top of page
Grey Round Patterns

5. Inför en Go Live

Förberedande steg

Dokumente herunterladen

Vid en Go Live aktiverar vi funktionen som möjliggör skarpa order. Detta innebär att framtida köp som görs via SOLO och dess inköpsförslag kommer exporteras till ert affärssystem - om ni väljer det - även direkt till aktuell leverantör.Vi har tidigare lärt oss grunderna i hur vi navigerar i SOLO och hittar den infromation vi efterlyser. Vi har även fått med oss delar av prognosanalys samt utvärdering av våra inköpsförslag. Nu återstår det att finslipa inställningarna för att ge SOLO så bra förutsättningar som möjligt för att presentera så relevanta förslag som möjligt.


För att göra detta skall vi titta på följande tre områden:

1. Eventuella prognosfel

2. Artiklar med noll i prognos

3. Orderinställningar mot leverantörenEventuell Prognosfel

Allt eftersom att en artikels efterfrågan genereras så kommer SOLO utvärdera huruvida utfallet ligger inom vad som anses vara rimligt eller ej. Utfallet jämförs mot artikelns prognos. Om SOLO anser att artikeln lämnat sitt mönster så kommer en varning att genereras för att du skall få möjlighet att utvärdera artikel. Anledningen till detta är att prognosen är uppsatt så att den rör sig relativt trögt, och då för att inte bygga lager. Men genom att varna om förändring i efterfrågan har du möjlighet att utvärdera och eventuellt justera SOLOs prognos - och på så vis hjälpa SOLO att snabbare anpassa prognosen Varning appliceras på såväl positiva som negativ föränding.

How To-Guiden: Prognosfel visar hur du filtrerar fram artiklarna samt belyser analysen.


Artiklar med noll i Prognos

När nya artiklar läggs upp och importeras till SOLO kommer dessa initialt inte att ha någon styrande prognos, vilket innebär att inköpsförslag till en början inte kommer kunna spegla ert behov. För att undvika att flertalet perioder behöver gå innan en artikel får "rätt" värden så filtrerar vi fram aktuella artiklar via produktregistret och anger en initialprognos.

Till din hjälp har du vår How To-Guide: Initialprognos Nya Artiklar


Orderinställningar mot leverantör Om order skall gå direkt till leverantör kan vi behöva se över respektive för att säkerställa att order innehåller korrekt information vid export. Vi tittar då bland annat på Leveransvillkor, Leveranssätt men kontrolerar även att vi har en ordermottagare angiven i SOLO.

Till din hjälp har du dokumentet Leverantörsinställningar som du finner högst upp på sidan.

We are now more or less ready to Go Live!As soon as PromoSoft activates the service in the background, orders placed in SOLO will be exported according to your chosen setup. But first, in order to give SOLO the best possible conditions to generate relevant order proposals for you, we need to look at a couple of things:

 

  1. Supplier Card. We double check to ensure that the lead time is correct, that you have entered any values ​​for free shipping and so on. To help you, you have the document Supplier settings.

  2. Prognosis Zero. Filter and review articles that has a forecast zero I SOLO and update them accordingly. Non-inventory items can be excluded.

  3. Forecars Errors Review and evaluate any forecast errors that may have developed during the time you have been trained. To your help you have the manual Forecast Errors.

 

353-animated-background-4 (1).gif

Geben Sie das Passwort ein, um fortzufahren

Sie haben ein ungültiges Passwort eingegeben.

bottom of page