top of page
  • AutorenbildPromosoft

Hur man gör för att kraftigt sänka lagervärdet

Aktualisiert: 25. Sept. 2023


sänka lagervärdet i fabriken

Gemensamt för lagerförande företag med stora lager är att man har likartade utmaningar när det kommer till att sänka lagervärdet. Till dessa hör svårigheten att optimera lagernivåer och kundservice, och att det ibland råder lagerbrist varvat med för höga lagernivåer när försäljningen viker och efterfrågemönster förändras.


Många företag har också problem med bristande lagerkontroll där följden kan bli att oönskat mycket kapital binds i för stora lager. Det här är utmaningar som inte blivit mindre de senaste åren som en följd av pandemin, komponentbrist och störningar i globala leveranskedjor.


”Vi måste ju ha tillräckligt höga lagernivåer för att inte tappa i försäljning och göra våra kunder missnöjda!” När konkurrensen är tuff och kundkraven hårda kan det vara lätt att resonera så. Problemet är att det kan leda till oönskade konsekvenser som höga kostnader för att lagerföra varor samt att kapital binds upp och påverkar kassaflödet negativt. Det här är något som många e-handelsföretag känner igen.


Sänkta lagervärden, frigjort kapital, förbättrad lönsamhet och en hög kundservicenivå står högt på agendan hos många företagsledningar. Är det en omöjlig ekvation? Svaret är nej men för att lyckas krävs det både en långsiktig strategi och ett bra systemstöd.


Måste ifrågasätta gamla inköpsrutiner för att lyckas sänka lagervärdet


Det finns två faktorer som gör det extra svårt för lagerförande företag att sänka sina lagervärden och hålla en önskad kundservicenivå. En är användningen av affärssystem som inte har den funktionalitet som krävs för att optimera lagerstyrningen.


Den andra är att många inköpare och lagerplanerare får förlita sig på Excel som arbetsverktyg. Det ger ett komplicerat och tidskrävande inköpsarbete och det gäller inte minst i snabbväxande företag. Kontrollen blir ofta sämre, kapitalbindningen ökar och kundservicen försämras.


För företagsledningar i tillväxtföretag är det därför viktigt att ifrågasätta gamla inköpsrutiner. När man väl insett det är steget från manuella rutiner till en automatisering av inköpsarbetet och lagerstyrningen inte långt bort!


Med Promosofts system SOLO kan ett företag med ett par inköpare utan problem klara en tiofaldig omsättningsökning utan att det krävs en utökning av inköpsavdelningen. Men vilken blir då effekten när det gäller att sänka lagervärdet och vässa kundservicen?


Ett företag som vet det är Schenker Dedicated Services avdelning HDHC – Home Distribution Health Cared.


Sänkte lagervärdet från 26 MSEK till 16 MSEK på 4 månader


Avdelningen levererar sjukvårdsprodukter hem till patienter och har ett lagersortiment med över 1 300 artiklar. För att ersätta ett system med begränsad funktionalitet, och slippa tidskrävande manuella rutiner, togs beslut om en automatisering med SOLO.


Två av målen var ett sänkt lagervärde och en vässad kundservice. Promosoft stöttade genom att sätta parametrar, ABC-klassificera artiklar och sätta viktiga nyckeltal.


Efter bara fyra månader hade avdelningens lagervärde sänkts från 26 miljoner kronor till 16 miljoner. Samtidigt upplevde kunderna att en mycket bra kundservice blivit ännu bättre. Leveranssäkerheten ligger på över 99 %.


Dessutom har automatiseringen med SOLO gett stora tidsbesparingar för inköparna. Man uppskattar att tidsbesparingen är en halv arbetsdag per inköpsorder.


Lösningen är en automatiserad och datadriven lageroptimering


Vi har skrivit om det i tidigare blogginlägg och det tål att upprepas även här: automatiskt beräknade efterfrågeprognoser som utgår från statistiska beräkningar är det bästa verktyget för att sänka lagervärdet. Kombinationen av manuellt framtagna säljprognoser och manuella beställningsrutiner resulterar ofta i överlager och servicenivåer som gör kunderna missnöjda.

När ett företag växlar över till en automatiserad och datadriven lageroptimering kommer resultaten snabbt, precis som hos Schenker Dedicated Services avdelning HDHC – Home Distribution Health Cared.


Med dagens snabbt föränderliga värld där lagerförande företag ständigt ställs inför nya utmaningar blir SOLO ett viktigt verktyg när målen är att effektivisera, förbättra, lageroptimera och skapa lönsamhet. Vi kan berätta om många företag som uppnått just det genom att ta steget över till datadrivna rutiner med SOLO.


Med magkänsla och gissningar är det svårt att få optimala lagernivåer


Det finns ett antal hörnstenar på vilka SOLO bygger upp en automatiserad, digitaliserad och molnbaserad inköps- och lagerstyrning där sänkta lagervärden är en av de stora vinsterna. En är den automatiserade informationsinsamlingen av exempelvis försäljningsstatistik, trender och efterfrågemönster. SOLO använder sig sedan av bland annat AI och olika algoritmer för att analysera optimera beställningspunkter. Med exakta efterfrågeprognoser förhindras både överlager och lagerbrister. Det är när data och automatiska rutiner ersätter magkänsla och gissningar som man får rätt och optimala lagernivåer!


Vill du veta mer om hur SOLO kan hjälpa er att sänka lagervärdet? Skicka in en mötesbokning så hjälper vi er.

86 Ansichten0 Kommentare

Commentaires


bottom of page