top of page
color-transition.png
Image by Christopher Gower.webp

SCHENKER DS

"Vi ville få en perfekt optimering och kapitalbindning"

SCHENKER DS

Grundades

-

Bransch

Sjukvårdsprodukter

Omsättning

-

Antal Anställda

-

Ledande leverantör inom Home Distribution Health Care

Levererar till patienter som har behov av förbrukningshjälpmedel direkt till hemmet

1300 artiklar i lagersortimentet

Tidigare beroende av Excel

Använder Dynamics NAV som affärssystem

PROBLEMET

Schenker Dedicated Services (SDS) avdelning HDHC ( Home Distribution Health Care) har hand om inköp, lagerföring och distribution av förbrukningshjälpmedel till hemmen.

Tidigare användes ett annat system för att utföra arbetet, och man tog hjälp av listor i excel.

”Vårt tidigare system hade fasta beställningspunkter och det saknade grafer, optimeringsfunktioner och bra inköpsfunktioner, berättar Ylva Thuresson som arbetar som inköpslogistiker på Schenker Dedicated Services. När vi skickade inköpsorder, gjordes det genom excel, och systemet tog inte hänsyn till historiska värden. Allt detta sammantaget, gjorde att jobbet blev oerhört tidskrävande.”

Schenker ville få en perfekt optimering och kapitalbindning, och för att lyckas med det behövde de byta system.

Företaget hade implementerat SOLO några år tidigare, men använde sig bara av en liten del av systemet. Det gjorde att långt ifrån dess fulla potential togs tillvara.

LÖSNINGEN

Med hjälp av PromoSofts tekniker, gjordes en uppgradering av den befintliga SOLO-installationen. Information fördes över från det gamla systemet och SDS fick hjälp att sätta parametrar, klassificera artiklar, bygga styrgrupper och sätta nyckeltal.

”Vi fick även hjälp att mata in information i systemet så att det kan beräkna optimeringspunkter åt oss. All statistik visas sedan i en dashboard, vilket gör det väldigt lättöverskådligt”, berättar Ylva.

Personalen fick utbildning i systemet, och sedan var de redo att köra SOLO fullt ut med alla funktioner som det erbjuder.

color-divider.png

VÄRDET SOM SOLO TILLFÖR

Resultaten lät inte vänta på sig. På bara några månader hade SDS sänkt sitt lagervärde med tio miljoner – och hade ändå en leveranssäkerhet ut på över 99%.

”Det blev tydligt för oss att vi tidigare hade haft fel grejer på hyllan. Nu fick vi total kontroll av lagret gällande inkuranta artiklar, överlager, kapitalbindning och omsättningshastigheten.”

Förutom vinsterna med att få kontroll över lagret, sparar SOLO mycket tid åt Ylva och hennes kollegor.

”Nu räknar systemet ut ett inköpsförslag åt oss, baserat på både historik och aktuella siffror. Vi behöver bara skumma igenom förslaget. Inget mer dubbelkollande behövs. Jag skulle uppskatta att vi har vunnit en halv arbetsdag per inköpsorder, så tidsbesparingen är enorm! Som grädde på moset är PromoSoft både proffsiga och lyhörda för våra behov. De är alltid snabba att hjälpa till om vi har några frågor. Det uppskattar vi mycket.”

bottom of page