top of page
  • AutorenbildPromosoft

”SOLO gör grovjobbet och är ett viktigt verktyg i jakten på kostnadsreduceringar”

Aktualisiert: 20. März 2022Sedan 1947 har Orio AB – tidigare Saab Automobile Parts – anskaffat, sålt och levererat reservdelar och tillbehör till Saab-bilar. Företaget är världens enda leverantör av Saab originaldelar med försäljning på ett 60-talet marknader till cirka 1 100 verkstadskunder. Ambitionen är att säkerställa att Saab-bilarna rullar vidare och att alla Saab-bilägare ska känna sig trygga i sitt bilägande. Denna del av Orios verksamhet är sedan 2016 samlad i affärsområdet Orio Parts. Detta år utökades verksamheten genom etablering av affärsområdet Orio Logistics som erbjuder logistiktjänster för den nordiska marknaden.


Automatisering ger smidig påfyllning och orderläggning

När satsningen på Orio Logistics inleddes påbörjades också en översyn av ett planeringssystem som låg utanför Orios affärssystem. Systemet upplevdes som allt för komplicerat och även onödigt dyrt. Det hade inte heller de funktioner som krävdes för att hålla isär Orio Parts olika lager och lagerverksamheten i Orio Logistics. En utvärdering av olika systemalternativ ledde fram till valet av SOLO som varit i drift sedan 2018. Mari Andersson arbetar som Planner & Category Manager Packaging/Product hos Orio Parts. Hon var med i en arbetsgrupp som tog beslut om valet av SOLO.


- Det hade högsta prioritet att vi fick ett nytt system som kunde hjälpa oss att hålla isär lagren, och med SOLO fick vi det systemet. Nu har vi bra överblick över samtliga lager. Dels huvudlagret i Nyköping samt lagren i England, Tyskland och USA dit varor skeppas kontinuerligt från Nyköping. Totalt har vi 17 000 artiklar i huvudlagret och en portfölj bestående av 60 000 artikelnummer. SOLO har också gett tidsbesparingar. Ett exempel på en funktion som förenklar för oss är att larmnivåer genereras av SOLO när en artikel börjar ta slut. Det gör att vi kan ligga steget före med våra inköp och ha den lagertillgänglighet som efterfrågas av kunderna.


Fördelar som Mari också vill lyfta fram med SOLO är att påfyllningen till lagren utomlands och även orderläggningen går mycket snabbare och smidigare när tidigare manuella rutiner automatiserats. Det är också enkelt att ta ut rapporter från SOLO och Mari sätter även ett extra plus för samarbetet med Promosoft.


- Samarbetet fungerar jättebra och våra kontaktpersoner hos PromoSoft är snabba med att snabbt återkoppla när vi har frågor eller behöver hjälp. Den serviceviljan uppskattas verkligen och är viktig för oss.


”En trygg grovjobbare och ett jättebra verktyg”

Joacim Nyberg är Product and Pricing Manager på Orio Parts och fick för ett par år sedan chefsansvar när två arbetsgrupper slogs ihop. Då hade SOLO tagits i drift och Joacim beskriver systemet som en trygg grovjobbare.


- SOLO hjälper oss att bli effektivare i det vi gör. Det är ett jättebra verktyg som är viktigt i jakten på kostnadsreduceringar. Med SOLO har vi fått lägre och rätt lagernivåer. SOLO gör också att vi arbetar effektivare eftersom systemet gör grovjobbet med rutiner som tidigare var manuella och tidskrävande. Idag har vi rätt information om varje lager och en helt annan kontroll jämfört med det gamla systemet.


Ett viktigt verktyg måste man kunna lita på, och Joacim betonar betydelsen av att det är hög kvalitet på de lagerdata som SOLO levererar.

- Man måste ha tillit till ett system som SOLO, och det har vi verkligen. Vi litar på systemet fullt ut och när SOLO meddelar att det är dags att köpa hem en artikel tvekar vi inte. Tilliten är viktig om man vill komma ifrån tidskrävande rutiner och personligt styrda inköpsbeslut.


Målet är att även Orio Logistics ska ha SOLO

Pandemin har inneburit utmaningar för Orio men en tydlig strategisk agenda har gett resultat. Satsningar på effektiviseringar och kostnadskontroll har gjort det möjligt för Orio Parts att trots en tuff marknad förbättra rörelseresultatet (2020). Orio Logistics utvecklas starkt och affärsområdets tillväxt kommer att accelereras. Visionen är att affärsområdet ska vara den ledande affärspartnern inom 3PL-logistik i Norden baserat på tjänster som stärker kundernas konkurrenskraft och lönsamhet.


Orio Logistics är på väg mot det målet i god fart och en stor kund är Lidl som valt affärsområdet för distribution av non-food-sortimentet. Logistikcentret i Nyköping är på mer än 70 000 kvadratmeter med möjlighet dagligen expediera upp till 30 000 ordrar. Idag är inte SOLO ett verktyg för Orio Logistics men planen är att det ska bli så.


- Ja, det är vår målsättning. Vi har förberett för det och lagt grunderna för att SOLO ska kunna implementeras och stötta logistikaffären genom att förenkla, effektivisera och spara tid. I en verksamhet som snabbt växer är det viktigt för att kunna frigöra resurser till viktiga kringtjänster, avslutar Joacim.

63 Ansichten0 Kommentare
bottom of page