En fantastisk möjlighet

Utveckla dina inköp med SOLO Lagerstyrning

Så här resonerade våra kunder

 Många av våra kunder upplevde att lagerstyrning och varuplanering tog för mycket tid och att köpa in rätt volym varor för att nå en viss servicegrad är krångligt och näst intill omöjligt

Den oönskade effekten blev att olika inköpare köpte på olika sätt med sina personliga bedömningar. Servicestrategin blev olika för olika sortiment vilket gav vitt skilda resultat på varulager, inköpskostnader och försäljning i form av varierande lagertillgänglighet. 

 

Genom att använda vårt system för prognoser och lageroptimering kan de säkerställa en kontinuitet i sin servicestrategi och försäljning, de slipper personberoende inköp och inköpen blir enklare och går mycket snabbare. 

 

Vi har tillsammans med våra kunder och Lunds tekniska högskola byggt ett system för best practice inköpsmetod som heter SOLO. Under de senaste 10 åren har vi levererat SOLO till långt över hundra användare i Sverige och Norge.