• Nils Robertsson

Digitalisering – ett nödvändigt ont, eller nya möjligheter?

Uppdaterad: 8 apr 2020

Det har knappast undgått någon att vi befinner oss i vad som kallas den digitala eran. Så långt det är möjligt, ska saker och företeelser runtomkring oss kategoriseras med ettor och nollor. Data samlas in, analyseras och ageras på – ofta med hjälp av avancerade beräkningar och automatiska processer. Men ska det verkligen vara nödvändigt för oss som arbetar inom logistik och lager? Vad är det för fel med att fortsätta så som vi alltid har gjort, med excellistor och manuell bearbetning?


Det är naturligtvis inget fel med att hålla sig kvar vid sitt gamla arbetssätt, men det finns en stor risk att man då blir omkörd av konkurrenterna. För den bistra sanningen är att allting förändras i en rasande takt just nu, så det gäller att hänga med. Det finns siffror som visar att just logistikområdet, är ett av de områden där digitaliseringen går allra snabbast.


Nya krav från marknaden

”Kunden har alltid rätt”, säger man ju ofta. Numera gäller även att ”kunden ställer allt högre krav”, som en naturlig följd av ökad konkurrens och ett större utbud av likartade varor och tjänster. Det räcker med att titta på sitt eget köpbeteende för att se utvecklingen. Idag jämför vi allt från priser och kvalitet, till leveranstider och servicegrad. Vi förväntar oss att det vi vill köpa ska finnas på lager och att varan ska levereras till oss på absolut kortast möjliga tid.


Som om detta inte vore nog, har världen öppnats upp för oss, och det är nu lika lätt för oss att beställa hem produkter från andra sidan jorden, som från ett lokalt företag.


Det är inte svårt att förstå att kraven därmed har ökat på alla som jobbar med någon del i leveranskedjan.


Se möjligheterna

Man kan se de ökade kraven på digitalisering som ett hot, något som innebär att man måste börja göra saker på ett nytt sätt. Eller så kan man se alla de fantastiska möjligheter som det innebär. För oss inom lager och logistik, finns en rad områden som går att effektivisera med de nya system som idag finns att tillgå.


Med hjälp av digitalisering och automatisering får man en helt annan överblick av lagret och en förståelse för vad som behöver göras, samt att det ges nya möjligheter att prognostisera och optimera lager och inköp.


Med rätt varor på lager kan lagervärdet minimeras, och distribution och leverans optimeras. Följden blir nöjdare kunder, fler affärer och mindre låst kapital.


Det allra finaste i kråksången? Att allt detta sker automatiskt. Med betydligt mindre manuellt arbete kan ni alltså få betydligt bättre resultat.


Så tänk på saken – innebär digitaliseringen ett hot eller en möjlighet för ditt företag?

45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla