• Nils Robertsson

Satsa på ett lagerstyrningssystem - det lönar sig

Hanterar du företagets inköp och lagerstyrning? Sitter du fortfarande och tar fram avancerade beräkningar i Excel? Händer det att du sliter ditt hår i frustration över att kunderna inte lägger beställningar som överensstämmer med dina kalkyler?


Det är ingen enkel sak att beräkna och säkerställa att rätt varor och produkter alltid finns tillgängliga i rätt tid och i rätt kvantitet. Tillgång och efterfrågan fluktuerar över tid, till följd av säsongsförändringar och under olika skeden i en produkts livscykel. Saknas produkter på lagret, riskerar ni att tappa kunder som tvingas vända sig till någon annan, och om situationen är den omvända – ni sitter på ett alltför stort lager – så löper ni istället risken att varorna blir utdaterade och ni går miste om försäljning.


För dig som hanterar lagerstyrningen är det med andra ord avgörande att du har stenkoll på rådande trender och utveckling. Men för att lyckas pricka in helt rätt hela tiden, skulle du behöva kunna se in i framtiden…


Eller så införskaffar du ett lagerstyrningssystem.


Optimerade lagernivåer och tid över till annat

Med ett lagerstyrningssystem slipper du göra beräkningarna själv. Systemet hjälper dig med analys, simulering och optimering av inköpsnivåerna. Vidare kan det identifiera trender i efterfrågan, göra automatiska inköpsförslag, samt ser till att data hanteras och bevaras på ett säkert sätt.


På så vis säkerställs att rätt produkter finns i lager vid rätt tillfälle – dessutom för lägsta möjliga kostnad.


Fördelarna är tydliga. För det första minskar risken att varor saknas när en kund vill lägga en beställning. Samtidigt minskar ni lagernivåerna till ett minimum – utan att göra avkall på servicegraden. Med ett minskat lager följer lägre kapitalbindning. Sist, men inte minst, så minskar det manuella arbetet avsevärt.


Ni får alltså en ökad servicegrad, lägre kapitalbindning och tid över till annat.


Är det inte fasligt dyrt?

För en del företag avstannar processen här, då man tänker att det är kostsamt att investera i, och implementera, ett system som ska hantera samtliga ovanstående processer. För de allra flesta går det dock väldigt snabbt att räkna hem investeringen. Hur ser det ut hos er? Hur mycket intäkter går ni miste om, till följd av att det saknas produkter i lager vid en större beställning från kund? Hur stor del av varorna på lagret blir utdaterade innan de hinner säljas? Och hur många arbetstimmar lägger ni på att hantera inköp och lager – varje vecka, varje månad, varje år? Vi vågar nästan lova att investeringen i ett lagerstyrningssystem snabbt blir lönsam.

113 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla