top of page
  • oliviagroeger

Kan ni beräkna osäkerheter i efterfrågan, kan ni också agera på den!”Ingen har påstått att lageroptimering är enkelt. När man tycker att man har koll på trender och tendenser, händer något som vänder upp och ner på allt. En del lagerhyllor töms, andra blir överfulla. Många företag har fått lära sig den hårda vägen att de metoder man har för beräkningar inte är så pålitliga som man trott”. Så sa Pär Heed på företaget Systemstöd i en introduktion till webbinariet ”Så kan du hantera osäkerhet i er lagerplanering”, som Promosoft arrangerade under 2021.


Vi har i vår blogg tidigare skrivit om hur automatiskt beräknade prognoser med PromoSofts system SOLO möjliggör flexibla säkerhetslager även vid kraftiga efterfrågevariationer. Att SOLO fyller en viktig funktion hos företag där lager och distribution är ”core business” underströk Pär Heed.


”Vi samarbetar med Promosoft då vi har kunder med stora varuflöden som behöver ett komplement till sina affärssystem. Man behöver det för att ännu bättre kunna hantera sin lagerstyrning och lageroptimering. Promosoft har färdiga bryggor till många affärssystem och man får ett automatiserat flöde mellan SOLO och affärssystemen. SOLO importerar information från affärssystemen, men levererar också tillbaks information”.


Går det att beräkna osäkerhet?


Ett affärssystem och SOLO är alltså synkade och den stora skillnaden jämfört med företag som arbetar med att försöka synka sina affärssystem med Excel-rutiner är automatiken. SOLO räknar kontinuerligt ut exempelvis beställningspunkter och optimala lagernivåer. För företag med stora varuflöden finns alltid en viss grad av osäkerhet och ofta ett flertal utmaningar. Det kan exempelvis gälla svårigheter att bedöma efterfrågan, att hålla önskade servicenivåer och givetvis också optimala lagernivåer med minsta möjliga kapitalbindning.


Hur kan osäkerhet i efterfrågan hanteras? Går det att beräkna osäkerhet? Ja, det går med SOLO och det skapar också möjligheter för företag att ”agera på osäkerheten!”. I den här bloggen ska vi titta på två osäkerhetsfaktorer: Svängningar i efterfrågan och svårigheter att sätta önskad servicenivå.


SOLO fångar upp variationer och belyser problemen


Många branscher har drabbats av stora utmaningar och svängningar i efterfrågan under de senaste tre åren. Komponentbrist, leveranskedjor som krånglar, ökade bränslepriser, stigande råvarupriser och konsumenter som föredrar andra inköpsalternativ än e-handel. För många företaget innebär det att man är väl medvetna om att det finns en osäkerhet i efterfrågan men också att det är svårt att beräkna denna osäkerhet.


På inköpsavdelningar där man använder Excel som arbetsverktyg kanske man försöker sätta en generell regel för många artiklar, och därefter beräkna ett säkerhetslager som ska räcka en viss tid. Problemet är att detta inte ger några möjligheter att ha koll på vilka artiklar som svänger mycket och vilka som inte gör det, och därmed går det inte heller att bygga upp flera och ”efterfrågestyrda” säkerhetslager på artikelnivå.


Promosoft har kunder som haft en dramatiskt minskad efterfrågan på vissa artiklar under pandemin, men också dramatiska ökningar på andra delar av sortimentet. Med ett system som SOLO går det att fånga upp dessa variationer. Efterfrågeökningar hanteras bra av systemet, och för artiklar med kraftigt minskad efterfrågan ger SOLO en belysning av problemet. SOLO löser inte problemet per

automatik, men inköpsavdelningen får mycket lättare att agera! Kort sagt: Man får lättare att hantera osäkerheten och bestämma hur mycket artiklar man ska ha i lager.


SOLO differentierar servicenivåerna


Många av PromoSofts kunder har en uttalad servicestrategi. Ett generellt mål kanske sätts upp, låt oss säga 80 %, men för inköpare som inte har tillgång till ett system som SOLO är det svårt att veta hur man ska agera för att uppnå målet. Med Excel går det visserligen att göra varianter där man anger att det ska finnas artiklar för ett visst antal dagar i lager, men det är sällan att det blir helt rätt. Med SOLO blir det betydligt lättare att agera och vässa en flexibel servicestrategi.


Det är t ex möjligt att differentiera servicenivåerna och sätta en nivå för produktgrupper med högfrekventa artiklar, och en helt annan nivå för mindre efterfrågade artiklar. Det SOLO gör är att ta hänsyn till osäkerheter i variation och efterfrågan, och systemet väger även in prognoser. SOLO kan därefter beräkna en viss volym för en artikel eller produktgrupp, och sedan sätta en önskad servicenivå. Systemet dimensionerar dessutom lagernivåerna dynamiskt.


I en kommande bloggtext ska vi ta upp ytterligare ett par utmaningar och osäkerhetsmoment för många företag;

Hur sänker vi lagervärdet för att minska kapitalbindningen, samtidigt som vi bibehåller en önskad servicenivå? Vi kommer att växa snabbt de närmaste åren. Hur mycket måste vi skala upp inköpsavdelningen om verksamheten skalas upp rejält?I väntan på den bloggtexten är ett tips att gå in och titta på förra årets webinarium; "Så kan du hantera osäkerhet i er lagerplanering". Finns på PromoSofts sida på Youtube https://youtu.be/UI-DM2gl9k0.

145 Ansichten0 Kommentare

コメント


bottom of page