• Nils Robertsson

Lagerstyrning – tre delar att hålla koll på

Lagerstyrning handlar om processen att planera hur mycket varor ni behöver ha på ert lager för att uppfylla den efterfrågan som finns hos kunderna. Ni vill inte sitta på ett för stort lager som kostar pengar, lika lite som ni vill riskera att stå utan varor och inte kunna leverera till kund.

Så långt är nog alla med. Men har du koll på de olika delarna som ingår i begreppet lagerstyrning? Här berättar vi kort om dessa, och vad som kan vara bra att tänka på. Innan ni går igenom alla dessa delar, kan ni behöva klassificera ert lager, och ett sätt att göra det är med hjälp av ABC-klassificering. Hur det går till, kan du läsa mer om i ett av våra tidigare blogginlägg.

Demand planning – beräkning av förväntad efterfrågan

Demand planning handlar om att prognostisera efterfrågan, och det är en helt nödvändig del för att vi ska kunna fatta beslut om hur mycket vi ska producera, köpa in och vilka resurser som kommer att behövas. Denna del ska svara på frågan ”vad kommer vi att sälja, hur mycket och när?” Bra och pålitliga prognoser är A och O för en välfungerande lagerstyrning.

Supply planning – vad krävs för att möta kundernas behov?

Den person på företaget som jobbar med supply planning, jobbar med att beräkna hur mycket vi behöver köpa in för att kunna täcka behovet hos våra kunder. Med hjälp av olika metoder och beräkningar får man fram ett inköpsförslag som minimerar totalkostnaden för att köpa in och lagerhålla artiklar.

Order management – koll på order, leveranser och avvikelser

När allt är uträknat, är det dags att skrida till verket. Inköpsorder ska skickas, leveranser bevakas, och avvikelser hanteras. Detta är ett löpande arbete, som ofta kräver en hel del manuell handpåläggning. Inte sällan är flera personer på företaget inblandade i processen, vilket kan leda till svårigheter. Olika personer har olika arbetssätt, rutiner och tillvägagångssätt. Det kan också hända att man baserar besluten på olika faktorer och parametrar.

Det finns mycket att vinna på att ha ett välfungerande – gärna automatiserat – lagerstyrningssystem. Bland annat får ni ett verkligt beslutsstöd vid inköp, baserat på historik istället för uppskattningar. Framförallt säkerställer ni att ert lager innehåller rätt varor, i rätt kvantitet och i rätt tid.


184 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla