top of page
  • Skribentens bildPromosoft

Med SOLO Dashboard får ni full koll på alla viktiga KPI:er för lagerstyrning och inköpsplanering


För företag med lager och distribution som kärnverksamhet är användningen av nyckeltal eller KPI:er (Key Performance Indicators) ofta avgörande för hur effektivt man styr bolagen mot lönsamhet och tillväxt. Det här är något som i högsta grad gäller inom e-handelsvärlden. En stark trend är att allt fler e-handelsföretag mäter och följer upp verksamheten både oftare och på en mer detaljerad nivå än tidigare. Och framförallt mer frekvent och mer detaljerat än vad som görs inom många andra typer av verksamheter.


För expansiva e-handelsföretag handlar det inte om månadsvisa resultatuppföljningar utan snarare om att ha koll på läget veckovis, dagligdags eller i vissa fall timvis. Det är nyckeltalen som ger koll, men för att få full kontroll över KPI:er som exempelvis lageromsättningshastighet, servicegrad, leveranskvalitet, överlager och kapitalbindning krävs det att man lyckas genomföra användningen av nyckeltalen. Ett citat från en artikel av konsultbolaget Fellowmind illustrerar på ett bra sätt hur viktigt det är: ”Den vanligaste anledningen till att e-handelsföretag som på papperet växer med vinst ändå står med tom kassa är en alltför hög lagerbindning”.


Trots att användningen av KPI:er blir allt vanligare visar artikeln att många företag kan bli bättre på att ta fram viktiga nyckeltal och sedan också se till att de verkligen används i en organisation. När nyckeltal görs tillgängliga på dashboards blir det mycket enklare för företag att internt motivera och öka förståelsen för varför KPI:erna är viktiga, och få medarbetare inom inköp och lager att arbeta mot samma mål. Vi ska här titta på de möjligheter SOLO Dashboard ger att få full koll på de viktigaste KPI:erna för lagerstyrningen och inköpsplaneringen.


Har utvecklats med Microsoft Power BI


Översatt betyder ordet dashboard instrumentbräda på svenska, och med lättöverskådliga diagram och en pedagogisk layout finns det faktiskt likheter mellan SOLO Dashboard och instrumentbrädan i en nyare bil. Inte bara utseendemässigt. När du kör bil kan du kasta ett öga på instrumentbrädan för att få en snabb översikt över fart och förbrukning, och justera körningen därefter. För exempelvis en inköpare med tillgång till SOLO Dashboard är det enkelt att styra inköpen och göra justeringar genom att alltid ha tillgång till uppdaterade nyckeltal.


För våra kunder som automatiserat och digitaliserat inköpen och lagerhanteringen med systemet SOLO är en av de stora vinsterna att man kommer ifrån de problem som uppstår med personliga inköpsbeslut. Alla arbetar enhetligt, och det blir också effekten med SOLO Dashboard. Man styr åt samma håll och mot samma mål när alla vet vilka nyckeltal det är som gäller!

SOLO Dashboard är utvecklad med det skalbara dataanalysverktyget Microsoft Power BI. Power BI är byggt för att skapa enkelhet, och det gör därför Promosofts dashboard mycket enkel att använda. Det är ett interaktivt analysverktyg som verkligen hjälper våra kunder att nå sina fastställa KPI:er.


Välj rätt KPI:er, och inte för många!


Professor Bino Catasus vid Stockholms Universitet brinner för siffror och hur människor påverkas, agerar och drivs av nyckeltal. Han menar att många företag gör misstaget att försöka hantera för många nyckeltal. Det leder till problem som att det drar resurser och att man inte ser skogen för alla träd. Catasus hänvisar till forskning som visar att människan klarar av att hålla ungefär sju saker i huvudet samtidigt. Han menar därför att det kan fungera som en bra tumregel för antalet KPI:er i ett företag. För lagerstyrning och inköpsplanering brukar det vara ungefär så många KPI:er som brukar vara aktuella och kan följas med SOLO Dashboard.


Det är ganska vanligt att SMART-konceptet används för att definiera KPI:er. SMART står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Relevant och Tidssatt. Även inom inköp och lagerhantering används metoden, men samtidigt är det ett antal KPI:er som går som en röd tråd genom företag där lager och distribution är kärnverksamheten. Det här underlättar valet av nyckeltal, men givetvis kan det vara så att det finns skillnader i rangordning och betydelse mellan olika företag.


Några av de viktigaste KPI:erna för Promosofts kunder är servicegrad, lageromsättningshastighet, lagervärde, leveranskvalitet, ledtidsprecision, överlager, kapitalbindning och prognoser. Det är nyckeltal där SOLO Dashboard gör det lätt att följa utvecklingen och snabbt göra de justeringar som kan krävas för att fastställda mål ska uppnås. Det går också att lägga till egna KPI:er. Det handlar om Business Intelligence – att utveckla en verksamhet med rätt nyckeltal som styrinstrument!


Överblick, framåt- och tillbakablick och drill-down med fördjupade analyser


Med SOLO Dashboard är det möjligt att snabbt dra slutsatser utifrån den enorma mängd data som finns i systemet SOLO, och även all data som finns i ett integrerat affärssystem. Dashboarden kan skräddarsys så att alla medarbetare inom inköp och lagerstyrning får det verktyg de behöver. Rapporter kan visualiseras som tabeller, stapeldiagram och grafer. Det är enkelt att gå från en snabb överblick till fördjupning med drill-drown-funktionen för den som vill fördjupa sig i en eller flera KPI:er.


Våra kunder har haft tillgång till Dashboarden i SOLO under många år. Verktyget har utvecklats kontinuerligt och ett viktigt steg var när en ny version lanserades för drygt fem år sedan. Den öppnade bland annat helt nya möjligheter att sortera, gruppera och bryta ner nyckeltalen på exempelvis A-artiklar, varukategorier, varumärken och leverantörer. Nu blev det också möjligt att följa servicegraden för hela sortimentet både i nutid och bakåt i tiden, och att se hur bra servicen är för en utvald del av sortimentet. För ett företag där ett minskat varulager är ett prioriterat mål ger SOLO Dashboard också snabbt besked om hur mycket lagret kan sänkas på ett par års sikt om lagerstyrningen sker utifrån de parametrar som gäller idag .


Listan över alla möjligheter med SOLO Dashboard kan göras lång! Är ni i en situation där ni upplever problem med att definiera viktiga KPI:er för er verksamhet och/eller genomföra en konsekvent användning av nyckeltal hjälper vi er gärna. Vi kan berätta om den betydelse dashboarden haft för många av våra kunder samtidigt som vi visar hur flexibelt vårt BI-verktyg är, och hur enkelt det kan skräddarsys för er verksamhet!

145 visningar0 kommentarer

Commenti


bottom of page