top of page
  • Skribentens bildPromosoft

Satsning på tillväxt när Promosoft nu är en del av IMI

I början av november förra året blev det offentligt att IMI Supply Chain Solutions förvärvat Promosoft. Förvärvet innebär en sammanslagning där namnet Promosoft snart kommer att fasas ut samtidigt som marknaden breddas för företagets system SOLO. Under mer än 20 år har Promosoft med SOLO digitaliserat lagerstyrningen och inköpsplaneringen i företag där lager och distribution är kärnverksamheten. Nu är SOLO en del av IMIs systemportfölj med välbeprövade logistiklösningar.


Det i kombination med större utvecklingsresurser och en betydligt större säljorganisation öppnar spännande framtidsmöjligheter. Nils Robertsson var tidigare VD för Promosoft och har nu axlat rollen som Director IMI Supply Chain Solutions – Purchasing and Inventory Management. Hur ser Nils på framtiden när nu SOLO tillsammans med IMIs lösningar bildar en integrerad och heltäckande plattform för verksamhetskritiska logistikbehov?


- Vi är bara i början av en mycket spännande och inspirerande tillväxtresa. Mycket har redan hänt på de få månader som gått sedan förvärvet blev klart. Vi finns kvar i Promosofts tidigare lokaler och personalstyrkan har fördubblats. Nu är vi drygt tjugo personer här i Göteborg och det betyder mer muskler både försäljnings- och utvecklingsmässigt. Totalt har IMI cirka 200 medarbetare och det ger oss en stark plattform när vi nu satsar på att erbjuda SOLO även till större företag tillsammans med IMIs övriga lösningar. Tidigare var det svårt för oss att med en mindre organisation svara upp kraven från stora företag, säger Nils.

Logistiklösningar sedan 1967

IMI är en snabbväxande nordisk mjukvaruleverantör inom hållbar logistik, order, inköps- och lagerhantering. Företaget har funnits i över 50 år och har sedan 1967 försett sina kunder med effektiva logistiksystem och lösningar som både passar mindre strömlinjeformade lagerverksamheter och stora, globala företag med en hög grad av komplexitet i logistiken. Idag har IMI mer än tvåhundra kunder i Norden, Europa och Nordamerika inom detaljhandel, e-handel, 3PL och grossistdistribution.


Tillväxttempot är högt. Sedan IMI under 2021 förvärvades av investmentbolaget Priveq har antalet anställda fördubblats. Under 2022 förvärvades norska Agrippa Solutions och svenska Millbyte Solutions. Agrippa Solutions har utvecklat mobila lösningar för avvikelsehantering och Millbyte ett molnbaserat WMS och transporthanteringssystem för e-handelsföretag.


IMIs kundbas har nu utökats med Promosofts alla kunder som främst utgörs av mindre och medelstora företag där lager och distribution utgör kärnverksamheten. Hos IMI och Promosoft har det under många år funnits en samsyn på vilka kundvärden man vill uppnå med lösningar där automatisering och digitalisering utgör nyckelord.


- Det finns ett starkt fokus på att effektivisera, skala ner kostnader, öka lönsamhet och minimera tidskrävande manuella rutiner. För IMI har det alltid varit så i uppdragen för stora företag, och på samma sätt har det varit för Promosoft men då med inriktning mot lite mindre företag. Det som känns väldigt roligt nu är att vi får alla de resurser som krävs för att visa att SOLO är ett system som matchar kraven även hos större företag. Den mindre organisation vi hade tidigare räckte inte riktigt till för det. Stora företag vill ha partners med stora resurser och det har vi fått nu, förklarar Nils.


Optimering av lagerhantering med IMIs WMS-system

Samtidigt som SOLO nu är en ny komponent i IMIs totalerbjudande med skalbara lösningar för större organisationer öppnas nya möjligheter för alla de kunder som Promosoft hjälpt under mer än 20 år. Ett exempel är WMS-systemet IMI GO! som eliminerar tidskrävande manuell spårning i en plockprocess. Med IMI GO! stöds Automated Wave Management som gör det möjligt att länka leverans- eller fraktdeadlines med avgångsscheman för att driva plockeffektivitet. Den här lösningen gör det också möjligt att spåra den mest effektiva rutten för fraktleveranser ut till kund. IMI GO! brukar beskrivas som nordens mest prisvärda WMS-system för e-handel och retail. Nils Robertsson ser stora fördelar med systemet även hos mindre och medelstora företag där halvmanuella rutiner fortfarande är ganska vanligt.


- Precis som namnet antyder går det snabbt att ta IMI GO! i drift. Det är ett prenumerationsbaserat system för både lagerhantering, transportadministration och returer som snabbt ökar effektiviteten och minskar systemkostnaderna. Systemet har en bred standarsfunktionalitet som bland annat inkluderar inleverans och lagring, plock, pack, inventering, transportörintegration, ordertracking och returhantering. Många av de företag som tidigare valt SOLO har ofta stora distributionsvolymer som gemensam nämnare. Med ett WMS system kan varje produkt spåras i detalj under alla stadier av logistikresan. Samtidigt blir det lättare att hantera packnings- och plockningsprocesser i lagret vilket minskar lagerutrymmet och sänker kostnaderna.


IMI omnämnda i Gartners senaste rapport

Ett tydligt bevis på att IMI har en stark marknadsposition inom WMS är marknadsanalysfirman Gartners senaste rapport ”Magic Quadrant for Warehouse Management Systems” (juli 2023). Där beskrivs Europa som en växande marknad för de WMS-leverantörer som kan breda och djupgående lösningar med ett specifikt fokus på bland annat automatisering och molnlösningar. IMI lyfts fram som en av dessa leverantörer. Gartners Magic Quadrant är en indelning av företag och produkter i fyra kategorier: ledare, utmanare, visionärer och nischspelare.

- Gartners trendrapporter och marknadsanalyser är viktiga för många beslutsfattare i större organisationer globalt, och att IMI omnämns och beskrivs utförligt visar på en stark marknadsposition. Det är glädjande och ger extra tyngd i våra marknadssatsningar, säger Nils.

Under 2023 kom också Gartner med en trendrapport som pekar mot att vi kan förvänta oss fler digitaliserade lösningar inom logistikbranschen, och att AI (Artificiell Intelligens) och automation kommer att få allt större betydelse. Ny teknik kan hjälpa företag att fatta bättre och datadrivna beslut, optimera leveranskedjor och reducera kostnader. Gartner menar att AI kan användas för ett effektivisera planeringen av logistikkedjan. Genom att analysera faktorer som efterfrågan, lagernivåer och leveranstider kan AI hjälpa företag att minska risken för över- eller underlager.


2024 ett spännande och intensivt år

Promosoft inledde under 2020 en långsiktig AI-satsning som resulterat i en AI-version, en maskininlärningsmodell, som ytterligare ökar prognosprecisionen hos SOLOs statistiska modeller. Nils Robertsson ser stora möjligheter att fortsätta denna satsning som en del av IMIs organisation.

- Mer utvecklingsresurser gör att vi både kan behålla och intensifiera den fortsatta utvecklingen av AI-lösningar. Den kompetens vi byggt upp inom Promosoft kan också komma till nytta när IMI vill integrera AI i olika lösningar.

Intressant, intensivt och roligt. När vi avslutningsvis pratar med Nils Robertsson om den närmaste framtiden beskriver han 2024 som ett år då mycket kommer att hända. Arbetet med att presentera SOLO både för medarbetare på IMIs olika kontor och IMIs kunder pågår och kommer att ha fortsatt hög prioritet under året. Nya tillväxtmål för SOLO har också satts upp och det finns redan ett intresse hos IMIs större kunder för det positiva effekterna av en digitalisering och automatisera med SOLO.
76 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page