November 7, 2019

Så här i digitaliseringens tid, är det lätt att tro att områden som inköp och lagerstyrning skulle ligga i framkant. Siffror talar sig tydliga språk, och är därför den perfekta utgångspunkten för beräkning av lager och inköp. Men verkligheten har sina utmaningar. Även...

October 21, 2019

Lagerstyrning handlar om processen att planera hur mycket varor ni behöver ha på ert lager för att uppfylla den efterfrågan som finns hos kunderna. Ni vill inte sitta på ett för stort lager som kostar pengar, lika lite som ni vill riskera att stå utan varor och inte ku...

September 12, 2019

De flesta företag som är verksamma inom distribution eller produktion, känner nog till – eller har åtminstone hört talas om – ABC-klassificering. Men vad är det, och varför ska man ABC-klassificera sitt lager?

Enkelt sammanfattat innebär ABC-klassificering att man organ...

March 19, 2019

Ansvarar du för ett företag som har lager och distribution som affärsidé? Då vill jag berätta för dig hur lagerstyrning påverkar räntabiliteten i ditt företag och vilka aktiviteter som skapar positiva effekter. 

Digitaliserad lagerstyrning handlar om att beräkna hur myc...

March 17, 2019

Har du problem med att ditt företag inte hinner med att utveckla inköpssidan i den takt som behövs?

I ett växande företag blir lager och inköp förr eller senare bli ett problem. Ofta personberoende, för mycket manuellt arbete, osäkerhet i inköpsbesluten och otillräckli...

March 15, 2019

PromoSoft hjälper sina kunder att öka leveransförmågan, minska kapitalbindningen och effektivisera varuplaneringen.

Vi gör det genom IT-system och utbildning i inköp och lagerstyrning till bolag där lager och distribution är kärnan i verksamheten.

Vi kan lagerstyrning, i...

March 12, 2019

Vad är skillnaden mellan styrning av lager och inköp igår och idag? För mig är svaret enkelt. Digitaliseringen har skapat möjlighet till automatiserad lagerstyrning.

För bara 15 år sedan kunde inte normala företagsdatorer driva runt de stora datamängder som krävdes för...

March 10, 2019

Hur viktigt är lager och distribution för ditt företag?

Vet du med säkerhet hur mycket varor du ska köpa för att uppnå din målsatta servicegrad eller lagertillgänglighet?

Känner du att inköpsprocessen är krånglig och tar för mycket tid?

Hör du ekonomichefen säga att du sk...

March 1, 2018

Nu förenklar och förbättrar vi arbetet med leverantörerna i SOLO Lager- och inköpsstyrning. 

Mät dina leverantörer

Jobba med leverantörsutveckling genom att analysera rapporten för leveranskvalité, ledtidsprecision och servicegrad från dina leverantörer. Se dina leverant...