top of page
  • Writer's picturePromosoft

"SOLO förenklar och frigör mycket tid för mig i det löpande inköpsarbetet"


Företaget Electra i Kalmar grundades 1949. Ett genuint småländskt affärsmannaskap har varit en viktig drivkraft i vad som kan betecknas som en framgångssaga. Vid millennieskiftet hade omsättningen ökat 3 000 gånger och till det unika hör att Electra aldrig under sin företagshistoria visat ett negativt resultat. Idag är Electra en börsnoterad koncern med Electra Gruppen AB som moderbolag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i dotterbolaget Electra Sweden AB med rörelsegrenarna Electra Retail och Electra Logistik & IT.


Lite siffror från slutet av 2020 ger en bild av omfattningen på verksamheten; nästan 2 miljarder i omsättning, leveranser till 500 butiker, 55 nytillkomna butiker under året och ett sortiment med närmare 10 000 produkter. En av Electras framgångsfaktorer är strategiska samarbeten med starka varumärken som exempelvis Samsung, Sony, Canon, LG, Philips och Nikon. En central del inom retail är Electras olika kedjekoncept som till exempel Elon Ljud & Bild med närmare 140 butiker, Ringup som är Sveriges äldsta oberoende kedja för telefoni och IT-lösningar samt hemelektronikkedjan Digitalbutikerna med cirka 70 butiker.


Ett starkt stöd för inköparna i ett företag som hela tiden

växer i antal leverantörer och artiklar

Electra Swedens inköpsorganisation har totalt sett kontakt med cirka 150 leverantörer över hela världen och under ett år passerar ungefär 1,5 miljoner artiklar in och ut genom portarna på Electra. För inköparna är det en utmaning att befinna sig mitt i värdekedjan mellan leverantörer, butiker och slutkunder. Det är ett intensivt arbete att hantera ett ständigt växande flöde av nya produkter, och arbetet blir extra intensivt eftersom exempelvis hemelektronikbranschen är snabbt föränderlig och många produkter har korta livscykler.


Peter Hultgren är en av åtta inköpare på Electra Sweden och han delar med sig av sina tankar om den betydelse SOLO haft i det dagliga inköpsarbetet. I mer än tjugo år har Peter arbetat som inköpare på företaget. Inköparna ansvarar för egna kategoriområden, som kan liknas vid affärsområden, och några av dessa är TV/bild, IT, Ljud och Telecom. Peter har en delad roll och arbetar både med SDA (hushållsapparater) och delar av Telecom-sortimentet. Liksom sina kollegor arbetar Peter mycket nära företagets försäljningsavdelning vars säljare har tät kontakt med butikerna. Tillsammans diskuterar man aktuella kundbehov, och sedan ser inköparna till att tillgodose behovet.


- En central del av mitt arbete är att ha kontakt med olika leverantörer och även göra bra affärer med dessa. Att SOLO frigör värdefull arbetstid gör till exempel att jag kan lägga mer tid på leverantörskontakterna och driva fram ännu bättre affärer. Innan vi fick SOLO för ett par år sedan jobbade vi helt i affärssystemet, med fasta beställningspunkter, vilket krävde helt manuella bedömningar av förväntade försäljningsprognoser. Man fick gå mycket på magkänsla och likadant var det för mina kolleger, säger Peter.


Dynamiska beställningspunkter baserade på historik

istället för beslut tagna på magkänsla

Som den enskilt största skillnaden med SOLO jämfört med de gamla rutinerna lyfter Peter fram de förslag på dynamiska beställningspunkter systemet lämnar och som baseras på försäljningshistorik.


- Det har frigjort mycket tid för oss på inköp och den tiden kan vi lägga på att arbeta mer långsiktigt och strategiskt. Att många produkter har korta livscykler gör samtidigt att vi fortfarande måste göra en del manuella bedömningar eftersom det inte finns tillräckligt med historik. Att så mycket som kanske 70 % av inköpen baseras på förlag från SOLO innebär ändå stora tidsvinster. En del av den tiden kan jag lägga på att komplettera och optimera informationen i systemet. Det är så vi får en riktig hävstångseffekt där SOLO hjälper oss med smarta inköpsbeslut.


Minskade lagernivåer trots kraftigt ökad försäljning

En viktig framgångsfaktor för Electra har alltid varit: ”Vi vågar vinna, men tar försiktiga risker och investerar klokt”. En av investeringarna har varit valet av SOLO som systemstöd för att bland annat höja lageromsättningshastigheten, minska lagret och underlätta arbetet för inköparna. 2019 blev det första helåret med SOLO och året efter fick man tydlig indikation på en viktig ”SOLO-effekt”; medellagret minskade med 3,6 procent samtidigt som försäljningen ökade med 10 procent.


Det är siffror som imponerar och även om det säkert finns fler faktorer som haft inverkan anses SOLO haft en viktig roll när det gäller att optimera lagerhållningen. För medarbetarna på inköpsorganisationen har SOLO också inneburit en stor och positiv förändring. Man har tagit steget från personligt styrda rutiner och beslut till en mer enhetlig inköpsprocess som går snabbare, är smidigare och mer effektiv än tidigare.


För Peter Hultgren och hans ca 150 kollegor inom Electra väntar en spännande framtid. Mot slutet av år 2021 blev det offentligt med ett samgående mellan Electra och Elon Group som har cirka 280 butiker. Samgåendet är beroende av beslut både på bolagsstämmor och av myndigheter, men förutsättningarna finns för att etablera en mycket stark ”multihandelsaktör” på marknaden som blir heltäckande inom hemelektronik och vitvaror.

125 views0 comments

コメント


bottom of page