top of page
color-transition.png
Image by Christopher Gower.webp

ELECTRA SWEDEN AB

"Vi hade sex inköpare, som alla till viss del hade sitt eget sätt att tänka, planera och resonera kring inköpsbiten. Jag kände att vi behövde få bättre stöd i en miljö som ständigt växte i antal leverantörer och artiklar." - Michael Siklund, inköpschef

ELECTRA SWEDEN AB

Grundades

1948

Bransch

Hemelektronik

Omsättning

ca 1,9 miljarder kr/år

Antal Anställda

120

Börsintroducerades 2009

PROBLEMET

Som inköpschef på Electra har man en hel del att hålla reda på. Det kan Michael Siklund intyga. Med ett lagervärde på mellan 100 och 200 MSEK, och en verksamhet som omfattar å ena sidan lager och logistik med fokus på tredjepartslogistik, å andra sidan grossisthandel och distribution av hemelektronik och möbler, fylls en stor del av dagarna av tankar på och planering av lagret.

I takt med att verksamheten ökade i både omsättning och omfattning, stod det klart för Michael att arbetet med inköp inte utfördes på ett optimalt sätt.

Vi hade sex inköpare, som alla till viss del hade sitt eget sätt att tänka, planera och resonera kring inköpsbiten. Jag kände att vi behövde få bättre stöd i en miljö som ständigt växte i antal leverantörer och artiklar.

Electra ville hitta en lösning som kunde hjälpa dem att få bättre koll på verksamheten, genom mer effektiva processer och optimering av inköp och lagerhållning.

LÖSNINGEN

I jakten på framtida systemleverantör, utvärderades en rad system och plattformar – av vilka många tillhörde stora och väletablerade företag. Till slut föll ändå lotten på PromoSoft och SOLO.

Vi behövde få bättre koll på vad vi skulle köpa in och när, och vi ville göra det med så lite arbetskraft som möjligt. PromoSoft presenterade en lösning som skulle hjälpa oss att minska lagret och öka lageromsättningshastigheten Det som blev avgörande var att PromoSoft var lyhörda och hade möjlighet att anpassa sig och sitt system efter vår verksamhet – hade vi bestämt oss för någon av de konkurrerande jättarna hade det tvärtom varit vi som blivit tvungna att anpassa vår verksamhet efter deras system.

En fördel, menar Michael, är att PromoSoft är ett svenskt företag.

Då blir man som kund inte bara en i mängden, och man har större möjlighet att påverka. Vi har varit med och tyckt till om rättningar och förändringar längs vägen – allt för att få ut mesta möjliga av lösningen. Trots det, är inte SOLO dyrare än de stora lösningarna.

color-divider.png

VÄRDET SOM SOLO TILLFÖR

Sedan Electra införde SOLO har arbetet blivit både snabbare och smidigare för inköparna, vilket har sparat värdefull arbetstid.

Tack vare rapporterna som ingår har vi fått bättre koll på storleken på lagret och lageromsättningshastigheten. Helheten med systemets funktioner och rapporter har gjort att vi blivit bättre på att beställa saker i rätt tid och i rätt mängd. Våra processer har blivit mer effektiva, och inköparna är väldigt positiva till systemet, eftersom det underlättar deras arbete.

Under 2020 minskade Electra sitt meddellager med 3,6% samtidigt som försäljningen ökade med 10,1%.

Det är svårt att veta exakt vad som orsakas av vad, men helt klart är det så att SOLO är en del av förklaringen bakom dessa fantastiska siffror.

Michael talar även varmt om den business review som ingår i samarbetet; med jämna mellanrum kommer PromoSoft ut till Electra och gör en review, i syfte att utveckla och optimera användandet av systemet, och säkerställa användarkompetensen på ett smidigt och bra sätt.

Dessa reviews är värdefulla för oss som användare, samtidigt som de hjälper PromoSoft att planera och verkställa sitt arbete.

bottom of page