inköpsvyn baserat på önskat villkor, t.ex. att en artikel ska prisförhandlas, att den har lågt saldo inlöst hos leverantören eller att man har stafflade inköpspriser på artikeln man bör ta hänsyn till.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page