Lösningar

Våra metoder ökar leveransförmågan, minskar kapitalbindningen och förbättrar produktiviteten 

Våra metoder ökar leveransförmågan, minskar kapitalbindningen, förbättrar produktiviteten och effektiviserar varulagret.

PromoSoft har bred och lång erfarenhet av handelsprocesserna för grossister, centrallager och butikskedjor. Vi kan lagerstyrning, inköp, påfyllning och allokering av varor, och vet hur processerna ska fungera för att uppnå ett effektivt och lönsamt varuflöde.

Vi erbjuder vetenskaplig styrning av varulager som utvecklats i samarbete med våra kunder samt professor Sven Axsäter på institutionen för teknisk ekonomi och logistik vid Lunds tekniska högskola. Inget system eller metod är bättre än dess användare. Därför skapar vi processer med hjälp av "best practice". Avgörande faktorer för framgång är kunskap om sambanden mellan inställningsparametrarna och deras inverkan på produktivitet, tillgänglighet, servicegrad och kapitalbindning. Det är denna expertis vi erbjuder.
 

Warehouse (1).jpg

Lagerstyrning

 

Lagerstyrning i kombination med inköpssystem fungerar som ett kraftfullt verktyg för att öka leveransförmågan samtidigt som kapitalbindningen minskas.


Tre kraftfulla argument för att arbeta med lagerhantering:

  • Uppnå önskad servicenivå (servicenivåhantering). Det är helt enkelt en fråga om matematik. En högre servicenivå = färre brist på varor = ökad försäljning.

  • Optimering (minskande) bundet kapital - eftersom lagernivåerna beräknas snarare än gissade vid.

  • Sparande av tid och pengar vid förvärv och efterfyllning av varor eftersom automatisering dramatiskt minskar mängden rutinarbete.

supermarketcart.JPG

Automatisk butikspåfyllning

 

Våra metoder ökar leveransförmågan och minskar kapitalbindningen.


I kedjebutiker är det viktigt att sälja personalen möjlighet att sälja. Alla logistiska och kritiska funktioner ska administreras och stödjas av en central administration för att främja effektivitet. Detta kräver en kombination av metoder för korrekt lageruppfyllning och fördelning av varor, tillbehör och reservdelar.
 

Bra inköp bidrar i hög grad till högre lönsamhet

Lagerstyrning

Inköp

Optimering

Högre lönsamhet med PromoSoft

PromoSoft erbjuder affärsrådgivning med fokus på varuflöden för grossister och detaljhandeln. Vi bidrar till förändringsprocessen inom handelsföretag och hjälper dig att nå kommersiella mål mycket tidigare.

 

Vi kan agera som rådgivare och ge stöd till logistik- och inköpschefer samt skapa bättre prioriteringsunderlag för företag. Analyser och benchmarking är ofta avgörande för att bedöma vilken väg man ska välja samt för att skapa bra underlag för detta beslut.

blå bild med informativ text. PromoSoft logga

Vi är specialister på att utveckla kunddrivna varuflöden och uppnår framgång med hjälp av moderna och vetenskapliga metoder.
 

Vår processkartläggning identifierar brister i handelsföretagens kommersiella processer.

 

Därefter omstrukturerar vi dessa processer för att skapa effektiva varuflöden, reducera logistikkostnaderna, optimera lagerstyrningen, fastställa ett riktigt sortiment, öka effektiviteten och tillgängligheten, förbättra kundservicen och skapa en bättre och mer flexibel drift.
 

man i blå skjorta klickar på en ipad
en blå och vit medalj med en stjärna i mitten

I erbjudandet ingår våra mycket kompetenta medarbetare, våra vetenskapliga metoder för lagerstyrning och en effektiv projektmodell som garanterar kvaliteten på införandet av nya och förfaranden.