• Nils Robertsson

Hur ofta ska jag beställa från min leverantör?


Hur får jag ihop min order så jag inte behöver beställa imorgon igen?

En välkänd frågeställning när man beställer varor till sitt lager är hur ofta man ska fylla på från en enskild leverantör. När ett beställningsbehov uppstår på en viss artikel bör man antagligen invänta fler artiklar som behöver beställas från sin leverantör beroende på att leverans/transportkostnader är höga, t.ex. vid container-frakt. Vissa artiklar får då längre ledtid jämfört med om man skulle göra sin inköpsorder när behovet uppstår. Ett bra sätt att lösa detta är att göra s.k. frekvensanalys som optimerar antal beställningar per år med hänsyn till både leverans/transport-kostnader och lagerhållnings-kostnader.

Framstående företag med lager och distribution som kärnverksamhet beräknar sina beställningspunkter per artikel utifrån ett service-mål. När saldot når beställningspunkten vill man normalt beställa varan direkt, detta kallas kontinuerlig inspektion. Vid stora volymer och många olika artiklar som ska beställas från en och samma leverantör så fungerar det i regel mycket bra. Ett problem kan dock uppstå när man har ett mindre antal artiklar och dessa har beställningsbehov vid olika tidpunkter. Varje beställning blir då för liten i förhållande till transportkostnaden, oavsett om det är man själv eller leverantörer som betalar frakten. I beställningssituationer med många artiklar och stora volymer så kan också fraktkostnaden vara avsevärd i förhållande till varuvärde och lagerhållningskostnad.

Frågan uppstår då hur man ska göra avvägningen mellan att köpa tillräckligt sällan och få tillräckligt stora ordrar samtidigt som man vill minimera lagerhållningskostnaden och ändå uppnå sin mål-service. Ett inte helt enkelt problem...

En bra lösning är att jobba med frekvensanalys för att räkna ut hur ofta man bör beställa från en viss leverantör. Uträkning görs för att få så låg totalkostnad som möjligt, d.v.s. att man gör en avvägning mellan lagerhållnings-kostnader och leveranskostnader. För att det ska fungera anger man en leveranskostnad/fraktkostnad på leverantören. Algoritmen gör sedan en kostnads-kalkylering räknat på olika beställningsintervall för att hitta lägsta totalkostnaden. Man kan då se vilket beställningsintervall som ger lägsta kostnaden samt vad den totala lagerhållningskostnaden och leveranskostnaden blir för olika intervall. Beställningspunkterna justeras på artiklarna för att kompensera för att ledtiden blir längre. På det sättet når man sin mål-service och minskar brist-risker samtidigt som man sänker totalkostnaden. Den matematiska metoden är framtagen av Lunds Tekniska Högskola i samarbete med PromoSoft.

Sedan vill man såklart sätta ett beställnings-schema med det uträknade valda intervallen som ger orderförslag på rätt dag, leverantör och för rätt inköpare. Detta och mycket annat som har med skapande av inköpsorder att göra kan vi på PromoSoft berätta mer om. Kontakta oss gärna.


139 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla