top of page
  • Skribentens bildPromosoft

Hur lageroptimering håller rätt nivå på lagersaldot


Anställda diskuterar lageroptimering

För handelsföretag är det optimala att alltid ha rätt produkter i rätt antal på lagerhyllorna. Få lyckas med det och verkligheten är snarare att många företag har svårt att hitta rätt balans i lagerhållningen och i att optimera lager. Ibland är det överskott på artiklar som sällan efterfrågas. Andra gånger gapar det tomt i lagerhyllorna när efterfrågan plötsligt är större än tillgången.


Varför optimera sitt lager?


När populära artiklar tar slut på lagret tappar företaget i försäljning och risken finns att kunderna blir missnöjda på grund av att man upplever kundservicenivån som låg. Internt skapar brister i lagerhållningen också ”tidstjuvar”. Inköpare och lagerplanerare får lägga mycket tid på att kartlägga vad problemet beror på och att sedan åtgärda det. Överlager innebär också oönskad kapitalbindning och att risken ökar för kassationer och bristande lönsamhet.


En bransch som kan ha det extra tufft med lageroptimeringen är e-handelsföretagen. Dessa företag har ofta stora sortiment med olika efterfrågemönster och under de senaste åren har man ställts inför nya utmaningar i form av snabba och stora förändringar i kundefterfrågan.

Företag som försöker parera detta med stora säkerhetslager har svårt att nå lönsamhet även om tillväxten är bra. Sedan finns det också e-handelsföretag som drabbats av nedgångar och där allt för stora lagervärden bidrar till lönsamhetsproblem.


SOLO ger en automatiserad lageroptimering


Hur skapar man då den optimala balansen så att rätt varor finns i rätt antal i lagerhyllorna? Många företag där beslut om inköp och återanskaffning bygger på prognoser från säljavdelningar och deras uppskattningar av förväntade försäljningsnivåer har upptäckt att det är svårt. I kombination med tidskrävande manuella beställningsrutiner blir resultatet ofta alltför stora lager och servicenivåer som inte motsvarar kundernas förväntningar.


Automatiskt beräknade efterfrågeprognoser som utgår från statistiska beräkningar och som uppdaterar efterfrågemönster ner på artikelnivå är ett bättre verktyg. Detta minimerar risken att sälja slut på populära artiklar och överfulla lagerhyllor med mindre efterfrågade varor. I Promosofts system SOLO finns också många andra automatiska funktioner som säkerställer lagertillgängligheten. Ett exempel är att systemet genererar larmnivåer när en artikel börjar ta slut.


Det hjälper inköpare att ligga steget före med nya beställningar, som också kan genereras automatiskt av SOLO, och få ihop ekvationen att beställa i rätt tid och i rätt mängd. Affärsvärdet ligger bland annat i en bibehållen kundservicenivå, inga störningar i försäljningen och lägsta möjliga kapitalbindning. SOLO ger den lageroptimering som står på många företags önskelista!


Säkerhetslager anpassat till en volatil efterfrågan


Många av Promosofts kunder har vässat sin lageroptimering genom att stegvis dra nytta av alla de funktioner som finns i SOLO. Några exempel är lageroptimering handlar om att ha rätt varor på hyllan och i rätt kvantiteter så att ett företag kan leverera snabbt utan att binda upp onödigt mycket pengar i ett överlager.


Möjligheten att sortera, gruppera och bryta ner nyckeltal på exempelvis A-artiklar, varukategorier, varumärken och leverantörer. Ett annat exempel är möjligheten att ha full kontroll på servicegraden för hela sortimentet både i nutid och bakåt i tiden, och att se hur bra servicen är för en utvald del av sortimentet.


För ett företag där ett minskat varulager är ett prioriterat mål ger SOLO Dashboard också snabbt besked om hur mycket lagret kan sänkas på ett par års sikt om lagerstyrningen sker utifrån de parametrar som gäller idag. Att SOLO justerar säkerhetslager kontinuerligt och dynamiskt utifrån faktorer som efterfrågemönster, leverantörers ledtider och fastställda servicemål är också en trygghet för företag som brottas med stora och plötsliga svängningar i efterfrågan.


Ville du veta mer om hur SOLO kan hjälpa er att optimera ert lager? Skicka in en mötesbokning så hjälper vi er.

54 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page