• Pär Heed

Webbinar: Så kan du hantera osäkerheten i lager- och inköpsplanering

Uppdaterat: okt 8

Se webbinariet I efterhand. Klicka här.


Motståndskraftig planering hjälper dig att hantera osäkerheterna

Under det senaste året med pandemi har osäkerheten i lagerplanering prövats för många företag. Många har fått lära sig den hårda vägen att system och metoder för att göra beräkningar inte är så pålitliga som vi trott.


Det som har blivit tydligt är att de företag som har haft en digital inköpsprocess på plats redan innan pandemin, har haft en helt annan beredskap att hantera kraftigt ökad eller sänkt efterfrågan på olika delar av sortimentet.


Det här får du lära dig mer om


Motståndskraftig planering

För att parera plötsliga svängningar, behöver vi jobba med ”motståndskraftig planering”. en rapport från Gartner definieras motståndskraftig planering som medel- och långsiktiga planer som mildrar mot osäkerheten, genom att säkerställa att rätt flexibilitetsgrad är inbyggd så att korttidsplaner är mer genomförbara. Med andra ord så kan vi med hjälp av motståndskraftig planering bemästra dagens osäkerhet, samtidigt som planeringsstabiliteten bibehålls.


Lösningen finns i molnet

Det första vi vill flagga för är att utnyttja möjligheterna med molnbaserade plattformar. Dessa möjliggör hyperskalbarhet, dvs möjligheten att bygga ut (eller begränsa!) och anpassa efter nya behov.


Testa och simulera med hjälp av en digital kopia

Genom att använda sig av en digital tvillingförsörjningskedja kan ni modellera och/eller simulera den fysiska försörjningskedjan och justera beslutsfattande över hela leveranskedjan. Genom att digitalisera era processer och göra avancerade simuleringar, kan ni på det här sättet integrera data och information i realtid, baserat på hur det faktiskt ser ut för stunden.


Se maskinerna som en möjlighet – inte ett hot

Slutligen, något som inte kan betonas tillräckligt: ta hjälp av AI och maskininlärning! Vi ser allt för många inköpare och planerare som sitter med krångliga excellösningar för att göra sina beräkningar. Inte sällan finns kunskapen om lösningen endast hos en eller ett fåtal av de anställda, vilket gör det sårbart. Men framförallt – maskinerna kan klara av så mycket mer än den mänskliga hjärnan när det kommer till att se mönster och få fram prognoser, och dessutom på väldigt mycket kortare tid.


Du får träffaMagnus Törnqvist, produktägare på Promosoft kring deras tjänster och applikationer för lagerstyrning i världsklass, som bygger på beprövade vetenskapliga principer.


Nils Robertsson, VD och grundare av företaget Promosoft. Ett konsultföretag specialiserade på lagerstyrning och inköpsutveckling som utvecklar expertverktyg för lagerstyrning.
Promosoft har tillsammans med kunder och Lunds tekniska högskola byggt ett system för best practice inköpsmetod som heter SOLO. Med SOLO för prognoser och lagerstyrning kan företag säkerställa en kontinuitet i servicestrategi och försäljning.

39 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla