• Nils Robertsson

Få bättre resultat genom ökad kontroll

Vi står alla inför en alltmer osäker och oberäknelig marknad – något som har blivit tydligt inte minst under pandemin som rasat sedan våren 2020. För alla som arbetar med lagerstyrning innebär osäkerheten högre krav på ett välfungerande system för planering av distributionskedjan. Ju bättre system, desto mer agilt blir vårt arbetssätt, vilket i sin tur ökar chanserna att öka vår tillväxt även under osäkra förhållanden.


Identifiera mål och förbättringsområden

För att beräkna den faktiska effekten av en välfungerande distributionskedja, behöver vi utvärdera vilka mätpunkter och mål vi jobbar med, och kartlägga våra främsta konkurrensfördelar. Detta kan göras genom att besvara följande frågor:


Vilka mätpunkter är viktigast för verksamheten, och vem ansvarar för dem? Hur kan vi på bästa sätt balansera lagret så att lagervärdet hålls nere, samtidigt som det finns varor i lager för att kunna möta efterfrågan?


Vi behöver även identifiera förbättringspunkter. Det finns flera områden längs distributionskedjan som kan få ett rejält lyft genom att man har en välfungerande lösning för att beräkna och optimera lagernivåerna. Man kan exempelvis förbättra kundservicen, samt minska kostnaderna som är förknippade med att distributionskedjan inte fungerar fullt ut. Många företag som har investerat i en bra lösning för att optimera distributionskedjan, kan även vittna om kraftigt minskade kostnader för att ha varor i lager och att riskera att de blir utdaterade


Se bortom det mest självklara

Det vanligaste, när man arbetar med lageroptimering, är att man gör beräkningar som är tämligen kortsiktiga, och ytterst konkreta. Siffrorna är enkla att härleda och att koppla samman med verksamhetsresultatet. Man brukar exempelvis titta på siffror som anger lagernivåer, utebliven försäljning, samt vinstmarginal. Vad många tycks glömma bort, är att det finns ytterligare aspekter att ta med i beräkningen – aspekter som kan vara oförutsägbara och svåra att kvantifiera, men som likväl påverkar resultatnivån.


Har ni exempelvis koll på kostnaden för personalens övertidsarbete, till följd av att kedjan brister? Vet ni hur mycket kontanta medel som är bundet i lager, och som hade kunnat användas till annat i verksamheten? Har ni någon gång gjort en beräkning av hur mycket företaget lägger på att bekosta specialtransporter som behövs då leveransen av en vara eller produkt blivit försenad?


Alla dessa saker påverkar naturligtvis resultatet, så det finns mycket att vinna på att kika lite närmare på fler aspekter än de mest självklara. Med rätt system för att beräkna och optimera distributionskedjan, kan ni få fram siffror på detta också.


Med hjälp av ett kraftfullt och pålitligt system för lagerhanteringen kan ni jobba både snabbare, smartare och mer exakt, och detta kommer naturligtvis att ha en positiv effekt på resultatet.

53 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla