• Nils Robertsson

Vad är skillnaden mellan styrning av lager och inköp igår och idag?


Vad är skillnaden mellan styrning av lager och inköp igår och idag? För mig är svaret enkelt. Digitaliseringen har skapat möjlighet till automatiserad lagerstyrning.

För bara 15 år sedan kunde inte normala företagsdatorer driva runt de stora datamängder som krävdes för prognoser och lageroptimering i ett medelstort företag. Det krävdes en stordator från IBM som kostade riktigt stora pengar och som bara stora miljardföretag hade råd med. Idag är det en helt ny situation.

Med internet och enormt mycket datakraft i det så kallade molnet kan vi beräkna prognoser, prognos-osäkerheter, ekonomiska orderkvantiteter, säkerhetslager, ledtidslager, ledtidsvariationer, säsongsvariationer etc. Vi kan simulera utfall på varje enskild produkt oavsett vilka volymer du har eller antal lagerställen.

Den här utvecklingen har gjort att man idag, med ett bra lagerstyrningssystem, kan sköta sina inköp på ett enormt mycket effektivare sätt med en investering som har en återbetalningstid på cirka 1 år.


163 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla