• Nils Robertsson

Hur viktigt är lager och distribution för ditt företag?


Hur viktigt är lager och distribution för ditt företag?

Vet du med säkerhet hur mycket varor du ska köpa för att uppnå din målsatta servicegrad eller lagertillgänglighet?

Känner du att inköpsprocessen är krånglig och tar för mycket tid?

Hör du ekonomichefen säga att du skall sänka varulagret samtidigt som säljarna klagar på att det saknas varor?

Bra! Då har jag goda nyheter till dig. Detta är precis samma problem som våra kunder hade innan dom digitaliserade sin lagerstyrning med vårt system Solo.

Genom att använda Solo för prognoser och lageroptimering säkerställer de en kontinuitet i sin servicestrategi och försäljning som leder till nöjda kunder och en optimal kapitalbindning. Dom slipper personberoende inköp och inköpen blir enklare och snabbare.


48 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla