top of page
Image by Robynne Hu

SOLO 17.2

Stängningsperioder (kinesiskt nyår)

Många leverantörer har stängningsperioder såsom kinesiskt nyår eller industrisemester. I solo kan man nu lägga upp dessa perioder i ett central register för stängningsperioder. Man kan sedan i leverantörsregistret markera att en leverantör drabbas av stängningsperiod. Det Solo gör då är att det höjer beställningspunkterna en ledtid innan och så att man har lager för att täcka upp för efterfråga under perioden leverantören har stängt och inte kan leverera normalt.

Stängningsperioder (kinesiskt nyår)
Många leverantörer har stängningsperioder såsom kinesiskt nyår eller industrisemester. I solo kan man nu lägga upp dessa perioder i ett central register för stängningsperioder. Man kan sedan i leverantörsregistret markera att en leverantör drabbas av stängningsperiod. Det Solo gör då är att det höjer beställningspunkterna en ledtid innan och så att man har lager för att täcka upp för efterfråga under perioden leverantören har stängt och inte kan leverera normalt.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page