• Nils Robertsson

Vad är fördelarna med digitaliserad lagerstyrning?


Har du problem med att ditt företag inte hinner med att utveckla inköpssidan i den takt som behövs?

I ett växande företag blir lager och inköp förr eller senare bli ett problem. Ofta personberoende, för mycket manuellt arbete, osäkerhet i inköpsbesluten och otillräcklighet i kontrollen på nyckeltal och rapporter.Att veta exakt hur varulagret mår från hela sortimentet ner till enskilda artiklar är ofta en utmaning.

Med ett professionellt lagerstyrningssystem digitaliseras och automatiseras processen, dvs mindre personberoende, järnkoll på nyckeltal och rapporter i realtid online inklusive snygga grafer, underlag för beslut på artikelnivå och du får en historik att gå tillbaka till för att lära av misstagen.

Antalet transaktioner per medarbetare kan dubbleras och ni lägger en plattform för att fortsätta växa utan att öka eller påfresta personalresurserna.

En annan uppsida man kan räkna med är ekonomiska effekter som sänkt varulager och ökad omsättningshastighet.


113 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla