• Magnus Törnqvist

AI inom lagerstyrning – vill du vara först på bollen?

Även om många idag är bekanta med uttrycken artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), är det inte alla som fullt ut vet vad det är för något. Grovt förenklat kan det beskrivas som intelligenta algoritmer som körs på datorer som i sin tur "lär sig" och blir bättre över tid, i takt med att de får tillgång till stora mängder relevant data. Redan idag kan vi se många exempel runtomkring oss där AI används, och antalet möjliga användningsområden är snudd på oändligt. Det enda som har hållit utvecklingen tillbaka, är det faktum att AI har varit alltför resurskrävande och komplicerat att tillämpa brett. På senare tid har dock utvecklingstakten av hårdvarukraft i datorer varit extremt rask, och har därmed kommit ikapp algoritmerna för maskininlärning som faktiskt funnits i flera decennier.


Det är med andra ord en spännande utveckling med stora möjligheter vi ser framför oss, inte minst för oss som arbetar med lagerstyrning. Tänk bara vilken prognosprecision man kan få med utökad indata om försäljning och omvärldsfaktorer. Man pratar t.ex. om att nästa eventuella pandemi skulle kunna förutspås genom att man tittar på rätt parametrar. Det är lätt att förstå vilket övertag en sådan prognosmetod skulle få.


Dags att ta hjälp av AI för lagerstyrning

Vi på PromoSoft ser nu att tekniken är mogen för att tillämpas inom lagerstyrning, och har därför inlett ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och specialistföretaget Machine Intelligence. Vi ser att Solosystemet, på kort sikt, kan få en ännu mer effektiv prognostisering och bli ännu mer precist med hjälp av AI. Vi menar att detta är möjligt även med nuvarande tillgång till data på försäljningshistorik, och att det sannolikt kommer att fungera som ett komplement till Solos nuvarande statistiska modeller. I projektet kommer vi att genomföra tester med riktig data och jämföra olika AI-modeller som är tillämpliga för försäljnings-prognosberäkning.


Vill ni vara med?

Då utvecklingsprojektet kommer att baseras på riktig data, finns nu möjlighet för våra kunder att vara med i projektet med sin data på artiklar och försäljning från Solo. Om det är just er data som används, är sannolikheten hög att algoritmerna som utvecklas och väljs ut fungerar allra bäst hos er. Ni har med andra ord möjlighet att få tillgång till ett system som är mer eller mindre skräddarsytt för er. (All data kommer naturligtvis att förvanskas så att det inte går att se kopplingen mellan artikelnummer, priser och annan känslig information.) Kontakta oss på PromoSoft för att diskutera möjligheten att ta del av projektet.


Vi går spännande tider till mötes…

120 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla