Utveckla dina 
inköp med 

SOLO Lagerstyrning

Experter på inköpssystem och lagerstyrning
blå och lila promosoft logga
blå ritande penna

Om oss

PromoSoft erbjuder IT-system och utbildning för inköp och lagerstyrning till bolag där lager och distribution är kärnan i verksamheten.Vi hjälper kunder att öka leveransförmågan (försäljningen), minska kapitalbindning och effektivisera varuplaneringen. Resultatet av våra insatser är en ökad lönsamhet. Vi kan lagerstyrning, inköp till centrallager, påfyllning och allokering av varor till butikskedja eller till många förråd och vi vet hur processerna ska fungera för att uppnå ett effektivt och lönsamt varuflöde med rätt varor på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

pricktavla med blå pil mitt i prick

Kundbehovet

Många av våra kunder upplevde att lagerstyrning och varuplanering tog för mycket tid och att köpa in rätt volym varor för att nå en viss servicegrad är krångligt och näst intill omöjligt. Den oönskade effekten blev att olika inköpare köpte på olika sätt med sina personliga bedömningar. Servicestrategin blev olika för olika sortiment vilket gav vitt skilda resultat på varulager, inköpskostnader och försäljning i form av varierande lagertillgänglighet. 

blått huvud med kugghjul

Vad vi kan

Genom att använda vårt system för prognoser och lageroptimering kan kunderna säkerställa en kontinuitet i sin servicestrategi och försäljning, de slipper personberoende inköp och inköpen blir enklare och går mycket snabbare.Vi har tillsammans med våra kunder och professor Sven Axsäter på Lunds tekniska högskola utvecklat ett system för best practice inköpsmetod som heter SOLO. Under de senaste 10 åren har vi levererat SOLO till långt över hundra användare i Sverige och Norge

Hur det fungerar

Succéfaktorer

vitt diagram med blå pil

Lagerstyrning i världsklass

Outstanding algoritmer för beräkning av prognoser, prognos-osäkerhet, säkerhetslager, ledtids-lager och orderkvantiteter med hänsyn till trend och säsong säkerställer att du får din önskade servicenivå mot dina kunder till lägsta kapitalbindning. Algoritmerna är utvecklade av Lunds tekniska högskola som är den främsta akademin i Sverige inom området. Våra inköpsmetoder enligt best practice skapar automatiskt färdiga inköpsförslag som sparar massor av tid för inköparna och motverkar personberoende. Hantering av beställningsschema, orderfrekvens-analys, förpacknings-multiplar, lastbäraroptimering plus mycket annat ingår förstås. 

Lättanvänd

Avancerad lagerstyrning enkel att använda

Avancerad lagerstyrning blir lätt att använda när systemet talar om vad som behöver åtgärdas. Med en knivskarp avvikelsehantering som meddelar användaren om viktiga händelser som t ex för stora prognosfel eller larmlista vid bristrisker är användaren kung över händelserna. Dessutom görs automatisk uppföljning av ledtidsvariationer och nyckeltal på alla leverantörer avseende leveranskvalité och ledtidsprecision. Med en grymt bra Dashboard kan olika användare följa alla viktiga nyckeltal som servicegrad, omsättningshastighet, kapitalbindning, överlager, inkurans, inköpsprognoser plus mycket annat. I en Leverantörsportal på webben kan leverantören logga in och hantera sina ordrar med orderbekräftelse och justering av t ex leveransdatum. Där finns också prognoser och nyckeltal för ledtidsprecision, leveranskvalité och servicenivå. 

vit klocka med pengar
 
 
Peter Olsson , Vice VD, Tura

"The right quantity of the right product delivered on the right day."

Bild1.png
 
Contact Us

To find out more about our services, contact us:

Contact Us

Thanks for submitting!

Tel: 031– 26 86 20

Klädpressaregatan 1
411 05 Göteborg