top of page
  • Skribentens bildPromosoft

”Genom Business Reviews lär vi oss hela tiden mer om vad vi kan göra med SOLO”

Uppdaterat: 15 aug. 2023


Bättre prognoshantering. Högre lönsamhet. Minskad kapitalbindning. Rätt lagernivåer. Ökad försäljning. En vässad kundservice. Automatisering av tidskrävande manuella inköpsrutiner. Listan över den affärsnytta som är möjlig att uppnå genom att digitalisera inköpsprocesser och lagerstyrning med Promosofts system SOLO kan göras lång. Alla våra kunder har som mål att optimera affärsnyttan och göra SOLO till en riktigt lönsam investering. För att kunna göra det krävs det två saker. Att man utnyttjar systemets alla möjligheter, och att våra kunder har duktiga användare.


Ett av våra viktigaste mål är att säkerställa just det och därför ingår regelbundna Business Reviews i vårt totalerbjudande. Business Reviews är nyckeln till att vi tillsammans uppnår customer success. Elisabeth Larsen är sedan i höstas Project & Customer Success Manager hos Promosoft. Hon var tidigare Projekt Manager/Consultant och den bredare rollen med fokus på Business Review och Customer Success ser hon som en spännande och rolig utmaning.


- SOLO är ett komplett system med mängder av funktioner och finesser. Rätt utnyttjat levererar systemet en massiv affärsnytta. Mitt mål är att kunderna verkligen ska utnyttja SOLO optimalt och det kan vara en resa innan man nått dit. Med regelbundna Business Reviews kan vi arbeta proaktivt, driva på och ge en support som säkerställer att våra kunder blir duktiga användare. Det är väldigt roligt att se hur affärsnyttan växer fram i takt med att kunderna lär sig mer och verkligen utnyttjar systemets möjligheter, säger Elisabeth.


Kundanpassade genomgångar


Business Reviews genomförs som kundanpassade genomgångar under några timmar. Beroende på kundbehovet kan det handla om parametersättning, prognoshantering, säsongsplanering, önskemål om fördjupad utbildning och mycket annat.


Elisabeths ambition är också att tillföra kunskap som får användarna att gå djupare in på SOLOs möjligheter.


- En Business Review blir ofta en kombination av konkreta frågeställningar och förslag som kan leda fram till ett effektivt systemutnyttjande. För mig är det en intressant utmaning att verkligen förstå kundens situation och behov, och sedan ge förslag på hur man kan utnyttja funktioner som användarna kanske inte har tänkt på.


”Vi hade inte klarat försäljningsökningen utan SOLO”


En av Promosofts kunder som ser ett stort värde i Business Reviews, och SOLO som system, är ATV Huset i Mölndal. Med slogan ”Din fyrhjulingsbutik på nätet” erbjuder företaget ett enormt utbud av reservdelar och tillbehör till fyrhjulingar och UTV. ATV-Huset startade 2003 och verksamheten har stegvis breddats till att också omfatta släpvagnsreservdelar, mopeder och scootrar. På företagets olika webshopar finns mer än 12.000 artiklar upplagda varav cirka 8.000 på ATV-sidan. Till det ska läggas mängder av tillbehör.


ATV Huset har ökat försäljningen kraftigt de senaste åren. Under många år har företaget arbetat med ett ganska basic inköpssystem ingående i affärssystemet. Den kraftiga försäljningsökningen aktualiserade behovet av ett bättre systemstöd för inköp och lagerstyrning. Under 2021 valde ATV Huset att investera i SOLO och systemet togs i drift i början av 2022. Robin Teivens är E-handelsansvarig hos ATV Huset.


- Den snabba tillväxten gjorde det helt nödvändigt med ett bättre systemstöd. Vi ville göra längre prognoser, styra inköpen effektivare och få hem rätt produkter i rätt kvantitet i rätt tid. Med ett ständigt växande produktprogram var det också viktigt att få ordning på inköpsprocessen och för det krävdes att vi gick från de tidigare manuella rutinerna. Nu har mycket automatiserats och vi hade aldrig klarat försäljningsökningen utan SOLO. Vi spar massor av tid och klarar expansionen utan att behöva anställa fler på lager och inköpsavdelningen, säger Robin.


Vill nyttja systemet optimalt


Robin berättar att man idag fullt ut litar på de förslag SOLO tar fram automatiskt. Han uttrycker det som att man ”vågat släppa kontrollen”, men också att man har som ambition att hela tiden bli en bättre användare. Att lära sig mer och mer om vad som är viktigt och möjligt med utgångspunkt från företagets business och målsättningar.


- SOLO är ett stort och avancerat system som erbjuder en massa möjligheter och funktioner. Trots att vi kommit en bra bit på väg känns det som att vi bara har skrapat på ytan. Därför vill vi hela tiden lära oss mer och gräva oss djupare in i systemet för att utnyttja det optimalt. Business Reviews hjälper oss att göra det och stödet vi får från Elisabeth är viktigt. Tillsammans går vi igenom de frågeställningar vi har förberett, men Elisabeth har också visat på möjligheter vi inte varit medvetna om. Hon förstår vårt behov på ett bra sätt och det gör att vi sätter extra stort värde på de Business Reviews vi har tillsammans, avslutar Robin Teivens.

66 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page