Automatisk butikspåfyllning

Allokering och påfyllning av en kedja med butiker eller förråd

Allokering och påfyllning

Våra metoder ökar leveransförmågan och minskar kapitalbindningen

I en butikskedja är det viktigt att försäljningspersonalen kan ägna sig åt att sälja. För en bättre effektivitet ska alla logistiska och kritiska funktioner administreras och stödjas från en central administration. För det krävs en kombination av metoder för rätt lagerpåfyllning och allokering av varor, tillbehör och reservdelar.

Allokering och påfyllning för butikskedjor

Computer Assisted Ordering, automatisk butikspåfyllning, är en vanlig term för lagerpåfyllning och allokering av varor. Automatisk butikspåfyllning representerar butikskedjans absolut största möjlighet till försäljningsökning.


Våra metoder för automatisk butikspåfyllning kan hjälpa dig att öka din försäljning med 3–8 procent genom att minska varubristerna i butikerna med hälften. Att flytta ansvaret för varupåfyllningen från butikerna till ett centralt placerat påfyllningssystem reducerar drastiskt mängden arbete som läggs på inköp. Butikspersonalen kan istället koncentrera sig på att sälja.

Automatisk butikspåfyllning

Ett koncept för IT-stödd automatisk butikspåfyllning och allokering.