• Nils Robertsson

PromoSoft ökar lönsamheten hos kunder


PromoSoft hjälper sina kunder att öka leveransförmågan, minska kapitalbindningen och effektivisera varuplaneringen.

Vi gör det genom IT-system och utbildning i inköp och lagerstyrning till bolag där lager och distribution är kärnan i verksamheten.

Vi kan lagerstyrning, inköp till centrallager, påfyllning till butikskedja eller till många förråd och vi vet hur processerna ska fungera för att uppnå ett effektivt och lönsamt varuflöde med rätt varor på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Tillsammans med våra kunder och professor Sven Axsäter på Lunds tekniska högskola har vi utvecklat ett system för best practice inköpsmetod kallad Solo som nu har långt över hundra användare.

Genom att använda vårt system för prognoser och lageroptimering kan du säkerställa en kontinuitet i din servicestrategi och försäljning och du slipper personberoende inköp. Inköpen blir mao enklare och går mycket snabbare. Resultatet blir som du förstår ökad lönsamhet.


107 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla