• Nils Robertsson

Optimera ert säkerhetslager

Du känner säkert igen det eviga trixandet med att få ihop ekvationen… Vi vill inte ha för mycket kapital bundet i stora lager, samtidigt som det är viktigt att vi kan leverera ut till kund vid beställning. Att sitta på stora lager är kostsamt – men det är det även att tvingas säga nej till en kund på grund av att vi inte har varan lagerförd för tillfället.


Det finns knappast någon produkt inom någon bransch som har en konstant efterfrågan utan några som helst avvikelser och variationer. Alla produkter genomgår en mer eller mindre uttalad produktlivscykel, och under den kommer efterfrågan av naturliga skäl av fluktuera. Utöver produktlivscykeln, finns även externa faktorer som kommer att påverka efterfrågan av produkten – trender, händelser i omvärlden, nya konkurrerande produkter, etc. Det ska inte stickas under stol med att det kan vara svårt och utmanande att få ekvationen att gå ihop.


Ett välfungerande säkerhetslager

Det finns så klart olika sätt att säkerställa en bra balans, men gemensamt för de flesta verksamheter är sannolikt att man har en välfungerande bedömning eller beräkning av säkerhetslagret. Ett optimalt säkerhetslager kompenserar för avvikelser i beställningar och leveranser, så att kostnaden hålls nere, samtidigt som servicenivåerna bibehålls. Optimalt för både oss och kunderna, med andra ord.


Det krävs hög prognossäkerhet för att beräkna ett optimalt säkerhetslager, och prognosen behöver ta hänsyn till förändringar och variationer i respektive produkts efterfrågan, samt säsonger och trender. Man behöver även väva in statistik över eventuella leverantörers motsvarande siffror.


Det säger sig självt att det kräver sin man, eller kvinna, att få fram rättvisande data för detta. Dessutom löpande, månad för månad, och år efter år.


Ta hjälp av maskinerna

Som tur är, kan vi idag med teknikens hjälp överlåta en hel del av det här jobbet till datorerna. Problemet med en del av de system och metoder som används för planering av lager och inköpsstöd, är att bedömningarna eller beräkningarna som görs leder till att man binder upp onödigt mycket kapital i lagret.

Om du överväger att ta hjälp av ett system för att göra träffsäkra prognoser som i sin tur kommer att kunna hjälpa er att räkna fram ert optimala säkerhetslager, se då till att systemet lever upp till alla era krav (se ovan vilka parametrar som bör tas med i beräkningen). Med maskinernas hjälp får vi mycket bättre output än vad vi själva någonsin hade klarat av. Och på kortare tid dessutom!


64 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla