top of page
color-transition.png
Image by Christopher Gower.webp

ORIO PARTS

"En bättre överblick över lagret, och stora tidsbesparingar har blivit resultatet av att arbeta i SOLO"

ORIO PARTS

Grundades

1947

Bransch

Bildelar

Omsättning

500 MKR/år

Antal Anställda

ca 200

Globalt reservdels- och logistikföretag med rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar sedan 1947

Företagsnamnet Orio AB bildades 2013, tidigare Saab Automobile Parts AB

Huvudkontor i Nyköping samt filialkontor i Trollhättan. Dotterbolag i USA, Tyskland och England

PROBLEMET

Orio tillhandahåller reservdelar för Saab personbilar, med leveranser inom 24 timmar, världen över. Nyligen utökades verksamheten med 3PL verksamhet med bland annat lagerhållning och distribution av kundorder.

I och med att företaget utökade verksamheten, fick man anledning att se över befintliga system. Det befintliga planeringssystemet var för avancerat och hade brister på samma gång. Nu behövde man bland annat möjligheten att hålla isär olika lager inom koncernen och för 3PL verksamheten – funktioner som saknades.

I samband med en logistik- & transportmässa inleddes ett samarbete med PromoSoft.

LÖSNINGEN

Det visade sig snart att PromoSoft hade lösningen som Orio var ute efter. ”Vi behövde ett system som kunde hålla isär de olika lagren för Orio och nya 3PL kunder”, berättar Mari Andersson som arbetar som inköpare/planerare.

Joakim Bergman, även han inköpare/planerare samt key user och kravställare mot SOLO/PromoSoft, berättar vidare att Orio använder SOLO för påfyllning av lagren i Tyskland och England.

color-divider.png

VÄRDET SOM SOLO TILLFÖR

Sedan SOLO implementerats har det blivit enklare och smidigare att hantera lagerpåfyllning till lagren i Tyskland och England. Tidigare krävdes mycket manuellt arbete för denna process. Nu har stora delar automatiserats, vilket har gett betydande tidsbesparingar.

I dag blir alla artiklar unika när de registreras i SOLO. Samma artikelnummer kunde förekomma på olika artiklar, vilket ledde till förvirring och en hel del manuellt arbete.

”Det behöver vi inte oroa oss för längre”, säger Mari.

I sin roll som kravställare gentemot PromoSoft, betonar Joakim vikten av ett gott samarbete/kontakt och dialog. Han ser också stora fördelar med att PromoSoft är ett svenskt bolag, då all support/utbildning sker på svenska.

Lagerpåfyllningen på Orio är idag mycket smidigare än tidigare. Systemet presenterar en bild över vad som ska skickas, och förslaget accepteras enkelt med en knapptryckning. En bättre överblick över lagret, och stora tidsbesparingar har blivit resultatet av att arbeta i SOLO.

bottom of page